Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

• Nemojte uklanjati

• Nemojte uklanjati iPod/iPhone dok je u radu. Da biste izbjegli kvarenje ili oštećivanje iPod/iPhone-a, isključite prijemnik kada priključujete ili uklanjate iPod/iPhone. Lista poruka za iPod/iPhone Poruka i objašnjenje Reading Prijemnik prepoznaje i čita informacije sa iPod-a ili iPhone-a. Not supported Priključen je nepodržani iPod ili iPhone. No device is connected iPod ili iPhone nije povezan. No music Muzika nije pronađena. Headphones not supported Zvuk se ne reproducira na slušalicama kada je iPod ili iPhone povezan. Reproduciranje sa USB uređaja Možete uživati u muzičkim sadržajima sa USB uređaja tako da ga povežete na (USB) priključak prijemnika. Za detalja o povezivanju USB uređaja pogledajte “Povezivanje iPod, iPhone, USB uređaja” (stranica 28). Formati muzičkih datoteka koje prijemnik može reproducirati su sljedeći: Format datoteke MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Ekstenzije “.mp3” “.m4a”, “.3gp”, “.mp4” “.wma” “.wav” “.flac” * Prijemnik ne reproducira datoteke šifrirane funkcijom DRM. Kompatibilni USB uređaji Sa ovim prijemnikom možete koristiti sljedeće modele Sony USB uređaja. Verificirani Sony USB uređaj Naziv proizvoda Naziv modela Walkman ® NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Digitalni snimač glasa ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 Napomene • Prijemnik ne može čitati podatke u NTFS formatu. • Prijemnik može čitati samo podatke sačuvane na prvoj particiji hard diska. • Ne postoji garancija za rad sa modelima koji nisu ovdje navedeni. 44 BS

• Rad nije uvijek zagarantovan čak i kada su u pitanju pomenuti USB uređaji. • Neke od pomenutih USB uređaja možda nije moguće kupiti u određenim područjima. • Prilikom formatiranja gornjih modela, formatiranje obavezno obavite koristeći dati model ili namjenski softver za formatiranje za taj model. • Prilikom povezivanja USB uređaja na prijemnik, pazite da povezivanje izvršite tek nakon nestanka poruke “Creating Library” ili “Creating Database” sa displeja USB uređaja. Za upravljanje USB uređajem pomoću daljinskog upravljača USB Upravljanje USB uređajem V/v/B/b, OPTIONS HOME SHUFFLE REPEAT Osnovne operacije N 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu se prikazuje početni izbornik. 2 Odaberite “Listen”, zatim pritisnite . 3 Odaberite “USB”, zatim pritisnite . Kada je povezan USB uređaj, oznaka “USB” se pojavljuje na ekranu TV-a. USB uređajem možete upravljati pomoću daljinskog upravljača prijemnika. 4 Odaberite sadržaj koji želite sa liste sadržaja, zatim pritisnite . Započinje reprodukcija odabranog sadržaja, a informacije o muzičkim/ video sadržajima se prikazuju na ekranu TV-a. Prije korištenja sljedeće dugmadi, pritisnite dugme USB. Pritisnite N X x N X x Rad uređaja Pokreće reprodukciju. Pauzira reprodukciju. Zaustavlja reprodukciju. ./> Odvodi na prethodnu/sljedeću datoteku. REPEAT SHUFFLE ./> Ulazak u režim ponavljanja. Ulazak u režim miješanja. 45 BS