Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

• Provjerite da li je

• Provjerite da li je mreža ispravno postavljena. Ako nije, nije moguće uspostaviti vezu (stranica 90). • Uređaj je na listi uređaja postavljen na “Not Allow” (Zabrani) (stranica 62) ili uređaj nije dodan na listu uređaja (stranica 62). • Postavljen je maksimalni broj od 20 povezivih uređaja. Izbrišite nepotrebne uređaje sa liste uređaja, zatim postavite “Auto Access” na “Allow” (Dozvoli) (stranica 62). • Serverske operacije prijemnika su odložene ako prijemnik izvršava jednu od sljedeći radnji. – Reproducira numeru pohranjenu na serveru (prijemnik radi kao plejer) – Ažuriranje softvera –Formatiranje sistema Prijemnik se ne uključuje automatski kada mu pristupe drugi uređaji u mreži. • Prijemnik ne podržava standard Wake-on-LAN sam po sebi. Zato prijemnik nije moguće uključiti putem funkcije Wake-on-LAN kada je “Network Standby” postavljen na “Off”. Postavite “Network Standby” na “On” u izborniku Mrežne postavke (stranica 89) kako bi prijemnik mogao odgovoriti na operacije drugih uređaja putem mreže (stranica 90). Uređaji na mreži ne mogu uključiti prijemnik. • Prijemnik nije moguće uključiti putem Wake-on-LAN pokretanja od strane drugih uređaja u mreži. Prijemnik ne može reproducirati numeru koju trenutno reproducira PARTY uređaj domaćin. • PARTY uređaj domaćin reproducira numeru u audio formatu koji nije moguće reproducirati na prijemniku. • Može proći određeno vrijeme prije nego što se reproducirani zvuk emitira na ulazu. Prijemnik se pridružio neplaniranoj PARTY funkciji. • Prilikom pridruživanja prijemnika bila je pokrenuto više PARTY funkcija, tako da se prijemnik nije mogao pridružiti željenoj PARTY funkciji. Zatvorite druge PARTY funkcije, zatim se pridružite željenoj PARTY funkciji. AirPlay Prijemnik nije moguće pronaći putem iOS uređaja. • Provjerite postavke zaštitnog zida za sigurnosni softver. Detalje potražite na web lokaciji (stranica 110). • Provjerite da li je iOS uređaj ili računar sa iTunes funkcijom povezan na vašu kućnu mrežu. • Ažurirajte AirPlay softvera prijemnika i iOS uređaja na najnoviju verziju (stranica 70). Zvuk je isprekidan. • Kada koristite bežičnu mrežu, zvuk može biti isprekidan ovisno o faktorima poput mrežnog okruženja. • Serveri su preopterećeni. Zatvorite sve nepotrebne aplikacije koje trenutno koristite. Prijemnikom se ne može upravljati. • Ažurirajte softver iOS uređaja na najnoviju verziju (stranica 70). • Ažurirajte softver prijemnika na najnoviju verziju (stranica 70). • Uvjerite se da neki drugi uređaj istovremeno ne vrši striming na AirPlay kompatibilni uređaj. Dugmad kao što su 2 +/–, N, X, x, ., > SHUFFLE i REPEAT nisu u funkciji. • Uvjerite se da su aktivne postavke koje omogućavaju da iTunes prihvati preuzimanje kontrole od strane prijemnika. 108 BS

• Prijemnik nije odabran kao udaljeni zvučnik na iOS uređaju. Odaberite prijemnik kao mrežni zvučnik. SEN Nije moguće povezati prijemnik na uslugu. • Obavezno da je bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka uključena. • Provjerite mrežni status. Pogledajte “Informacije” (stranica 90), zatim odaberite “Physical Connection” u koraku 2. Ako se pojavi poruka “Connection Fail”, ponovo postavite mrežnu vezu (stranica 55). • Dok je sistem povezan na bežičnu mrežu, primaknite prijemnik i usmjerivač/pristupnu tačku bežične LAN mreže bliže jedan drugom. • Ako ugovor koji ste sklopili sa svojim pružaocem Internet usluge, ograničava Internet konekciju na jedan uređaj istovremeno, ovaj uređaj neće moći pristupiti na Internet kada je drugi uređaj već povezan na Internet. Obratite se vašem operateru ili pružaocu usluga. Zvuk je isprekidan. • Možda je preniska brzina prijenosa u vašoj bežičnoj LAN mreži. Primaknite prijemnik i usmjerivač/pristupnu tačku bežične LAN mreže bliže jedan drugom, bez ikakvih prepreka između njih. “BRAVIA” Sync (Control for HDMI) (Kontrola za HDMI) Funkcija Control for HDMI (Kontrola preko HDMI-ja) ne radi. • Provjerite HDMI vezu (stranica 24). • Obavezno postavite “Control for HDMI” na “On” u izborniku HDMI postavke (stranica 88). • Uvjerite se da je povezana oprema kompatibilna s funkcijom Control for HDMI (Kontrola putem HDMI-ja). • Provjerite postavke funkcije Control for HDMI (Kontrola putem HDMI-ja) na povezanoj opremi. Pogledajte uputstva za korištenje povezane opreme. • Ako iskopčate HDMI kabl ili promijenite vezu, ponovite postupke date u “Priprema za “BRAVIA” Sync” (stranica 74). • Kada je funkcija “Control for HDMI” postavljena na “Off”, funkcija “BRAVIA” Sync ne radi ispravno, čak i kada je oprema povezana na HDMI IN priključak. • Vrste i broj uređaja kojima se može upravljati pomoću funkcije “BRAVIA” Sync su ograničeni u standardu HDMI CEC kao što slijedi. – Oprema za snimanje (Blu-ray Disc rekorder, DVD rekorder i sl.): do 3 uređaja – Oprema za reprodukciju (Blu-ray Disc plejer, DVD plejer i sl.): do 3 uređaja – Oprema vezana za birač kanala: do 4 uređaja – AV prijemnik (zvučni sistem): do 1 uređaja Daljinski upravljač Daljinski upravljač ne radi. • Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na prijemniku (stranica 9). • Uklonite sve prepreke koje se možda nalaze između daljinskog upravljača iprijemnika. • Stavite nove baterije u daljinski upravljač ako su stare oslabile. • Obavezno odaberite pravilan ulaz na daljinskom upravljaču. Dodatne informacije 109 BS