Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Isporučena dodatna

Isporučena dodatna oprema • Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (samo za modele za Australiju i Meksiko) •Kratki vodič za podešavanje (1) • Daljinski upravljač (RM-AAU169) (1) • Baterije R6 (veličina AA) (2) • Referentni vodič (1) (samo evropski model) •FM žičana antena (1) Umetanje baterija u daljinski upravljač Umetnite dve isporučene baterije R6 (veličina AA) u daljinski upravljač. Obratite pažnju na pravilan polaritet prilikom umetanja baterija. • AM kružna antena (1) • Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1) Napomene • Ne ostavljajte daljinski upravljač na izuzetno toplom mestu ili mestu sa velikom količinom vlage. • Ne koristite nove baterije sa starim. • Ne mešajte manganske baterije sa drugim vrstama baterija. • Ne izlažite senzor daljinskog upravljača direktnom suncu ili uređajima koji emituju svetlost. To može dovesti do kvara. • Ako ne planirate da koristite daljinski upravljač duže vremena, izvadite baterije da biste izbegli moguću štetu od curenja baterija ili korozije. • Kada zamenite baterije, tasteri na daljinskom upravljaču se mogu vratiti na podrazumevana fabrička podešavanja. Ako se to desi, ponovo programirajte tastere za izbor ulaza (stranica 99). • Ako risiver više ne reaguje na kontrole sa daljinskog upravljača, zamenite stare baterije novim. 8 SR

Opis i položaj delova Prednji panel A ?/1 (uključivanje/režim mirovanja) (stranica 32, 48, 54) Indikator iznad dugmeta svetli usledećim bojama: Zelena: risiver je uključen. Narandžasta: risiver je u režimu mirovanja i – Funkcija „Control for HDMI“ (stranica 89) ili „Network Standby“ (stranica 91) je podešena na „On“. – „Pass Through“ (stranica 89) je podešeno na „On“* ili „Auto“. Lampica se gasi kada je risiver u režimu mirovanja i kada su funkcije „Control for HDMI“, „Pass Through“ i „Network Standby“ podešene na „Off“. * Samo za modele za Australiju i Meksiko. Napomena Ako indikator sporo treperi, u toku je ažuriranje softvera (stranica 71). Ako indikator brzo treperi, došlo je do greške prilikom ažuriranja softvera (stranica 101). B SPEAKERS (stranica 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Pritisnite TUNING MODE da biste koristili tjuner (FM/AM). Pritisnite TUNING +/– da biste pronašli stanicu. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (stranica 50, 51) E Displej (stranica 10) F SOUND OPTIMIZER (stranica 53) G INPUT MODE (stranica 78) H DIMMER Podešavanje svetline na displeju utrinivoa. I DISPLAY (stranica 98) J Senzor za daljinski upravljač Prima signale sa daljinskog upravljača. K PURE DIRECT (stranica 54) Indikator iznad dugmeta svetli kada je aktivirana funkcija PURE DIRECT. L MASTER VOLUME (stranica 41) M INPUT SELECTOR (stranica 41) N (USB) port (stranica 28) O Priključak AUTO CAL MIC (stranica 33) P Priključak PHONES Za priključivanje slušalica. 9 SR