Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Ako koristite Windows 8

Ako koristite Windows 8 Izaberite [Control Panel] (Kontrolna tabla) u okviru [Settings] (Postavke). U ovom odeljku je objašnjeno podešavanje fabrički instaliranog programa Windows Media Player 12 za Windows 8. Detaljnije informacije o korišćenju programa Windows Media Player 12, potražite u pomoći za Windows Media Player 12. 1 Idite u Control Panel (Kontrolna tabla). Izaberite [All Apps] (Sve aplikacije) u okviru [Start] (Početak). Izaberite [Control Panel] (Kontrolna tabla). 2 Izaberite [View network status and tasks] (Prikaz statusa mreže i zadataka) u okviru [Network and Internet] (Mreža i internet). Prikazaće se prozor [Network Sharing Center] (Centar za mrežno deljenje). Savet Ako se željena stavka ne prikazuje na ekranu, pokušajte da promenite vrstu prikaza kontrolne table. Savet Ako se goreprikazani Windows 8 ekran ne prikaže, pratite korake u nastavku. 56 SR

3 Izaberite [Change advanced sharing settings] (Promena naprednih postavki deljenja). 6 Izaberite [Allow All] (Dozvoli sve). Otvoriće se prozor [Allow All Media Devices] (Dozvoljavanje svih medijskih uređaja). Ako su svi uređaji u okviru lokalne mreže podešeni na [Allowed] (Dozvoljeno), izaberite [OK] (U redu) i zatvorite prozor. 4 Izaberite [Choose media streaming options] (Izbor opcija deljenja medija) u odeljku Media streaming (Protok medija). 5 Ako se prikaže [Media streaming is not turned on] (Protok medija nije uključen) u prozoru [Media streaming options] (Opcije protoka medija), izaberite [Turn on media streaming] (Uključite protok medija). 7 Izaberite [Allow all computers and media devices] (Dozvoli svim računarima i uređajima za medije). 8 Izaberite [Next] (Dalje) i [Finish] (Završi) da biste zatvorili prozor. 9 Osvežite listu servera. Kada unesete podešavanja, osvežite listu servera na risiveru i izaberite ovaj server sa liste servera. Za detaljnije informacije o biranju servera, pogledajte „Osvežavanje liste servera“ (stranica 60). Korišćenje mrežnih funkcija 57 SR