Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Korišćenje veze za dva

Korišćenje veze za dva pojačala 1 U glavnom meniju izaberite „Settings“, a zatim pritisnite . Na ekranu televizora će se prikazati lista menija za podešavanje. 2 Izaberite „Speaker Settings“, a zatim pritisnite . 3 Izaberite „Speaker Pattern“, a zatim pritisnite . 4 Izaberite odgovarajući šablon zvučnika gde nema zadnjih surround zvučnika i prednjih gornjih zvučnika, a zatim pritisnite . 5 Izaberite „SB Assign“, a zatim pritisnite . 6 Izaberite „Bi-Amp“, a zatim pritisnite . Isti signali koji se emituju sa SPEAKERS FRONT A terminala mogu da se emituju i sa SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B terminala. Izlazak iz menija Pritisnite HOME. Napomene • Podesite „SB Assign“ na „Bi-Amp“ pre nego što obavite automatsko kalibrisanje. • Ako „SB Assign“ podesite na „Bi-Amp“, podešavanja nivoa jačine zvuka i udaljenosti zadnjih surround zvučnika i prednjih gornjih zvučnika postaju nevažeća i koriste se podešavanja za prednje zvučnike. Vraćanje na podrazumevana fabrička podešavanja Možete da obrišete sva memorisana podešavanja i vratite risiver na podrazumevana fabrička podešavanja tako što ćete pratiti korake u nastavku. Ovaj postupak možete da koristite i za pokretanje risivera pre prvog korišćenja. Koristite tastere na risiveru da biste obavili ovu radnju. ?/1 1 Pritisnite ?/1 da biste isključili risiver. 2 Držite ?/1 5sekundi. Na displeju će se prvo prikazati „CLEARING“, a zatim „CLEARED!“. Promene ili podešavanja koja ste uneli sada su vraćena na podrazumevane vrednosti. Napomena Potpuno brisanje memorije traje nekoliko minuta. Ne isključujte risiver dok se na displeju prikazuje „CLEARED!“. 80 SR

Prilagođavanje podešavanja Korišćenje menija „Settings“ 3 Izaberite željeni meni, a zatim pritisnite da biste ušli ustavkumenija. Primer: Kada izaberete „Speaker Settings“ Pomoću menija „Settings“ možete da prilagodite različita podešavanja za zvučnike, surround efekte itd. V/v/B/b, RETURN O HOME 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu će se prikazati glavni meni. 4 Izaberite željeni parametar, a zatim pritisnite . Povratak na prethodni ekran Pritisnite RETURN O. Izlazak iz menija Pritisnite HOME da biste prikazali glavni meni, a zatim ponovo pritisnite HOME. 2 U glavnom meniju izaberite „Settings“, a zatim pritisnite da biste ušli u režim menija. Na ekranu televizora će se prikazati lista menija za podešavanje. Prilagođavanje podešavanja 81 SR