Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Reprodukcija sa

Reprodukcija sa iPod/iPhone uređaja Možete da uživate u muzičkim sadržajima sa iPod/iPhone uređaja tako što ćete ga povezati na (USB) port na risiveru. Za detalje o povezivanju iPod/iPhone uređaja pogledajte stranicu 28. Kompatibilni iPod/iPhone modeli Na ovom risiveru možete da koristite sledeće iPod/iPhone modele. Ažurirajte softver iPod/iPhone uređaja na najnoviju verziju pre nego što počnete da ga koristite. iPod touch četvrta generacija iPod touch treća generacija iPod touch druga generacija iPod nano šesta generacija iPod nano peta generacija (video kamera) iPod nano četvrta generacija (video) iPod nano treća generacija (video) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Napomene • Sony ne odgovara u slučaju gubitka ili oštećenja podataka snimljenih na iPod/iPhone uređaj dok je iPod/iPhone uređaj povezan sa ovim risiverom. • Ovaj proizvod je posebno dizajniran za rad sa iPod/iPhone uređajem i ispunjava standarde za performanse kompanije Apple. 42 SR

Biranje režima za upravljanje iPod/iPhone uređajem Možete da izaberete režim za upravljanje iPod/iPhone uređajem koristeći iPhone CTRL na daljinskom upravljaču. Svim radnjama možete da upravljate putem informacija koje se prikazuju na displeju kada je TV ekran isključen. Upravljanje iPod/iPhone uređajem pomoću daljinskog upravljača iPhone CTRL V/v/B/b, HOME USB SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Osnovne radnje 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 2 Izaberite „Listen“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite „USB“, a zatim pritisnite . Kada povežete iPod ili iPhone, na ekranu televizora će se prikazati „iPod/iPhone“. 4 Pratite uputstva na ekranu i izaberite režim za upravljanje iPod/iPhone uređajem. m/M N ./> X x Pritisnite USB pre korišćenja sledećih tastera. Pritisnite Radnja N Pokretanje reprodukcije. X, x Pauziranje reprodukcije. m/M Brzo premotavanje unazad ili unapred. ./> Prelazak na prethodnu/ sledeću numeru. REPEAT Ulazak u režim ponavljanja. SHUFFLE Ulazak u režim za nasumičnu reprodukciju. iPhone CTRL Biranje režima za upravljanje iPod/iPhone uređajem. Napomene o iPod/iPhone uređaju • iPod/iPhone se puni dok je povezan sa uključenim risiverom. • Sa ovog risivera ne možete da prenosite pesme na iPod/iPhone. 43 SR