Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Prekid postupka ili

Prekid postupka ili vraćanje na prethodni ekran Pritisnite RETURN O pre nego što risiver pokrene ažuriranje softvera. Kada ažuriranje počne, nećete moći da ga prekinete niti da se vratite na prethodni ekran. Lista poruka koje se odnose na mrežne funkcije Podešavanja mreže Poruka i objašnjenje Connection failed Risiver nije uspeo da se poveže sa mrežom. Input error Unete vrednosti su netačne ili nevažeće. Not in use Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena. Not supported Uređaj koji se koristi kao pristupna tačka ne podržava WPS povezivanje putem PIN koda. Kućna mreža Poruka i objašnjenje Cannot connect Risiver ne može da se poveže sa izabranim serverom. Cannot get info Risiver ne može da preuzme informacije sa servera. Cannot JOIN PARTY Risiver nije uspeo da se uključi u sistem koji koristi funkciju PARTY. Cannot play Risiver ne može da reprodukuje audio datoteke zbog nepodržanog formata datoteke ili ograničenja reprodukcije. Cannot START PARTY Risiver nije uspeo da pokrene funkciju PARTY. Data error Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja ne može da se reprodukuje. Poruka i objašnjenje Device list is full Više ne možete da registrujete nijedan uređaj na listu uređaja. No server is available Na mreži nema servera sa kojim bi risiver mogao da se poveže. Osvežite listu servera (stranica 60). No track is found U izabranoj fascikli na serveru nema datoteka koje mogu da se reprodukuju. Not found Na serveru ne postoji stavka koja odgovara ključnoj reči. Not in use Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena. SEN Poruka i objašnjenje Cannot connect to server Risiver ne može da se poveže sa serverom. Cannot get data Risiver ne može da preuzme sadržaj sa servera. Cannot play Risiver ne može da koristi uslugu ili reprodukuje stanicu zbog nepodržanog formata datoteke ili ograničenja reprodukcije. Data error • Pokušali ste da reprodukujete datoteku koja ne može da se reprodukuje. • Risiver ne prepoznaje podatke na serveru. Software update is required Usluga nije dostupna za aktuelnu verziju softvera risivera. Za dodatne informacije o ažuriranju softvera, posetite sledeći veb-sajt: http://munlimited.com/home No preset station is stored Na risiveru nije sačuvana nijedna stanica na izabranom broju memorije. No service is available Nema dobavljača usluge. 72 SR

Poruka i objašnjenje Not available • Izabrana usluga nije dostupna. • Obavlja se radnja koja trenutno nije dostupna. Not in use Obavlja se radnja koja je trenutno zabranjena. Ažuriranje softvera Poruka i objašnjenje Cannot connect Risiver ne može da pristupi serveru kako bi preuzeo najnoviju verziju softvera. Uđite u meni za podešavanje i ponovo ažurirajte softver (stranica 71). Cannot download Risiver nije uspeo da preuzme podatke za ažuriranje tokom ažuriranja softvera. Uđite u meni za podešavanje i ponovo ažurirajte softver (stranica 71). Pronalaženje stavke pomoću ključne reči Kada se na ekranu televizora prikaže lista (npr. lista izvođača, lista numera itd.), možete da unesete ključnu reč kako biste pronašli željenu stavku. Pretraživanje na osnovu ključnih reči je dostupno samo kada je izabrana funkcija Home Network ili SEN. Numerički/ tekstualni tasteri ALPHABET SEARCH ALPHABET NEXT ALPHABET PREV SHIFT 1 Pritisnite ALPHABET SEARCH dok se na ekranu televizora prikazuje lista stavki (lista izvođača, lista numera itd.). Na ekranu televizora će se pojaviti prozor za unos ključne reči. 2 Držite SHIFT, a zatim pomoću numeričkih/tekstualnih tastera unesite ključnu reč. Ključna reč može da sadrži najviše 15 znakova. Korišćenje mrežnih funkcija 73 SR