Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Lista stavki u meniju

Lista stavki u meniju „Settings“ Settings Easy Setup (stranica 83) Speaker Settings (stranica 83) Auto Calibration Calibration Type Speaker Pattern A.P.M. Center Lift Up SB Assign Manual Setup Crossover Freq. Test Tone Distance Unit Audio Settings (stranica 87) HDMI Settings (stranica 89) Input Settings (stranica 90) Network Settings (stranica 90) System Settings (stranica 92) D.L.L. Sound Optimizer Equalizer Sound Field A/V Sync. Auto Volume Dual Mono D.Range Comp. Control for HDMI Pass Through HDMI Audio Out Subwoofer Level Fast View Input Mode Input Edit Audio Input Assign Name In Internet Settings Information PARTY STREAMING Device Name Network Standby Language Auto Standby Network Update Update Alert 82 SR

Napomena Parametri menija koji se prikazuju na TV ekranu će se razlikovati u zavisnosti od aktuelnih podešavanja ili statusa izabrane ikone. Easy Setup (Jednostavno podešavanje) Ponovno pokretanje funkcije Easy Setup radi unosa osnovnih podešavanja. Pratite uputstva na ekranu (stranica 32). Meni Speaker Settings Svaki zvučnik možete ručno da podesite. Nakon automatskog kalibrisanja takođe možete da podesite nivo jačine zvuka na zvučnicima. Napomena Podešavanja zvučnika se odnose samo na mesto na kojem trenutno sedite. x Auto Calibration Omogućava vam da pokrenete funkciju za automatsko kalibrisanje. 1 Pratite uputstva na TV ekranu, a zatim pritisnite . Merenje započinje za pet sekundi. Proces merenja će trajati približno 30 sekundi uz korišćenje tona za testiranje. Kada se merenje završi, oglasiće se zvučni signal i ekran će se uključiti. Napomena Ako se na ekranu pojavi kôd greške, pogledajte poglavlje „Lista poruka nakon merenja pomoću automatskog kalibrisanja“ (stranica 84). 2 Izaberite željenu stavku, a zatim pritisnite . • Retry: Ponovno obavljanje automatskog kalibrisanja. • Save&Exit: Čuvanje rezultata merenja i izlazak iz procesa podešavanja. • WRN Check: Prikazivanje upozorenja u vezi sa rezultatima merenja. Pogledajte poglavlje „Lista poruka nakon merenja pomoću automatskog kalibrisanja“ (stranica 84). • Exit: Izlazak iz procesa podešavanja bez čuvanja rezultata merenja. 3 Sačuvajte rezultat merenja. Izaberite „Save&Exit“ u koraku 2. Napomene • Funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching) će se aktivirati kada sačuvate rezultat merenja. •Funkcija A.P.M. ne radi usledećim slučajevima: – Tip kalibrisanja je podešen na „Off“ kada se koristi „Calibration Type“ (stranica 85). – Kada se primaju Dolby TrueHD ili DTS-HD signali sa frekvencijom uzorkovanja koja je viša od 48 kHz. • Ako promenite položaj zvučnika, preporučujemo vam da ponovo obavite automatsko kalibrisanje da biste uživali u surround zvuku. Saveti • Možete da izaberete željeni tip kalibrisanja kada obavite Auto Calibration i sačuvate podešavanja. • Možete da promenite jedinicu za udaljenost u okviru „Distance Unit“ u meniju Speaker Settings (stranica 87). • Veličina zvučnika („Large“/„Small“) se određuje na osnovu niskofrekventnih karakteristika. Rezultati merenja se mogu razlikovati u zavisnosti od položaja mikrofona za optimizaciju i zvučnika, kao i oblika prostorije. Preporučujemo vam da primenite rezultate merenja. Međutim, ta podešavanja možete da promenite u meniju Speaker Settings. Prvo sačuvajte rezultate merenja, a zatim pokušajte da promenite podešavanja. Proveravanje rezultata automatskog kalibrisanja Da biste proverili kôd greške ili poruku upozorenja koju ste dobili tokom postupka opisanog u odeljku „Auto Calibration“ (stranica 83), pratite sledeće korake. Prilagođavanje podešavanja 83 SR