Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

4b: Povezivanje audio

4b: Povezivanje audio opreme Povezivanje iPod, iPhone, USB uređaja Povezivanje Super Audio CD plejera, CD plejera Pre nego što povežete kablove, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog napajanja. Super Audio CD plejer, CD plejer Audio signali ili A A B iPod, iPhone, USB uređaj A USB kabl (ne isporučuje se) A Koaksijalni digitalni kabl (ne isporučuje se) B Audio kabl (ne isporučuje se) Preporučeno povezivanje Alternativno povezivanje 28 SR

5: Povezivanje antena Pre nego što povežete antene, izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz mrežnog napajanja. AM kružna antena (dobija se uz uređaj) FM žičana antena (isporučuje se) Napomene • Da biste sprečili pojavu šuma, držite AM kružnu antenu dalje od risivera i ostale opreme. • U potpunosti razvucite FM žičnu antenu. • Kada povežete FM žičanu antenu, pobrinite se da stoji u što horizontalnijem položaju. 6: Povezivanje sa mrežom Ako imate internet vezu, ovaj risiver takođe možete da povežete sa internetom. Možete da ga povežete putem bežične ili žičane LAN veze. Sistemski zahtevi Potrebno je da ispunite sledeće sistemske zahteve da biste mogli da koristite funkciju za mrežu na risiveru. Veza širokog propusnog opsega Da biste mogli da slušate Sony Entertainment Network (SEN) i ažurirate softver risivera, potrebna vam je veza širokog propusnog opsega. Modem Ovo je uređaj koji se povezuje sa linijom širokog propusnog opsega radi komunikacije sa Internetom. Neki modemi su integrisani sa ruterom. Ruter • Koristite ruter brzine od 100 Mbps ili veće da biste uživali u sadržaju na kućnoj mreži. • Preporučujemo vam da koristite ruter sa ugrađenim DHCP serverom (protokol za dinamičko konfigurisanje računara). Ova funkcija automatski dodeljuje IP adrese u LAN mreži. • Ako želite da koristite bežičnu LAN vezu, koristite ruter za bežični LAN/pristupnu tačku. Povezivanje 29 SR