Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

x Sports (SPORTS) Pruža

x Sports (SPORTS) Pruža osećaj sportskog prenosa. x Portable Audio (PORTABLE) Reprodukuje jasan i poboljšan zvuk na prenosnom audio uređaju. Ovaj režim je idealan za MP3 i drugu kompresovanu muziku. x PLII Music Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic II Music. Ovo podešavanje je idealno za uobičajene stereo izvore, kao što su CD diskovi. x PLIIx Music Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIx Music. Ovo podešavanje je idealno za uobičajene stereo izvore, kao što su CD diskovi. x PLIIz Height (PLIIz) Obavlja dekodiranje u režimu Dolby Pro Logic IIz. Ovo podešavanje može da proširi izvorni 5.1-kanalni zvuk do maksimalnih 7.1 kanala koji se emituju na vertikalnoj opremi i pruža osećaj punoće i dubine zvuka. x Neo:6 Music (Neo:6 MUS) Obavlja dekodiranje u režimu DTS Neo:6 Music. Izvor snimljen u dvokanalnom formatu se dekodira na sedam kanala. Ovo podešavanje je idealno za uobičajene stereo izvore, kao što su CD diskovi. Kada povežete slušalice Ovo zvučno polje možete da izaberete samo ako su slušalice povezane na risiver. x HP 2CH Ovaj režim će biti automatski izabran ako koristite slušalice (osim za „Analog Direct“). Standardni dvokanalni stereo izvori u potpunosti zaobilaze obradu zvučnog polja i formati višekanalnog surround zvuka se emituju na dva kanala, sa izuzetkom LFE signala. x HP Direct (HP DIRECT) Ovaj režim će biti automatski izabran ako koristite slušalice kada je izabrano „Analog Direct“. Emituje analogne signale bez obrade ekvilajzera, zvučnog polja itd. Ako povežete bas zvučnik Ovaj risiver će generisati niskofrekventni signal koji će se emitovati na bas zvučniku ukoliko nema LFE signala, koji predstavlja niskopropusni zvučni efekat koji se iz bas zvučnika emituje u dvokanalni signal. Međutim, niskofrekventni signal se ne generiše za „Neo:6 Cinema“ ili „Neo:6 Music“ kada su svi zvučnici podešeni na „Large“. Kako biste u potpunosti iskoristiti prednost Dolby Digital preusmeravanja basova, preporučujemo vam da podesite prekidnu frekvenciju bas zvučnika na što višu vrednost. Napomene o zvučnim poljima • Neka zvučna polja možda neće biti dostupna u zavisnosti od podešavanja za šablon zvučnika. • Ne možete istovremeno da izaberete PLIIx Movie/Music i PLIIz Height. – Opcija PLIIx Movie/Music je dostupna samo kada je za šablon zvučnika izabrano podešavanje sa zadnjim surround zvučnikom (zvučnicima). – Opcija PLIIz Height je dostupna samo kada je za šablon zvučnika izabrano podešavanje sa prednjim gornjim zvučnicima. 52 SR

• Zvučna polja za muziku i film ne funkcionišu u sledećim slučajevima: – U toku je prijem signala DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio ili Dolby TrueHD sa frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz. –Izabrano je „Analog Direct“. • „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII Music“ „PLIIx Music“, „PLIIz Height“, „Neo:6 Cinema“ i „Neo:6 Music“ ne rade kada je za šablon zvučnika izabrano 2/0 ili 2/0.1. • Kada je izabrano jedno od zvučnih polja za muziku, ne čuje se zvuk iz bas zvučnika ako su u meniju „Speaker Settings“ svi zvučnici podešeni na „Large“. Međutim, zvuk će se čuti iz bas zvučnika ukoliko: – digitalni ulazni signal sadrži LFE signale. – su prednji ili surround zvučnici podešeni na „Small“. – Izabrano je „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“ „PLIIz Height“, „HD-D.C.S.“ ili „Portable Audio“. Korišćenje funkcije za optimizaciju zvuka „Sound Optimizer“ vam omogućava da uživate u jasnom i dinamičnom zvuku kada je zvuk utišan. On automatski kalibriše zvuk koji se ne čuje dobro kada utišate jačinu zvuka. Nakon automatskog kalibrisanja, nivo jačine zvuka se optimizuje tako da odgovara vašem okruženju. 2 Izaberite „Sound Optimizer“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite „Normal“ ili „Low“, a zatim pritisnite . Aktivira se funkcija „Sound Optimizer“. Da biste je podesili na referentni nivo za film, izaberite „Normal“. Da biste je podesili za CD ili drugi softver u kojem se na prosečni nivo zvučnog pritiska primenjuje jaka obrada, izaberite „Low“. Napomene • Ova funkcija ne radi u sledećim slučajevima: – Kada se koristi „Analog Direct“. –Priključene su slušalice. • Risiver će možda reprodukovati signale na nižoj frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije ulaznih signala u zavisnosti od audio formata. Biranje vrste kalibrisanja Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja nakon što obavite Auto Calibration. Za detaljnije informacije, pogledajte „Calibration Type“ (stranica 85). Uživanje u zvučnim efektima 1 U glavnom meniju izaberite „Sound Effects“, a zatim pritisnite . 53 SR