Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Pregled glavnih menija

Pregled glavnih menija Ikona menija Watch Listen Sound Effects Settings Opis Biranje video izvora od kojeg risiver dobija signal (stranica 40). Biranje muzike sa SA-CD/ CD, USB uređaja, kućne mreže ili SEN-a (stranica 40). Takođe možete da uživate u FM/ AM radiju zahvaljujući ugrađenom risiveru. Omogućava vam da uživate uobrađenom zvuku koji obezbeđuju tehnologije ili funkcije u vlasništvu kompanije Sony (stranica 50). Prilagođavanje podešavanja risivera (stranica 81). Osnovne radnje Reprodukcija sa ulazne opreme ?/1 Tasteri za izbor ulaza V/v/B/b, OPTIONS HOME 2 +/– SOUND FIELD +/– 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Izaberite „Watch“ ili „Listen“, a zatim pritisnite . Na TV ekranu će se prikazati lista stavki u meniju. 3 Izaberite željenu opremu, a zatim pritisnite . 4 Uključite opremu i pokrenite reprodukciju. 40 SR

5 Pritisnite 2 +/– da biste podesili jačinu zvuka. Možete da upotrebite i MASTER VOLUME na risiveru. 6 Pritisnite SOUND FIELD +/– da biste uživali u surround zvuku. Možete da koristite i A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na risiveru. Za više detalja pogledajte stranica 50. Saveti • Da biste izabrali željenu opremu, možete da okrećete INPUT SELECTOR na risiveru ili da pritisnete neki od tastera za izbor ulaza na daljinskom upravljaču. • Jačinu zvuka možete da podešavate na različit način, koristeći okrugli potenciometar MASTER VOLUME na risiveru ili taster 2 +/– na daljinskom upravljaču. Da biste brzo pojačali ili utišali zvuk – Brzo okrećite okruglo dugme. – Pritisnite i držite taster. Da biste fino podesili zvuk – Sporo okrećite okruglo dugme. – Pritisnite taster i odmah ga otpustite. Aktiviranje funkcije za isključivanje zvuka Pritisnite . Funkcija za isključivanje zvuka će biti poništena u sledećim slučajevima: • Kada ponovo pritisnete . • Kada promenite jačinu zvuka. • Kada isključite risiver. • Kada obavite automatsko kalibrisanje. Da biste izbegli oštećenje zvučnika. Pre nego što isključite risiver, obavezno utišajte zvuk. Osnovne radnje 41 SR