Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

3 Odaberite “Front”,

3 Odaberite “Front”, “Center”, “Surround” ili “Front High”, zatim pritisnite . 4 Odaberite “Bass” ili “Treble”. 5 Podesite pojačanje, a zatim pritisnite . Napomene • Ova funkcija nije aktivna kada se koristi opcija “Analog Direct”. • Frekvencije za bas i visoke tonove su fiksne. • Zavisno od audio formata, moguće je da će prijemnik reproducirati signale na manjoj frekvenciji uzorkovanja od stvarne frekvencije uzorkovanja ulaznih signala. Korištenje funkcije Pure Direct Režim Pure Direct vam omogućava da uživate u zvuku visoke vjernosti reprodukcije. Kada je funkcija Pure Direct aktivirana, displej prednje ploče se isključuje kako bi se spriječila buka koja utječe na kvalitet zvuka. Funkciju Pure Direct možete koristiti sa svim ulazima. 1 Odaberite “Sound Effects” iz početnog izbornika, zatim pritisnite . 2 Odaberite “Pure Direct”, zatim pritisnite . 3 Odaberite “On” ili “Off”, zatim pritisnite . Napomena Kad je funkcija Pure Direct odabrana, opcije “Sound Optimizer”, “Equalizer”, “Auto Volume”, and “D.Range Comp.” nisu u funkciji. Savjet Funkciju Pure Direct možete uključiti ili isključiti koristeći dugme PURE DIRECT na daljinskom upravljaču ili prijemniku. Za otkazivanje funkcije Pure Direct Funkcija Pure Direct bit će otkazana kada izvršite nešto od sljedećeg: – Ponovo pritisnete dugme PURE DIRECT. – Promijenite zvučno polje. – Promijenite postavku scene na TV-u (Scene Select). – Promijenite postavke za “Sound Optimizer”, “Equalizer”, “Auto Volume” ili “D.Range Comp.”. Vraćanje zvučnih polja na početne postavke Za izvršavanje ovog postupka obavezno koristite dugmad na prijemniku. ?/1 MUSIC 1 Pritisnite ?/1 kako biste isključili prijemnik. 2 Dok držite pritisnuto dugme MUSIC, pritisnite ?/1. Poruka “S.F. CLEAR” se pojavljuje na displeju prednje ploče, a sva zvučna polja se vraćaju na svoje početne vrijednosti. 54 BS

Korištenje Mrežnih funkcija O mrežnim funkcijama prijemnika • Možete uživati u audio sadržaju pohranjenom na DLNA-kompatibilnom uređaju (DLNA CERTIFIED proizvodi) koji je označen zvaničnim DLNA logotipom (stranica 61). • Možete koristiti prijemnik kao uređaj ekvivalentan UPnP uređaju za reprodukciju medija u vašoj kućnoj mreži. • Koristeći Internet vezu, možete slušati muziku putem muzičkih usluga (stranica 64) i ažurirati softver prijemnika. • Koristeći funkciju PARTY STREAMING možete istovremeno slušati istu muziku u više različitih prostorija. • Možete registrirati Media Remote (Medijski daljinski uređaj) za upravljanje prijemnikom. • Možete reproducirati audio sadržaje na iOS uređajima ili iz iTunes biblioteke koristeći AirPlay. O organizaciji DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) je organizacija za standardizaciju koja okuplja proizvođače različitih proizvoda, kao što su serveri (računari, itd.), AV oprema i mobilni računarski uređaji koji razmjenjuju sadržaje (muziku, fotografije i video zapise). DLNA donosi standarde i objavljuje ovlašteni logotip kojim se označavaju uređaji koji podržavaju DLNA standarde. Postavljanje servera Da biste slušali audio sadržaj pohranjen na serveru koristeći ovaj prijemnik, potrebno je da prethodno postavite server. Sljedeći serverski uređaji su kompatibilni sa ovim prijemnikom. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 i 2.1 • Sony HDD Network Audio sistem NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • Sony Network AV prijemnik STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Microsoft Windows Media Player 12 instaliran pod sistemom Windows 8 i Windows 7 (stranica 56 i 58) • Microsoft Windows Media Player 11 instaliran pod sistemom Windows Vista/ Windows XP (stranica 59) * Nije dostupno u pojedinim zemljama ili regijama. Ako server ima funkciju koja ograničava pristup sa drugih uređaja, morate promijeniti postavke servera kako bi im prijemnik mogao pristupiti. Ovaj odjeljak objašnjava način podešavanja programa Windows Media Player kada se koristi kao server. Za više detalja o postavljanju drugih serverskih uređaja, pogledajte uputstva za upotrebu odgovarajuće opreme ili pomoć za odgovarajuće uređaje ili aplikacije. Napomene • Stavke prikazane na računaru mogu se razlikovati od onih dolje prikazanih, ovisno o verziji operativnog sistema ili računarskom okruženju. Za više informacija pogledajte Pomoć za vaš operativni sistem. • Reproduciranje muzike korištenjem funkcije “Play To” u operativnom sistemu Windows može duže potrajati nešto duže. Korištenje Mrežnih funkcija 55 BS