Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Postavljanje zvučnika

Postavljanje zvučnika Za postavljanje stražnjih surround zvučnika Namjenu zvučnika povezanog/ih na SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B priključke, možete prebaciti u skladu s namjenom. Napomena Ova postavka je dostupna samo ako je postav opcije “Speaker Pattern” bez stražnjih surround i prednjih visokih zvučnika. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu se prikazuje početni izbornik. 2 Uzastopno pritišćite V/v kako biste odabrali “Settings”, zatim pritisnite . 3 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali “Speaker Settings”, zatim pritisnite . 4 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali “SB Assign”, zatim pritisnite . 5 Odaberite postavke zvučnika po želji, zatim pritisnite . • Speaker B: Ako povezujete dodatni sistem prednjih zvučnika na priključke SURROUND BACK/BI-AMP/ FRONT HIGH/FRONT B, odaberite “Speaker B”. • Bi-Amp: Ako povezujete prednje zvučnike na priključke SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/ FRONT B koristeći vezu dvostrukog pojačala, odaberite “Bi-Amp”. • Off: Ako povezujete samo jedan stražnji surround ili prednji visoki zvučnik na SURROUND BACK/ BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B priključke, odaberite “Off”. Odabiranje prednjeg zvučnika Možete odabrati prednje zvučnike koje želite koristiti. Za izvršavanje ovog postupka obavezno koristite dugmad na prijemniku. SPEAKERS Uzastopno pritišćite SPEAKERS da biste odabrali prednji sistem zvučnika koji želite koristiti. Možete potvrditi koji su priključci zvučnika odabrani provjerom indikatora na displeju prednje ploče. Indikatori SP A SP B* SP A+B* Odabrani zvučnici Zvučnik povezan na priključke SPEAKERS FRONT A. Zvučnik povezan na priključke SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Zvučnik povezan i na SPEAKERS FRONT A i na SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B priključke (paralelna veza). Na displeju prednje ploče pojavljuje se “SPK OFF”. Ni iz jednog priključka zvučnika ne emitiraju se audio signali. * Da biste odabrali “SP B” ili “SP A+B”, postavite “SB Assign” na “Speaker B” u izborniku Postavke zvučnika (stranica 84). Napomena Ova postavka nije dostupna kada su spojene slušalice. 34 BS

Za otkazivanje automatske kalibracije Funkcija automatske kalibracije bit će otkazana kada učinite nešto od sljedećeg tokom postupka mjerenja: –Pritisnite ?/1. – Pritisnete dugme ulaza na daljinskom upravljaču ili okrenete komandu INPUT SELECTOR na prijemniku. –Pritisnite . – Pritisnete SPEAKERS na prijemniku. –Promjena glasnoću. – Povežete slušalice. Ručno postavljanje prijemnika Pogledajte “Podešavanje postavki” (stranica 80). Konfiguracija mrežnih postavki prijemnika. Mrežne postavke za prijemnik moraju biti ispravno postavljene da biste mogli koristiti funkcije Kućna mreža, SEN, AirPlay i PARTY STREAMING. Korištenje žičane LAN veze. DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu se prikazuje početni izbornik. 2 Uzastopno pritišćite V/v kako biste odabrali “Settings”, zatim pritisnite . 3 Uzastopno pritišćite V/v kako biste odabrali “Network Settings”, zatim pritisnite . 4 Uzastopno pritišćite V/v kako biste odabrali “Internet Settings”, zatim pritisnite . 5 Uzastopno pritišćite V/v kako biste odabrali “Wired Settings”, zatim pritisnite . Ako se na TV ekranu pojavi izbornik “Change Settings?”, izaberite “OK”, zatim pritisnite . 6 Uzastopno pritišćite V/v kako biste odabrali “Auto”, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti informacije o IP postavkama. Kada koristite fiksnu IP adresu Odaberite “Custom”, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti postavke za IP adresu. Pritisnite . Pritisnite V/v da odaberete vrijednost za opciju “IP Address”. Pritisnite b da biste unijeli vrijednost za sljedeću poziciju. Pritisnite da iziđete iz režima kursora. Dalje, unesite vrijednost za “Subnet Mask” i “Default Gateway”. Pritisnite b za stranicu DNS postavke. Zatim unesite vrijednosti za “Primary DNS” i “Secondary DNS”. 7 Pritisnite b. Na TV ekranu se pojavljuje “Connecting to the Internet”. Poruka “Network setup is completed” se pojavljuje kada određivanje mrežnih postavki bude dovršeno. Za povratak na izbornik Mrežne postavke pritisnite . (Ovisno o mrežnom okruženju, može proći određeno vrijeme dok mrežne postavke ne budu dovršene.) 8 Podesite serverske postavke. Da biste slušali audio sadržaj pohranjen na serveru, potrebno je da postavite vaš server (stranica 55). Savjet Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte “Informacije” (stranica 90). Priprema prijemnika 35 BS