Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Serbo

Prikaz informacija na

Prikaz informacija na displeju Displej pruža različite informacije o statusu risivera, na primer, o zvučnom polju. 1 Izaberite ulaz za koji želite da proverite informacije. 2 Pritisnite AMP, a zatim pritiskajte DISPLAY. Svaki put kada pritisnete DISPLAY, prikaz na displeju se menja na sledeći način: Indeksni naziv ulaza 1) t Izabrani ulaz t Zvučno polje koje se trenutno koristi 2) t Nivo jačine zvuka t Informacije o strimu 3) Kada slušate FM i AM radio Naziv memorisane stanice 1) t Frekvencija t Zvučno polje koje se trenutno koristi 2) t Nivo jačine zvuka Tokom prijema RDS programa (Samo modeli za Evropu i Australiju) Naziv programske usluge ili naziv memorisane stanice 1) t Frekvencija, pojas i broj memorije t Zvučno polje koje se trenutno koristi 2) t Nivo jačine zvuka 1) Naziv u indeksu se prikazuje samo ukoliko ste ulazu ili memorisanoj stanici dodelili naziv. Naziv u indeksu se ne prikazuje ukoliko ste uneli samo razmake ili je isti kao naziv ulaza. 2) Kada je aktivirana funkcija Pure Direct, prikazuje se „PURE.DIRECT“. 3) Informacije o strimu se možda neće prikazati. Napomena Znakovi ili oznake se možda neće prikazivati za neke jezike. 98 SR

Korišćenje daljinskog upravljača Menjanje podešavanja koje je dodeljeno tasteru za izbor ulaza Možete da promenite podrazumevana podešavanja tastera za izbor ulaza kako bi odgovarala opremi u vašem sistemu. Na primer, ako sa priključkom SAT/CATV risivera povežete Blu-ray Disc plejer, taster SAT/CATV na daljinskom upravljaču možete da podesite za upravljanje Blu-ray Disc plejerom. Napomena Nije moguće dodeliti novo podešavanje tasterima za izbor ulaza TV, FM, AM, USB, HOME NETWORK, SEN. Numerički tasteri TV ?/1 Tasteri za izbor ulaza 1 Dok držite taster za izbor ulaza kojem želite da dodelite novo podešavanje, pritisnite i držite TV ?/1. Primer: Dok držite SAT/CATV, držite TV ?/1. 2 Dok držite taster TV ?/1, otpustite taster za izbor ulaza. Primer: Dok držite taster TV ?/1, otpustite taster SAT/CATV. 3 Pogledajte tabelu u nastavku, pritisnite odgovarajući taster za željenu kategoriju, a zatim otpustite taster TV ?/1. Primer: Pritisnite 1, zatim otpustite taster TV ?/1. Sada možete da koristite taster SAT/CATV za upravljanje Blu-ray Disc plejerom. Kategorije Blu-ray Disc plejer 1 (komandni režim BD1) a) Blu-ray Disc rikorder 2 (komandni režim BD3) a) DVD plejer (komandni režim DVD1) DVD rikorder 4 (komandni režim DVD3) b) Video rikorder 5 (komandni režim VTR3) c) CD plejer 6 Pritisnite a) Za detalje o podešavanju režima BD1 ili BD3, pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz Blu-ray Disc plejer ili Blu-ray Disc rikorder. b) Sony DVD rikorderima se upravlja izborom podešavanja DVD1 ili DVD3. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz DVD rikorder. c) Sony video rikorderima se upravlja izborom podešavanja VTR 3, koje odgovara VHS-u. 3 Korišćenje daljinskog upravljača 99 SR