Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Korištenje bežične

Korištenje bežične LAN veze Postoji nekoliko metoda za postavljanje bežične mreže: pretraživanje pristupne tačke, korištenje WPS metode povezivanja (bilo metodom pritiska na dugme ili metodom PIN koda), te ručno postavljanje. Napomene • Vodite računa da ne koristite bežičnu LAN funkciju na mjestima gdje se koristi medicinska oprema (kao što su pejsmejkeri) ili gdje je korištenje bežičnih komunikacija zabranjeno. • Prije povezivanja na kućnu mrežu, potrebno je da pripremite usmjerivač za bežičnu mrežu/ pristupnu tačku. Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja. • Ovisno o okruženju kućne mreže, usmjerivač za bežičnu mrežu/pristupna tačka, možda su podešeni na način koji onemogućava njihovo povezivanje putem WPS-a, premda su kompatibilni sa WPS funkcijom. Za detalje o tome da li je vaš bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka kompatibilan sa WPS-om ili ne, te o podešavanju WPS veze, pogledajte uputstvo za upotrebu bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke. • Može doći do poteškoća pri podešavanju ako su prijemnik i bežični LAN usmjerivač/pristupna tačka postavljeni predaleko jedan od drugog. Ako jesu, pomjerite uređaje tako da budu bliži jedan drugom. Pretraživanje pristupne tačke i postavljanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke) Bežičnu mrežu možete postaviti pretraživanjem pristupne tačke. Da biste postavili mrežu ovim metodom povezivanja, bit će potrebno da odaberete ili unesete sljedeće informacije. Provjerite sljedeće informacije i zabilježite ih u prostor koji je predviđen ispod. Naziv mreže (SSID * ) koji identificira vašu mrežu ** . (Ovo će vam biti potrebno u koraku 7.) : Ako je vaša kućna bežična mreža osigurana šifriranjem, sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ) za vašu mrežu ** . (Ovo će vam biti potrebno u koraku 8.) : * SSID (Service Set Identifier, Identifikator skupa usluga) je naziv kojim se identificira određena pristupna tačka. ** Ove informacije bi trebale biti dostupne sa naljepnice na vašem bežičnom LAN usmjerivaču/pristupnoj tački, iz uputstva za upotrebu, kod osobe koja je postavila vašu bežičnu mrežu ili iz informacija koje vam je dao vaš pružalac Internet usluge. 1 Odaberite “Wireless Setup” u koraku 5 u odjeljku “Korištenje žičane LAN veze.” (stranica 35). Ako se na TV ekranu pojavi “Change Settings?”, izaberite “OK”, zatim pritisnite . 2 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali “Access Point Scan”, zatim pritisnite . Prijemnik počinje pretraživati pristupne tačke i prikazuje listu do 30 naziva dostupnih mreža (SSID). 3 Uzastopno pritišćite V/v da odaberete naziv mreže (SSID) koji želite, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti prikaz za sigurnosne postavke. 4 Unesite sigurnosni ključ (WEP ključ, WPA/WPA2 ključ), zatim pritisnite . Po zadanoj vrijednosti, sigurnosni ključ se prikazuje kao “*****”. Uzastopno pritišćite DISPLAY da biste šifrirali i otkrili sigurnosni ključ. Na TV ekranu će se pojaviti “IP Settings”. 5 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali “Auto”, zatim pritisnite . 36 BS

Kada koristite fiksnu IP adresu Odaberite “Custom”, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti postavke za IP adresu. Pritisnite . Pritisnite V/v da odaberete vrijednost za opciju “IP Address”. Pritisnite b da biste unijeli vrijednost za sljedeću poziciju. Pritisnite da iziđete iz režima kursora. Dalje, unesite vrijednost za “Subnet Mask” i “Default Gateway”. Pritisnite b za stranicu DNS postavke. Zatim unesite vrijednosti za “Primary DNS” i“Secondary DNS”. 6 Pritisnite b. Na TV ekranu se pojavljuje “Connecting to the Internet”. Poruka “Network setup is completed” se pojavljuje kada određivanje mrežnih postavki bude dovršeno, a na displeju prednje ploče svijetli indikator “ ”. Za povratak na izbornik Mrežne postavke pritisnite . (Ovisno o mrežnom okruženju, može proći određeno vrijeme dok mrežne postavke ne budu dovršene.) 7 Podesite serverske postavke. Da biste slušali audio sadržaj pohranjen na serveru, potrebno je da postavite vaš server (stranica 55). Napomena Ako vaša mreža nije osigurana metodom šifriranja (pomoću sigurnosnog ključa), u koraku 8 se ne pojavljuje prikaz sigurnosnih postavki. Savjet Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte “Informacije” (stranica 90). Postavljanje bežične mreže korištenjem pristupne tačke koja podržava WPS Bežičnu mrežu možete lako postaviti korištenjem pristupne tačke koja podržava WPS. WPS postavljanje može se obaviti metodom pritiska na dugme ili metodom PIN (Personal Identification Number, lični identifikacioni kod) koda. Šta je WPS (Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi zaštićeno postavljanje)? WPS je standard kreiran od strane udruženja Wi-Fi Alliance koji omogućava jednostavno i sigurno postavljanje bežične mreže. Postavljanje bežične mreže korištenjem WPS metode pritiska na dugme Bežičnu mrežu možete lako postaviti korištenjem WPS bežičnog povezivanja, jednim pritiskom na određeno dugme. 1 Odaberite “WPS Push” u koraku 2 odjeljka “Pretraživanje pristupne tačke i postavljanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke)” (stranica 36). 2 Slijedite upute prikazane na ekranu, zatim pritisnite WPS dugme na pristupnoj tački. Poruka: Pritisnite WPS dugme na pristupnoj tački u roku od 2 minute WPS dugme na bežičnom LAN usmjerivaču/ pristupnoj tački Po dovršetku mrežnog podešavanja, na ekranu se pojavljuje poruka “Setup with WPS Push Button is completed”, a na displeju prednje ploče svijetli indikator “ ”. Za povratak na izbornik Mrežne postavke pritisnite . (Ovisno o mrežnom okruženju, može proći određeno vrijeme dok mrežne postavke ne budu dovršene.) 3 Podesite serverske postavke. Da biste slušali audio sadržaj pohranjen na serveru, potrebno je da postavite vaš server (stranica 55). Savjet Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte “Informacije” (stranica 90). Priprema prijemnika 37 BS