Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Podešavanje ekvilajzera

Podešavanje ekvilajzera Da biste podesili kvalitet tona (nivo basova/ visokih tonova) za svaki zvučnik, možete da koristite sledeće parametre: Bas Visoki tonovi Nivo (dB) Frekvencija (Hz) 1 U glavnom meniju izaberite „Sound Effects“, a zatim pritisnite . 2 Izaberite „Equalizer“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite „Front“, „Center“, „Surround“ ili „Front High“, a zatim pritisnite . 4 Izaberite „Bass“ ili „Treble“. 5 Podesite glasnoću, a zatim pritisnite . Napomene • Ova funkcija ne radi kada se koristi „Analog Direct“. • Frekvencije za Bass i Treble su fiksne. • U zavisnosti od audio formata, risiver će možda reprodukovati signale na nižoj frekvenciji uzorkovanja od originalne frekvencije ulaznih signala. Korišćenje funkcije Pure Direct Režim Pure Direct vam omogućava da uživate u zvuku veće vernosti. Kada je režim Pure Direct uključen, displej će se isključiti radi smanjivanja nivoa šuma koji utiče na kvalitet zvuka. Funkciju Pure Direct možete da koristite sa svim ulazima. 1 U glavnom meniju izaberite „Sound Effects“, a zatim pritisnite . 2 Izaberite „Pure Direct“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite „On“ ili „Off“, a zatim pritisnite . Napomena Kada je funkcija Pure Direct izabrana, „Sound Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“ i „D.Range Comp.“ ne rade. Savet Takođe možete da koristite taster PURE DIRECT na daljinskom upravljaču ili risiveru da biste uključili ili isključili funkciju Pure Direct. Da biste isključili Pure Direct Funkcija Pure Direct će se isključiti kada uradite sledeće: – Pritisnete ponovo PURE DIRECT. – Promenite zvučno polje. – Promenite podešavanje scene na TV-u (Scene Select). – Promenite podešavanje za „Sound Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“ ili „D.Range Comp.”. Vraćanje zvučnih polja na podrazumevana podešavanja Koristite tastere na risiveru da biste obavili ovu radnju. ?/1 MUSIC 1 Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver. 2 Dok držite MUSIC, pritisnite ?/1. „S.F. CLEAR“ će se prikazati na displeju i sva zvučna polja će biti vraćena na podrazumevano podešavanje. 54 SR

Korišćenje mrežnih funkcija O mrežnim funkcijama risivera • Možete da uživate u audio sadržaju uskladištenom na DLNA-kompatibilnom uređaju (DLNA CERTIFIED proizvodi) i koji na sebi ima autorizovani DLNA logotip (stranica 61). • Risiver možete da koristite kao uređaj koji odgovara UPnP prikazivaču medija na vašoj kućnoj mreži. • Ukoliko imate internet priključak, možete da slušate muzičke usluge (stranica 65) i da ažurirate softver risivera. • Istu muziku možete da slušate istovremeno u različitim prostorijama pomoću funkcije PARTY STREAMING. • Uređaje za daljinsko upravljanje medijima možete da registrujete kako biste upravljali risiverom. • Možete da reprodukujete audio sadržaj na iOS uređajima ili iTunes biblioteku koristeći AirPlay. O organizaciji DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) je organizacija za standardizaciju koju čine proizvođači različitih proizvoda, kao što su serveri (računari itd.), AV oprema i mobilni računarski uređaji za razmenu sadržaja (muzike, fotografija i video zapisa). DLNA donosi odluke o standardima i objavljuje autorizovani logotip koji će se nalaziti na uređajima koji podržavaju DLNA standarde. Podešavanje servera Da biste pomoću ovog risivera slušali audio sadržaj uskladišten na serveru, potrebno je da unapred podesite server. Sledeći serverski uređaji su kompatibilni sa ovim risiverom: • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1 • Sony HDD Network Audio System NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* •Sony Network AV risiver STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Microsoft Windows Media Player 12 instaliran na operativnom sistemu Windows 8 i Windows 7 (stranica 56 i 58) • Microsoft Windows Media Player 11 instaliran na operativnom sistemu Windows Vista/Windows XP (stranica 59) * Nije dostupan u nekim zemljama ili regionima. Ukoliko server ima funkciju koja ograničava pristup sa drugih uređaja, morate da promenite podešavanje na serveru kako biste omogućili risiveru da mu pristupi. U ovom odeljku je objašnjeno kako se podešava Windows Media Player kada se koristi kao server. Za dodatne informacije o podešavanjima drugih serverskih uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu ili pomoć za date uređaje ili aplikacije. Napomene • Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati od onih koje su date u nastavku u zavisnosti od verzije operativnog sistema ili računarskog okruženja. Za detalje, pogledajte pomoć za vaš operativni sistem. • U zavisnosti od situacije, za reprodukciju muzike korišćenjem funkcije „Play To“ u operativnom sistemu Windows može biti potrebno malo više vremena. Korišćenje mrežnih funkcija 55 SR