Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

•Provjerite postavke

•Provjerite postavke bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke i ponovite postavljanje. Za detalje o postavkama uređaja, pogledajte uputstva za upotrebu uređaja. • Obavezno koristite bežični LAN usmjerivač/pristupnu tačku. • Na bežične mreže utiče elektromagnetna radijacija koju emitiraju mikrovalne pećnice i drugi uređaji. Udaljite prijemnik od ovih uređaja. • Obavezno da je bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka uključena. Nije moguće upravljati prijemnikom pomoću TV SideView uređaja. • Povezivanje na mrežu može potrajati duže vrijeme nakon što uključite prijemnik. Pričekajte nekoliko trenutaka, zatim ponovo pokušajte koristiti TV SideView. • Uvjerite se da je “Network Standby” postavljeno na “On” u izborniku Mrežne postavke kako biste TV SideView mogli koristiti neposredno nakon uključivanja prijemnika. Nije moguće odabrati izbornik Mrežne postavke. • Pričekajte par trenutaka nakon uključivanja prijemnika, zatim ponovo odaberite izbornik Mrežne postavke. Home Network (Kućna mreža) Povezivanje na mrežu nije moguće. •Provjerite da li je bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka uključen. • Provjerite da li je server uključen. • Možda su neispravne mrežne postavke prijemnika. Provjerite mrežni status. Pogledajte “Informacije”, zatim odaberite “Physical Connection” u koraku 2 (stranica 90). Ako se pojavi poruka “Connection Fail”, ponovo postavite mrežnu vezu (stranica 55). • Možda je server nestabilan. Ponovo ga pokrenite. • Provjerite da li su prijemnik i server ispravno povezani na bežični LAN usmjerivač/pristupnu tačku. • Provjerite da li je server ispravno postavljen (stranica 55). Provjerite da li je prijemnik registriran na serveru i da li dozvoljava striming muzike sa servera. • Dok je sistem povezan na bežičnu mrežu, primaknite prijemnik i usmjerivač/pristupnu tačku bežične LAN mreže bliže jedan drugom. • Ako je ICF (Internet Connection Firewall, zaštitni zid Internet konekcije) aktivan na računaru, to može spriječiti prijemnik da se poveže na računar (samo u slučajevima kada se računar koristi kao server). Možda će biti potrebno da promijenite postavke zaštitnog zida kako biste omogućili prijemniku da se poveže. (Za detalje o promjeni postavki za zaštitni zid, pogledajte upute za upravljanje koje ste dobili s računarom.) • Ako ste izvršili inicijalizaciju prijemnika ili ste obnovili sistem na vašem serveru, ponovo izvršite mrežno postavljanje (stranica 55). Server (npr. računar) se ne pojavljuje na listi servera. (Na TV ekranu se pojavljuje poruka “No Server” (Nema servera)). • Možda ste prijemnik uključili prije nego što ste uključili server. Osvježite listu servera (stranica 60). • Obavezno da je bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka uključena. • Provjerite da li je server uključen. • Provjerite da li je server ispravno postavljen (stranica 55). Provjerite da li je prijemnik registriran na serveru i da li dozvoljava striming muzike sa servera. • Provjerite da li su prijemnik i server ispravno povezani na bežični LAN usmjerivač/pristupnu tačku. Provjerite informacije o mrežnim postavkama (stranica 90). 106 BS

• Pogledajte uputstva za upotrebu svog bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke i provjerite postavke za multikasting. Ako je postavka multikasting bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke omogućena, onemogućite je. Nije moguća normalna reprodukcija audio podataka. • Odabrana je nasumična reprodukcija. Pritišćite SHUFFLE dok ne nestane poruka “SHUF”. Reproduciranje ne započinje ili ne prelazi automatski na narednu numeru ili datoteku. • Provjerite da li je audio datoteka koju pokušavate reproducirati u formatu koji podržava prijemnik (stranica 61). • WMA datoteke sa DRM zaštitom autorskih prava ne mogu se reproducirati. Za način provjere zaštite autorskih prava WMA datoteke, pogledajte stranica 63. Zvuk je isprekidan tokom reprodukcije. • Možda je preniska brzina prijenosa u vašoj bežičnoj LAN mreži. Primaknite prijemnik i usmjerivač/pristupnu tačku bežične LAN mreže bliže jedan drugom, bez ikakvih prepreka između njih. • Kada koristite računar kao server, na njemu bi se mogle izvršavati brojne aplikacije. Ako je antivirusni softver aktivan na računaru, privremeno ga onemogućite jer koristi značajan dio resursa sistema. • Ovisno o mrežnom okruženju, možda neće biti moguće reproducirati numere kad je više od jednog uređaja u radu. Isključite drugi uređaj kako bi prijemnik mogao reproducirati numere. Pojavljuje se poruka “Cannot Play” (Reprodukcija nije moguća). • Nije moguće reproducirati bilo koje druge datoteke osim audio datoteka. • Provjerite da li je server ispravno postavljen (stranica 55). Provjerite da li je prijemnik registriran na serveru i da li dozvoljava striming muzike sa servera. • Provjerite da li audio datoteka na serveru oštećena ili izbrisana. Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz server. • Nije moguće reproducirati sljedeće numere: – Numere kojima se krše ograničenja reprodukcije. – Numere sa neispravnim informacijama o autorskim pravima. – Numere koje ste kupili u online muzičkoj trgovini ko kojih je onemogućen striming u kućnoj mreži. – Numera u formatu koji prijemnik ne podržava (stranica 61). • Provjerite da li je odabrana numera izbrisana sa servera. Ako je numera izbrisana, odaberite drugu numeru. • Obavezno da je bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka uključena. • Provjerite da li je server uključen. • Možda je server nestabilan. Ponovo ga pokrenite. • Provjerite da li su prijemnik i server ispravno povezani na bežični LAN usmjerivač/pristupnu tačku. Pojavljuje se poruka “No Track” (Nema numera). • Ako u odabranoj fascikli nema numera ili drugih fascikli, ne možete je otvoriti da prikažete njen sadržaj. Nije moguće reproducirati numeru u WMA formatu sa autorskim pravima. • Za način provjere zaštite autorskih prava WMA datoteke, pogledajte stranica 63. Ne možete odabrati prethodno odabranu numeru. • Možda su informacije o numeri promijenjene na serveru. Ponovo odaberite server na listi servera (stranica 60). Uređaji na kućnoj mreži ne mogu se povezati na prijemnik. • Opcija “Network Standby” možda je postavljena na “Off”. Uključite prijemnik ili postavite “Network Standby” na “On” u izborniku Mrežne postavke (stranica 90). Dodatne informacije 107 BS