Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Provera zaštite

Provera zaštite autorskih prava Risiver ne može da reprodukuje datoteke u WMA formatu sa DRM zaštitom autorskih prava. Ukoliko određena WMA datoteka ne može da se reprodukuje na ovom risiveru, proverite njena svojstva na računaru da biste videli da li poseduje DRM zaštitu autorskih prava. Otvorite fasciklu ili disk gde je uskladištena WMA datoteka i kliknite desnim tasterom miša na datoteku kako bi se prikazao prozor [Properties]. Ako postoji kartica [License], datoteka poseduje DRM zaštitu autorskih prava i ne može da se reprodukuje na ovom risiveru. Korišćenje funkcije „Home Network“ pomoću daljinskog upravljača Radnja Pauziranje reprodukcije* Zaustavili reprodukciju Se vratili na početak trenutne, prethodne/ sledeće numere Uradite sledeće Pritisnite X za vreme reprodukcije. Pritisnite N da biste nastavili reprodukciju. Pritisnite x. Pritiskajte ./>. Radnja Ponovni izbor stavke koju želite da reprodukujete Pritiskajte RETURN O dok se ne prikaže željeni direktorijum. Ili pritisnite OPTIONS, izaberite „Server List“, a zatim izaberite željenu stavku. Da biste se vratili na prikaz za reprodukciju, pritisnite OPTIONS i izaberite „Now Playing“. Pronalaženje Kada birate sadržaj na željene stavke serveru, pritisnite pomoću ključne ALPHABET SEARCH, reči a zatim unesite ključnu reč (stranica 73). Menjanje Pritisnite x. Zatim servera izaberite „Server List“ i pritisnite . Izaberite željeni server, a zatim pritisnite . Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije Biranje funkcije za nasumičnu reprodukciju Uradite sledeće Pritiskajte REPEAT dok se na TV ekranu ne prikaže „Repeat All“ ili „Repeat One“. Pritiskajte SHUFFLE dok se na TV ekranu ne prikaže „Shuffle On“. * U zavisnosti od servera ili numere, pauziranje reprodukcije možda neće raditi kada je izabrana funkcija „Home Network“. 64 SR

Uživanje u usluzi Sony Entertainment Network (SEN) Pomoću ovog risivera možete da slušate muzičke usluge na Internetu (funkcija SEN). Da biste koristili ovu funkciju, risiver mora da bude povezan sa mrežom, a mreža mora da bude povezana sa internetom. Za više detalja, pogledajte „6: Povezivanje sa mrežom“ (stranica 29). Za dodatne informacije o SEN-u, posetite veb-sajt u nastavku: http://www.sonyentertainmentnetwork.com SEN Numerički tasteri ALPHABET SEARCH RETURN O SEN MEM V/v/B/b, OPTIONS HOME Ovaj risiver Napomena Pre korišćenja muzičkih usluga, možda ćete morati da registrujete risiver, što zavisi od dobavljača usluge. Za detalje o registraciji, posetite sajt korisničke podrške dobavljača usluge. SHIFT Sledeći koraci objašnjavaju kako da izaberete „vTuner“ kao primer muzičke usluge na Internetu. Korišćenje mrežnih funkcija 65 SR