Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Indeks Numerics

Indeks Numerics 2-kanalni 50 5.1-kanalni 19 7.1-kanalni 19 A A.F.D. režim 50 A/V Sync. 87, 95 Abecedno pretraživanje 14 Advanced Auto volume 87 AirPlay 68 AM 47 Antena za bežični LAN 12 Audio Input Assign 89 Audio Settings 86, 95 Auto Standby 91, 96 Auto Tuning 47 Auto Volume 87 Automatic Phase Matching 84 Ažuriranje softvera 91 B Bass 94 Bežična mreža 36 Bi-Amp 79 Birač kanala 47 Birač kanala za kablovsku TV 26, 27 BRAVIA Sync priprema 74 Brisanje daljinskog upravljača 98 memorije 79 zvučno polje 54 C Calibration Type 92 CD plejer 28 Center Speaker Lift Up 84 Control for HDMI 88, 95 Crossover frequency (Frekvencija skretnice) 86, 94 D D.L.L. (Digital Legato Linear) 86 Daljinski upravljač 13 DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) 32 Direct Tuning 48 Displej prednje ploče 10 Distance Unit 86, 94 DLNA 55 Dolby Digital EX 18 Dual Mono 87, 95 DVD plejer 26 Dynamic range compressor (Kompresija dinamičkog opsega) 87, 95 E Effect level (Nivo efekta) 94 EQ Settings (EQ postavke) 53, 94 F Fast View 89 Fiksna IP adresa 37 FM 47 FM Mode 47, 95 114 BS

H HD-D.C.S. 50 HDMI 95 HDMI Audio Out 88, 95 HDMI Settings 88, 95 Home Network (Kućna mreža) 61 I Input Assign (Dodjela ulaza) 77 Input Edit 89 INPUT MODE 77 Input Settings 89 IP Setting 90 iPod/iPhone Kompatibilni modeli 42 Punjenje 43 Isključivanje sistema 76 Izbornik 80, 92 Izbornik Postavke 80 J Jednostavno postavljanje 32 K Kontrola kućnog kina 76 Kontrola zvuka na sistemu 75 Korištenje veze putem dvostrukog pojačala 79 L Level Settings (Podešavanje nivoa) 92 Lista servera 60 Listen 39 M Manual Setup 84 Mjerač vremena za isključivanje 14 Muzičke usluge 64 N Name Input 49 Naziv uređaja 90 Network settings 89 Network Standby 90 Network Update 91 O Odabir scene 76 OSD (On-Screen Display, Displej na ekranu) 38 P PARTY STREAMING 66 Pass Through 88, 95 PlayStation 3 26 Pokazatelj jačine bežičnog LAN signala 11 Poruka Auto Calibration 83 Greška 110 iPod/iPhone 44 Mrežna funkcija 71 USB 46 Postavke automatske kalibracije 92 Preset Memory 48 Prikazivanje informacija na displeju prednje ploče 96 PROTECTOR 110 Pure Direct 54 R RDS 49 Reproduciranje pritiskom na jednu tipku 75 Režim Movie (film) 50 Režim Muzika 51 Dodatne informacije 115 BS