Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

* Kad povezujete

* Kad povezujete subwoofer koji je opremljen funkcijom automatskog prelaska u režim pripravnosti, isključite tu funkciju dok gledate filmove. Ako je funkcija automatskog prelaska u stanje pripravnosti postavljena na uključeno, subwoofer automatski prelazi u stanje pripravnosti u zavisnosti od jačine signala koji ulazi u njega pa se zvuk možda neće emitirati. ** Napomena o povezivanju SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B priključaka. – Ako povezujete samo jedan stražnji surround zvučnik, povežite ga na L priključke. – Ako imate dodatni prednji sistem zvučnika, povežite ih na ove priključke. Postavite “SB Assign” na “Speaker B” u izborniku Postavke zvučnika (stranica 84). Prednje zvučnike koje želite koristiti možete odabrati pomoću dugmeta SPEAKERS na prijemniku (stranica 34). – Prednje zvučnike možete povezati na ove priključke koristeći vezu putem dvostrukog pojačala (stranica 22). Postavite “SB Assign” na “Bi-Amp” u izborniku Postavke zvučnika (stranica 84). Napomena Nakon što postavite i povežete vaše zvučnike, obavezno odaberite raspored zvučnika iz izbornika Postavke zvučnika (stranica 82). Veza dvostrukog pojačala Ako ne koristite stražnje surround i prednje visoke zvučnike, prednje zvučnike možete povezati na SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B priključke koristeći vezu dvostrukog pojačala. Prednji zvučnik (desni) Prednji zvučnik (lijevi) Povežite priključke na Lo (ili Hi) strani prednjih zvučnika na SPEAKERS FRONT A priključke, a priključke na Hi (or Lo) strani na SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B priključke. Obavezno uklonite metalne dijelove priključka Hi/Lo sa zvučnika da biste izbjegli kvarove. Nakon što napravite vezu dvostrukog pojačala, postavite “SB Assign” na “BihAmp” u izborniku Postavke zvučnika (stranica 84). 22 BS

3: Povezivanje TV-a Odabranu ulaznu sliku možete gledati kada povežete priključke HDMI TV OUT ili MONITOR OUT s TV-om. Prijemnikom možete rukovati koristeći OSD (On-Screen Display, Displej na ekranu) ako priključak HDMI TV OUT povežete na TV. Prije povezivanja kablova zvučnika, obavezno isključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod). Veze Audio signali TV Video signali Audio/Video signali ili ARC A** B** C D* A Digitalni optički kabl (nije priložen) B Audio kabl (nije priložen) C Video kabl (nije priložen) D HDMI kabl (nije priložen) Sony preporučuje korištenje HDMI kabla renomiranog proizvođača ili Sony HDMI kabla. Preporučeno povezivanje Alternativno povezivanje 23 BS