Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Dugmad s

Dugmad s brojkama/tekstom 1) 2) Držite pritisnutim SHIFT (N), zatim pritisnite dugmad s brojkama/tekstom da biste – memorisali/prebacili na memorisane stanice (stranica 48). – odabrali brojeve numera. Pritisnite 0/10 /= da biste odabrali numeru br. 10. –odabir brojeva kanala. – odaberite slova (ABC, DEF, itd). – odaberite .@ za interpunkcijske znakove (!, ?, itd.) ili druge simbole (#, %, itd.) prilikom unošenja znakova za mrežne funkcije. Pritisnite dugme TV in (C), držite pritisnutim SHIFT (N), zatim pritišćite dugmad sa brojkama da biste odabrali TV kanale. CHARACTER Držite pritisnutim SHIFT (N), zatim pritišćite CHARACTER da biste odabrali vrstu znakova za mrežne funkcije. Svakog puta kad pritisnete dugme CHARACTER, vrsta znakova se ciklično mijenja kako slijedi: “abc” (mala slova) t “ABC” (velika slova) t “123” (brojevi) CLEAR 1) Držite pritisnutim SHIFT (N), zatim pritisnite CLEAR da biste – izbrisali slovo u mrežnim funkcijama. – ispravili grešku nastalu kada pritisnete pogrešno dugme sa brojkom/slovom. D ALPHABET SEARCH Pretraživanje stavki korištenjem tastature (stranica 72). ALPHABET PREV Pretraživanje prethodne stavke. ALPHABET NEXT Pretraživanje sljedeće stavke. E SLEEP Pritisnite AMP (X), zatim pritisnite SLEEP da biste isključili prijemnik u određeno vrijeme. Svaki put kad 14 BS pritisnete dugme SLEEP, prikaz na displeju se ciklično mijenja: 0:30:00 t 1:00:00 t 1:30:00 t 2:00:00 t OFF Savjeti • Da biste provjerili koliko je vremena preostalo prije isključivanja prijemnika, pritisnite SLEEP. Preostalo vrijeme pojavljuje se na displeju prednje ploče. • Funkcija Sleep Timer bit će otkazana kada izvršite nešto od sljedećeg. – Ponovo pritisnite SLEEP. – Ažurirajte softver prijemnika. –Pritisnite ?/1. MEM Držite pritisnutim SHIFT (N), zatim pritisnite MEM kako biste pohranili stanicu za vrijeme rada birača kanala. F iPhone CTRL Prelazi u režim iPod/iPhone upravljanja prilikom korištenja iPod/iPhone-a. G POP UP/MENU 1) Otvara ili zatvara skočni izbornik BD-ROM-a ili izbornik DVD-a. TOP MENU 1) Otvara ili zatvara glavni izbornik BD-ROM-a ili DVD-a. H AMP MENU Prikaz izbornika za upravljanje prijemnikom (stranica 91). I OPTIONS 1) Prikazuje i odabire stavke s izbornika opcija. J HOME 1) Prikaz početnog izbornika za upravljanje audio/video opremom. K m/M 1) , ./> 1) , N 1) , X 1) , x 1) Naprijed/nazad, preskoči, reproduciraj, pauziraj, zaustavi operaciju. TUNING +/– 1) Skeniranje stanice. D.TUNING 2) Prelaz na režim direktnog biranja. PRESET +/– 1) Bira unaprijed postavljene radio stanice ili kanale.

L SOUND FIELD +/– 2) Bira zvučno polje (stranica 50). M PURE DIRECT (stranica 54) Prelaz na režim Pure Direct. N SHIFT Mijenja funkciju dugmeta daljinskog upravljača radi aktivacije dugmadi sa roza uzorkom. O +/– Istovremeno podešavanje jačine zvuka svih zvučnika. P Privremeno isključivanje zvuka. Ponovo pritisnite dugme kako biste obnovili zvuk. Q RETURN O 1) Vraća se na prethodni izbornik ili izlazi iz izbornika dok su izbornik ili ekranski vodič prikazani na TV ekranu. 1) R , V/v/B/b 1) Pritisnite V/v/B/b kako biste odabrali stavke izbornika, zatim pritisnite kako biste unijeli/potvrdili odabir. S DISPLAY 1) Prikaz informacija na displeju prednje ploče. T SHUFFLE 1) Reproducira numeru ili fasciklu nasumičnim redoslijedom. REPEAT 1) Uzastopno reproducira numeru ili fasciklu. U PARTY START/CLOSE 2) Pokreće ili zatvara funkciju PARTY (stranica 67). PARTY JOIN/LEAVE Za pridruživanje ili napuštanje funkcije PARTY (stranica 68). V PREVIEW (HDMI) Odabire funkciju “Preview for HDMI”. Uključuje pregled “slika u slici” uživo HDMI ulaza priključenih na ovaj prijemnik. Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali pregled za svaki HDMI, zatim pritisnite da biste unijeli/ potvrdili odabir. (Ovu funkciju omogućava tehnologija kompanije Silicon Image InstaPrevue) Napomena Funkcija “Preview for HDMI” je dostupna za HDMI BD, DVD, GAME i VIDEO ulaze. Savjeti • Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima. – Oprema nije povezana na odgovarajući HDMI ulazni priključak. – Oprema povezana na podržani HDMI ulazni priključak, nije uključena. – Trenutni ulaz nije HDMI ulaz. – Kada je funkcija “Fast View” postavljena na “Off”. – Kada se na ulaz šalje nepodržani HDMI video format (480i, 576i, 4K, pojedini 3D video signali, pojedini signali video kamere ili VGA signal). • Pregled slika-u-slici kada se na ulaz šalje 4K ili pojedini 3D video signali. W TV INPUT 1) Odabir ulaznog signala (TV ili video ulaz). X AMP Aktivira rad prijemnika. 1) U tabeli na stranici na stranici 16 pogledajte informacije o dugmadi koju možete koristiti za kontrolu pojedinog uređaja. 2) Dugmad 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N, and SOUND FIELD + imaju taktilne tačke. Koristite taktilne tačke kao referencu prilikom korištenja prijemnika. Napomene • Gornja objašnjenja služe kao primjer. • Ovisno o modelu vaše povezane opreme, moguće je da neke funkcije objašnjene u ovom odjeljku neće raditi s priloženim daljinskim upravljačem. 15 BS