Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

PARTY START/ CLOSE PARTY

PARTY START/ CLOSE PARTY JOIN/LEAVE Pokretanje funkcije PARTY Funkciju PARTY možete da pokrenete kako bi ostali uređaji koji podržavaju funkciju PARTY STREAMING mogli da reprodukuju istu muziku čak i ako se nalaze u različitim prostorijama. 1 Uverite se da su uređaji koji su PARTY gosti uključeni i spremni da se uključe u sistem koji koristi funkciju PARTY. 2 Reprodukujte željeni izvor zvuka. Audio sadržaj svih izvora zvuka na ovom risiveru može da se emituje. SHIFT Možete da uživate u PARTY STREAMING funkciji koristeći i druge uređaje* koji imaju PARTY STREAMING logotip prikazan u nastavku. * Dostupni uređaji koji podržavaju PARTY STREAMING funkciju mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili regiona. Za detaljnije informacije o dostupnim uređajima, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca. Napomene • Samo audio sadržaji na ovom risiveru mogu da se emituju. Dok koristite sistem kao PARTY domaćin, video signali se ne emituju na televizoru, a audio signali sa risivera se emituju na dva kanala. U tom slučaju, kao zvučno polje možete da izaberete samo „2ch Stereo“. • Kada pokrenete funkciju PARTY kao PARTY domaćin, može da dođe do neusaglašenosti između emitovanja zvuka i prikaza slike u sledećim slučajevima: – Koristi se funkcija „Audio Return Channel“ (ARC). – Video izlaz uređaja je povezan sa televizorom, a audio izlaz je povezan sa priključcima za digitalni ili analogni audio ulaz na risiveru. • Izvori sa zaštitom autorskih prava možda neće moći da se emituju. 3 Pritisnite PARTY START. Na displeju će se prikazati „START.PARTY“. Risiver pokreće PARTY striming kao PARTY domaćin. Prekidanje funkcije PARTY Pritisnite PARTY CLOSE. 68 SR

Uključivanje u sistem koji koristi funkciju PARTY Risiver može da se uključi u sistem koji koristi funkciju PARTY koju je pokrenuo drugi uređaj kako biste mogli da uživate u istom audio sadržaju koji se reprodukuje u drugoj prostoriji. Dok je na PARTY domaćinu aktivirana funkcija PARTY, pritisnite PARTY JOIN i risiver će se uključiti u PARTY kao PARTY gost. Napuštanje sistema koji koristi funkciju PARTY Pritisnite PARTY LEAVE. Emitovanje muzike sa iTunes-a pomoću AirPlay-a Pomoću risivera možete da reprodukujete audio sadržaj sa iOS uređaja kao što su iPhone, iPod touch, iPad ili iTunes biblioteka na računaru koristeći bežičnu mrežu. PC iPhone/iPod touch/iPad Napomene • Ne možete se uključiti u sistem koji koristi funkciju PARTY u sledećim slučajevima: – na ovom risiveru koristite funkciju PARTY. – već ste se uključili u drugi sistem koji koristi funkciju PARTY. • Ako pritisnite PARTY JOIN kada nije pokrenuta funkcija PARTY, ali uređaj koji podržava funkciju PARTY STREAMING reprodukuje muziku, taj uređaj će biti PARTY domaćin, dok će se risiver uključiti u sistem koji koristi funkciju PARTY kao PARTY gost. • Funkcija PARTY uređaja koji je gost će se automatski prebaciti na HOME NETWORK kada se uređaj uključi u sistem koji koristi funkciju PARTY. Čak i ako uređaj koji je PARTY gost napusti sistem koji koristi funkciju PARTY, funkcija će i dalje biti podešena kao HOME NETWORK. Savet Ako je opcija „Network Standby“ podešena na „On“, risiver će se automatski uključiti i pridružiti sistemu koji koristi funkciju PARTY kada uređaj koji je PARTY domaćin pokrene funkciju PARTY. Kompatibilni iPod/iPhone/ iPad modeli iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch (druga, treća i četvrta generacija), iPad, iPad2, iPad treća generacija sa iOS 4.2 ili novijim i Mac ili PC sa iTunes 10.1 ili novijim. Napomene • Pogledajte “Kompatibilni iPod/iPhone/ iPad modeli” na ovoj stranici da biste videli detaljnije informacije o podržanim verzijama iOS-a ili iTunes-a. • Ažurirajte iOS ili iTunes na najnoviju verziju pre nego što ih koristite sa risiverom. • Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja za detaljnije informacije o korišćenju iOS uređaja, iTunes-a ili AirPlay-a. • Ovaj risiver nećete moći da koristite kao PARTY domaćin dok koristite funkciju AirPlay. Korišćenje mrežnih funkcija 69 SR