Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Stražnja ploča A

Stražnja ploča A Odjeljak DIGITAL INPUT/OUTPUT Priključci HDMI IN/OUT* (stranica 23, 26, 28) Priključci OPTICAL IN (stranica 23, 27) Priključak COAXIAL IN (stranica 28) B Odjeljak BIRAČ Priključak FM ANTENNA (stranica 29) Priključci AM ANTENNA (stranica 29) C Odjeljak NETWORK (mreža) E Odjeljak AUDIO INPUT/OUTPUT Bijela (L) Priključci AUDIO IN Crvena (R) (stranica 23, 27, 28) Crno Priključci SUBWOOFER OUT (stranica 21) F Odjeljak VIDEO INPUT/OUTPUT (stranica 23, 27) Žuto Priključci VIDEO IN/OUT * * Morate povezati HDMI TV OUT ili MONITOR OUT priključak na vaš TV da biste gledali odabranu ulaznu sliku (stranica 23). LAN priključak (stranica 31) Antena za bežični LAN (stranica 31) D Odjeljak SPEAKERS (stranica 21) 12 BS

Daljinski upravljač Koristite priloženi daljinski upravljač kako biste upravljali prijemnikom i drugom opremom. Daljinski upravljač predviđen je za upravljanje Sony audio/video opremom. Dugmetu ulaza možete promijeniti namjenu kako bi odgovaralo opremi povezanoj s vašim prijemnikom (stranica 97). RM-AAU169 Za korištenje dugmadi sa roza uzorkom Držite pritisnutim SHIFT (N), zatim pritisnite dugme sa roza uzorkom koje želite koristiti. Primjer: Držite pritisnutim SHIFT (N), zatim pritisnite MEM (E). 2 Pritisnite 1 Držite pritisnutim Upravljanje prijemnikom A ?/1 (on/standby) Uključivanje prijemnika ili njegovo stavljanje u stanje pripravnosti. Štednja energije u režimu pripravnosti Kada su funkcije “Control for HDMI” (Kontrola za HDMI), “Network Standby” (Režim pripravnosti mreže) i “Pass Through” (Prolaz) postavljene na “Off” (isključeno). B TV ?/1 1) (uključivanje/stanje pripravnosti) Uključivanje TV-a ili njegovo stavljanje u stanje pripravnosti. C Dugmad ulaza Odabir opreme koju želite koristiti. Kada pritisnete neko dugme ulaza, uključuje se prijemnik. Dugmad su predviđena za upravljanje Sony opremom. 13 BS