Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Priprema prijemnika

Priprema prijemnika Povezivanje kabla za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) Uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) na zidnu utičnicu. Uključivanje prijemnika ?/1 Kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) U zidnu utičnicu Pritisnite ?/1 (uključeno/stanje pripravnosti) da biste uključili prijemnik. Prijemnik možete uključiti i pomoću dugmeta ?/1 na daljinskom upravljaču. Kad isključite prijemnik, ponovo pritisnite ?/1. “STANDBY” bljeska na displeju prednje ploče. Nemojte iskopčavati napojni kabl (iz mrežne utičnice) dok bljeska znak “STANDBY”. Na taj način možete izazvati kvar. Postavljanje prijemnika pomoću funkcije Jednostavno postavljanje Osnovne postavke prijemnika možete jednostavno podesiti rukujući prijemnikom prema uputama na TV ekranu. Prebacite ulaz TV-a u ulaz na koji je priključen prijemnik. Kad prvi put uključite prijemnik ili nakon inicijalizacije prijemnika, ekran funkcije Jednostavno postavljanje prikazuje se na TV-u. Slijedite uputstva na ekranu da biste postavili prijemnik. Pomoću ekrana Jednostavno postavljanje možete podesiti sljedeće funkcije. –Language –Speaker Settings –Network Settings Napomene o Postavkama zvučnika (automatska kalibracija) Ovaj prijemnik je opremljen funkcijom DCAC (Digital Cinema Auto Calibration, Automatsko kalibriranje digitalnog kina) koja omogućava automatsku kalibraciju kako slijedi: • Provjera veze između uređaja za reprodukciju i prijemnika. • Podešavanje nivoa zvučnika. • Mjerenje udaljenosti svakog zvučnika od prostora za sjedenje. 1) • Mjerenje veličine zvučnika. 1) 32 BS

• Mjerenje frekvencijskih karakteristika (EQ). 1) • Mjerenje frekvencijskih karakteristika (faza). 1) 2) 1) Rezultati mjerenja se ne iskorištavaju kad je odabrano “Analog Direct”. 2) Rezultati mjerenja se ne iskorištavaju prilikom prijema Dolby TrueHD ili DTS-HD signala sa frekvencijom uzorkovanja većom od 48 kHz. DCAC je projektovan da osigura odgovarajući balans zvuka u vašoj prostoriji. Međutim, nivoe zvučnika možete podesiti i ručno, u skladu sa svojim preferencijama. Za više detalja pogledajte “Test Tone” (Probni ton) (stranica 86). Prije izvršavanja Automatske kalibracije Prije izvršavanja Automatske kalibracije, provjerite stavke koje slijede. • Podesite i povežite zvučnike (stranica 19, 21). • Isključivo povežite priloženi optimizacijski mikrofon na priključak AUTO CAL MIC. Ne povezujte bilo koji drugi mikrofon na ovaj priključak. • Postavite “SB Assign” na “Bi-Amp” u izborniku Postavke zvučnika ako koristite vezu dvostrukog pojačala (stranica 84). • Postavite “SB Assign” na “Speaker B” u izborniku Postavke zvučnika ako koristite vezu speakers front B (stranica 84). • Uvjerite se da izlaz zvučnika nije postavljen na “SPK OFF” (stranica 34). • Uvjerite se da ne koristite PARTY STREAMING funkciju (stranica 66). • Iskopčajte slušalice. • Uklonite sve prepreke koje se možda nalaze između optimizacijskog mikrofona i zvučnika kako biste izbjegli greške u mjerenju. • Ostvarite precizna mjerenja osiguravanjem tihog okruženja. Napomene • Zvučnici emitiraju veoma jak zvuk tokom kalibracije i nije moguće prilagođavanje glasnoće. Vodite računa o susjedima i prisutnoj djeci. • Ako je funkcija utišavanja aktivirana prije automatske kalibracije, automatski će biti isključena. • Precizna mjerenja i automatska kalibracija možda neće biti mogući kada se koriste posebne vrste zvučnika kao što su dipolni zvučnici. Za postavljanje automatske kalibracije Optimizacijski mikrofon 1 Povežite priloženi optimizacijski mikrofon na priključak AUTO CAL MIC. 2 Podesite optimizacijski mikrofon. Postavite optimizacijski mikrofon u svoj prostor za sjedenje, u visini vaših ušiju. Potvrda postavke aktivnog subwoofera • Kad je priključen subwoofer, uključite ga i pojačajte zvuk prije aktivacije. Okrenite komandu LEVEL neposredno do središnje tačke. • Ako priključujete subwoofer koji ima funkciju frekvencije skretnice, postavite vrijednost na maksimum. • Ako priključujete subwoofer koji ima funkciju automatskog prelaska u stanje pripravnosti, postavite je na “off” (deaktivirano). Napomena Zavisno od karakteristika subwoofera koji koristite, vrijednost udaljenosti postavke može se razlikovati od stvarnog položaja. Priprema prijemnika 33 BS