Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

4 Kada se prikaže ,

4 Kada se prikaže , izaberite [Networking…] (Umrežavanje...). 9 Ukoliko u prozoru [Deljenje medija] koji se prikazuje u koraku 3 nije označeno polje [Deli moje medije], označite polje [Deli moje medije], a zatim izaberite [U redu]. Prikazaće se lista uređaja koji se mogu povezati. Prikazaće se prozor [Network and Sharing Center] (Centar za mrežu i deljenje). 5 Izaberite [Customize] (Prilagodi). 10 Izaberite opciju [Postavke…] koja se pojavljuje pored [Deli moje medije u:]. 11 Potvrdite izbor u polju za potvrdu [Allow new devices and computers automatically] (Automatski dozvoli nove uređaje i računare) i izaberite [OK] (U redu). Prikazaće se prozor [Set Network Location] (Podesite lokaciju na mreži). 6 Potvrdite izbor u polju za potvrdu [Private] (Privatna) i izaberite [Next] (Dalje). 7 Proverite da li je [Location type] (Tip lokacije) promenjen na [Private] (Privatna) i izaberite [Close] (Zatvori). 8 Proverite da li se [(Private network)] (Privatna mreža) prikazuje u prozoru [Network and Sharing Center] (Centar za mrežu i deljenje) i zatvorite prozor. Napomena Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kada potvrdite da risiver može da se poveže sa serverom i reprodukuje audio sadržaj uskladišten na serveru. 12 Osvežite listu servera. Kada unesete podešavanja, osvežite listu servera na risiveru i izaberite ovaj server sa liste servera. Za detaljnije informacije o biranju servera, pogledajte „Osvežavanje liste servera“ (stranica 60). Osvežavanje liste servera Kada na kućnu mrežu dodate novi server ili kada na listi ne možete da pronađete željeni server, osvežite listu servera. 1 Dok se prikazuje lista servera, pritisnite OPTIONS. 2 Izaberite „Refresh“, a zatim pritisnite . Prikazaće se osvežena lista servera. Savet Risiver čuva istoriju poslednjih pet povezanih servera i ovi serveri se pojavljuju na vrhu liste servera. Na listi servera može biti prikazano najviše 20 servera. 60 SR

Brisanje servera sa liste servera 1 Dok se prikazuje lista servera, izaberite server koji želite da obrišete, a zatim pritisnite OPTIONS. Pojaviće se meni sa opcijama. 2 Izaberite „Delete“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se pojaviti prozor za potvrdu. 3 Izaberite „OK“, a zatim pritisnite . Prikazaće se „Completed“ i izabrani server je izbrisan. Napomena Čak i ako izbrišete server sa liste servera, server će se ponovo pojaviti na listi ako ga risiver pronađe na mreži (npr. kada osvežite listu servera). HOME NETWORK SHUFFLE REPEAT DISPLAY RETURN O N X ALPHABET SEARCH V/v/B/b, OPTIONS HOME ./> x Uživanje u audio sadržaju uskladištenom na serveru Pomoću risivera možete da reprodukujete audio sadržaj uskladišten na serveru u formatu MP3, Linear PCM, WMA, FLAC i AAC*. Audio sadržaj sa DRM (Digital Rights Management) zaštitom autorskih prava nije moguće reprodukovati na ovom risiveru. * Risiver može da reprodukuje AAC datoteke jedino ako imaju oznaku tipa datoteke „.m4a“, „.mp4“ ili „.3gp“. Server Ovaj risiver 1 Pritisnite HOME NETWORK. Na ekranu televizora će se pojaviti lista servera. Ako se na ekranu televizora pojavi poslednja izabrana stavka (plejlista, album, fascikla itd.), pritiskajte RETURN O dok se ne prikaže lista servera. Ako se prikaže „No server is available“ ili ako server sa liste nije dostupan, pritisnite OPTIONS. Izaberite „Refresh“, a zatim pritisnite . Prikazaće se osvežena lista servera. Savet Takođe možete da izaberete „HOME NETWORK“ uokviru „Listen“ uglavnom meniju. 2 Izaberite server na kome se nalazi sadržaj koji želite da reprodukujete. Na ekranu televizora će se pojaviti lista sadržaja. Napomena Ako serverski uređaj podržava Wake-on- LAN standard, risiver će automatski uključiti server. Ukoliko server ne podržava standard „Wake-on-LAN“, unapred uključite server. Za dodatne informacije o podešavanjima ili radu funkcije „Wakeon-LAN“ vašeg servera, pogledajte uputstvo za upotrebu ili pomoć za server. Korišćenje mrežnih funkcija 61 SR