Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

U ovom prijemniku se

U ovom prijemniku se koristi tehnologija multimedijskog interfejsa visoke rezolucije (HDMI). Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface (Multimedijski interfejs visoke rezolucije), te logotip HDMI-ja su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim zemljama. AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrirani u SAD i drugim zemljama. Svi ostali zaštićeni znakovi i registrirani zaštićeni znakovi su zaštićeni znakovi njihovih vlasnika. Znakovi i ® nisu specificirani uovom dokumentu. “Made for iPod” i “Made for iPhone” znači da je neki elektronski pribor dizajniran posebno za povezivanje sa uređajem iPod ili iPhone, navedenim redoslijedom, te da ga je proizvođač certificirao u znak ispunjavanja standarda učinkovitosti koje definira kompanija Apple. Kompanija Apple nije odgovorna za rad tog uređaja ili njegovu usaglašenost sa sigurnosnim ili regulatornim standardima. Imajte na umu da korištenje pribora s uređajem iPod ili iPhone može uticati na učinkovitost bežične mreže. DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštićeni znakovi, servisni znakovi ili certifikacijski znakovi Digital Living Network Alliance. Logotip “Sony Entertainment Network” i “Sony Entertainment Network” su zaštićeni znakovi korporacije Sony. Wake-on-LAN je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak kompanije International Business Machines Corporation u SAD-u i drugim zemljama. Windows i Windows logotip su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama. Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu Microsoft korporacije. Korištenje ili distribucija ovakve tehnologije van ovog proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence Microsoft-a ili ovlaštene Microsoft podružnice. MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti koje su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson. “x.v.Color (x.v.Colour)” i “x.v.Color (x.v.Colour)” su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation. “BRAVIA” je zaštićeni znak Sony korporacije. “PlayStation” je registrirani zaštićeni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc. “WALKMAN” je registrirani zaštićeni znak kompanije Sony Corporation. MICROVAULT je zaštićeni znak kompanije Sony Corporation. VAIO i VAIO Media su registrirani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation. PARTY STREAMING i PARTY STREAMING logotip su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation. Logotip Wi-Fi CERTIFIED je certificirajući znak asocijacije Wi-Fi Alliance. InstaPrevue je zaštićeni znak ili registrirani zaštićeni znak kompanije Silicon Image, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. 4 BS

FLAC dekoder Autorska prava (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Josh Coalson Redistribucija i korištenje u obliku izvornog koda i binarnom obliku, sa ili bez modifikacija, su dozvoljeni ako su ispunjeni sljedeći uslovi: – Uz redistribuciju izvornog koda mora ostati priložena gornja obavijest o autorskim pravima, lista odredbi i sljedeći tekst odricanja odgovornosti. – Redistribucija u binarnom obliku mora sadržavati gornju obavijest o autorskim pravima, listu odredbi i sljedeći tekst odricanja odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se isporučuju uz distribuciju. – Nije dopuštena upotreba imena kompanije Xiph.org Foundation niti imena njenih kontributora u svrhu pružanja podrške ili promoviranja proizvoda deriviranih iz ovog softvera bez prethodnog pribavljanja izričitog dopuštenja u pismenom obliku. PROIZAŠLE NA BILO KOJI NAČIN IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO SU UPOZNATI SA MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA. OVAJ SOFTVER SE PRUŽA OD STRANE NOSIOCA AUTORSKIH PRAVA I KONTRIBUTORA, “TAKAV KAKAV JESTE”, TE SE ISKLJUČUJU BILO KAKVE IZRIČITE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, IMPLICIRANE GARANCIJE UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. FONDACIJA I NJENI KONTRIBUTORI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, SLUČAJNE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, OBEZBJEĐIVANJE ZAMJENSKIH PROIZVODA I USLUGA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, PODATAKA I PROFITA ILI PREKIDE POSLOVANJA), BEZ OBZIRA KAKO JE DO NJIH DOŠLO I PO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA JE RIJEČ O UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ ILI ODŠTETNOJ ODGOVORNOSTI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I DRUGO), 5 BS