Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

1 Pritisnite SEN. Na

1 Pritisnite SEN. Na ekranu televizora će se prikazati lista dobavljača usluga. Ako risiver automatski prikaže poslednju izabranu uslugu ili stanicu, pritiskajte RETURN O dok se ne prikaže lista dobavljača usluga. Savet „SEN“ takođe možete da izaberete u okviru „Listen“ u glavnom meniju. 2 Izaberite „vTuner“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite željenu fasciklu ili stanicu, a zatim pritisnite . • Pritiskajte V/v da biste izabrali stavku. • Pritisnite da biste prešli na sledeći direktorijum ili slušali stanicu. • Pritisnite RETURN O da biste otišli na prethodni direktorijum. Napomena Ako se prikaže „No service is available“ i ne možete da prikažete listu dobavljača usluga, pritisnite OPTIONS i izaberite „Refresh“. Savet Kada promenite funkciju na „SEN“, risiver prikazuje poslednju izabranu uslugu ili stanicu sve dok ne isključite risiver. Kada je opcija „Network Standby“ podešena na „On“, prikazuje se poslednja izabrana usluga ili stanica, čak i ako ste isključili risiver. Korišćenje funkcije SEN pomoću daljinskog upravljača Radnja Uradite sledeće Menjanje stanice Pritisnite RETURN O ili usluge da biste se vratili na listu dobavljača usluga, a zatim ponovo izaberite uslugu. Da biste se ponovo vratili na prikaz reprodukcije, pritisnite OPTIONS i izaberite „Now Playing“. Radnja Korišćenje različitih funkcija dok risiver bira ili reprodukuje stanicu ili uslugu Izabrali opcije usluge Pronalaženje željene stavke pomoću ključne reči Prikaz dostupnih informacija Uradite sledeće Pritisnite OPTIONS. Prikazana stavka može se razlikovati u zavisnosti od izabrane stavke ili direktorijuma. Pritisnite OPTIONS dok birate ili reprodukujete sadržaj u okviru usluge. Izaberite „Service Options“, a zatim pritisnite . Sadržaj opcija usluge se razlikuje u zavisnosti od izabranih usluga. Kada birate sadržaj na serveru, pritisnite ALPHABET SEARCH, a zatim unesite ključnu reč (stranica 73). Pritiskajte DISPLAY da biste videli ime izvođača, naziv albuma itd. Memorisanje stanica Možete da memorišete najviše 20 stanica kao omiljene stanice. 1 Izaberite stanicu koju želite da memorišete. 2 Tokom prijema, držite SHIFT, a zatim pritisnite MEM. Prikazaće se lista brojeva memorije. 3 Izaberite broj memorije, a zatim pritisnite . 4 Ponovite korake od 1 do 3 da biste memorisali drugu stanicu. 66 SR

Slušanje memorisane stanice 1 Pritisnite SEN. Na ekranu televizora će se prikazati lista dobavljača usluga. Ako risiver automatski prikaže poslednju izabranu stanicu, pritiskajte RETURN O dok se ne prikaže lista dobavljača usluga. 2 Izaberite „Preset“, a zatim pritisnite . Na vrhu liste dobavljača usluga će se prikazati „Preset“. 3 Izaberite željenu memorisanu stanicu, a zatim pritisnite . Napomena Neke stanice možda nećete moći da memorišete, što zavisi od dobavljača usluge. Ako pokušate da memorišete takvu stanicu, na displeju će se prikazati „Not available“. Savet Koristite numeričke tastere da biste izabrali memorisanu stanicu. Pritisnite SHIFT, zatim numerički taster koji odgovara broju memorije, a potom pritisnite da biste direktno izabrali memorisanu stanicu. Uživanje u različitim muzičkim uslugama Možete da uživate u slušanju sadržaja različitih muzičkih usluga na Internetu. Posetite veb-sajt u nastavku da biste dobili dodatne informacije o muzičkim uslugama, registracionoj šifri risivera i o tome kako da uživate u uslugama. http://munlimited.com/home Provera registracione šifre Možda ćete morati da unesete registracionu šifru risivera dok uživate u novoj muzičkoj usluzi. 1 U meniju izaberite „Listen“, a zatim pritisnite . 2 Izaberite „SEN“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati lista dobavljača usluga. Ako risiver automatski prikaže poslednju izabranu uslugu ili stanicu, pritiskajte RETURN O dok se ne prikaže lista dobavljača usluga. 3 Izaberite “Registration Code”, a zatim pritisnite . Prikazaće se registraciona šifra risivera. Korišćenje funkcije PARTY STREAMING Audio sadržaj koji se trenutno reprodukuje na ovom risiveru takođe se može istovremeno reprodukovati na svim uređajima koji podržavaju PARTY STREAMING funkciju u okviru vaše kućne mreže. Ako prilikom korišćenja bežične veze dolazi do smetnji, povežite risiver sa ruterom pomoću kabla (stranica 31). Dok koristite funkciju za PARTY striming, uređaj koji se zove „PARTY domaćin“ pokreće PARTY i emituje muziku, a uređaj koji se zove „PARTY gost“ se uključuje u sistem koji koristi funkciju PARTY i dobija muziku od „PARTY domaćina“. Pre korišćenja PARTY STREAMING funkcije, uverite se da je „PARTY STREAMING“ podešen na „On“ (stranica 91). PARTY domaćin PARTY gost PARTY gost PARTY gost Korišćenje mrežnih funkcija 67 SR