Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Postavljanje bežične

Postavljanje bežične mreže korištenjem WPS metode PIN koda Ako pristupna tačka podržava povezivanje WPS PIN-om (Personal Identification Number, lični identifikacioni kod), WPS bežičnu vezu možete postaviti unošenjem PIN koda prijemnika u bežični LAN usmjerivač/pristupnu tačku. 1 Odaberite “Manual Registration” u koraku 2 odjeljka “Pretraživanje pristupne tačke i postavljanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke)” (stranica 36). 2 Uzastopno pritišćite V/v da odaberete “WPS PIN”, zatim pritisnite . Pojavljuje se lista dostupnih SSID (pristupnih tačaka). 3 Uzastopno pritišćite V/v da odaberete naziv mreže (SSID) koji želite, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti PIN kod (8-cifreni) prijemnika. Ostavite PIN kod prikazanim dok ne dovršite povezivanje. (Različit PIN kod se prikazuje svaki put kad izvršite ovu operaciju.) 4 Unesite PIN kod u bežični LAN usmjerivač/pristupnu tačku. Prijemnik pokreće mrežne postavke. Kada mrežne postavke budu dovršene na ekranu se pojavljuje poruka “Completed”, a indikator “ ” svijetli na displeju prednje ploče. Za povratak na izbornik Mrežne postavke pritisnite . (Ovisno o mrežnom okruženju, može proći određeno vrijeme dok mrežne postavke ne budu dovršene.) 5 Podesite serverske postavke. Da biste slušali audio sadržaj pohranjen na serveru, potrebno je da postavite vaš server (stranica 55). Savjeti • Prilikom provjere mrežnih postavki pogledajte “Informacije” (stranica 90). • Za detalje o unosu PIN koda u bežični LAN usmjerivač/pristupnu tačku, pogledajte uputstvo za upotrebu bežičnog LAN usmjerivača/pristupne tačke. Ako ne možete pronaći naziv željene mreže (SSID) (ručni metod postavljanja) Možete ručno unijeti naziv željene mreže (SSID) ako se isti ne pojavi na listi. 1 Odaberite “Manual Registration” ukoraku 2 odjeljka “Pretraživanje pristupne tačke i postavljanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke)” (stranica 36). 2 Uzastopno pritišćite V/v da odaberete “Direct Input”, zatim pritisnite . 3 Unesite naziv mreže (SSID), zatim pritisnite . 4 Uzastopno pritišćite V/v da odaberete željene sigurnosne postavke, zatim pritisnite . 5 Slijedite korake 4 do 7 u odjeljku “Pretraživanje pristupne tačke i postavljanje bežične mreže (metod skeniranja pristupne tačke)” (stranica 36). Vodič za rad s prikazom na ekranu (OSD) Možete prikazati izbornik prijemnika na TV ekranu i odabrati funkciju koju želite koristiti na TV ekranu pritiskom na V/v/ B/b i na daljinskom upravljaču. Kad počnete upravljati prijemnikom, obavezno najprije pritisnite AMP na daljinskom upravljaču. U suprotnom radnje koje zatim uslijede možda neće biti usmjerene na prijemnik. 38 BS

AMP 3 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali izbornik koji želite, a zatim pritisnite za ulazak u izbornik. Na TV ekranu će se pojaviti spisak stavki. Primjer: Kada odaberete “Watch”. RETURN O Korištenje izbornika V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Prebacite ulaz TV-a tako da bude prikazan izbornik. 2 Pritisnite HOME. Na TV ekranu se prikazuje početni izbornik. Ovisno o TV uređaju, može proći određeno vrijeme prije nego što početni izbornik bude prikazan na ekranu. 4 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali stavku izbornika za podešavanje, a zatim pritisnite za ulazak u stavku izbornika. 5 Ponovite korake 3 i 4 da biste odabrali željeni parametar. Savjet Kad se u donjem desnom dijelu OSD ekrana pojavi stavka “OPTIONS”, možete prikazati popis funkcija tako da pritisnete OPTIONS i odaberete povezanu funkciju. Vraćanje na prethodni ekran Pritisnite RETURN O. Izlaz iz izbornika Da biste prikazali početni izbornik, pritisnite HOME, a zatim ponovo pritisnite HOME. Priprema prijemnika 39 BS