Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Kada se koristi Windows

Kada se koristi Windows 8 Ovaju odjeljak objašnjava kako se postavlja Windows Media Player 12 za Windows 8, instaliran od strane proizvođača. Za detalje o korištenju Windows Media Player 12, pogledajte Pomoć za Windows Media Player 12. Odaberite [Control Panel] (Kontrolna ploča) pod opcijom [Settings] (Postavke). 1 Idite na Kontrolnu ploču. Odaberite [All Apps] (Sve aplikacije) pod [Start]. Odaberite [Control Panel] (Kontrolna ploča). 2 Odaberite [View network status and tasks] (Prikaži status mreže i zadatke) pod opcijom [Network and Internet] (Mreže i Internet). Pojavljuje se prozor [Network Sharing Center] (Centar za mrežno dijeljenje). Savjet Ako se stavka koju tražite ne pojavljuje na ekranu, pokušajte promijeniti vrstu ekrana u Kontrolnoj ploči. Savjet Ako displej Windowsa 8 ne izgleda kao gore prikazani, nastavite sa koracima navedenim ispod. 56 BS

3 Odaberite [Change advanced sharing settings] (Promijeni napredne postavke za dijeljenje). 6 Odaberite [Allow All] (Dozvoli sve). Otvara se prozor [Allow All Media Devices] (Dozvoli sve medijske uređaje). Ako su svi uređaji u lokalnoj mreži postavljeni na [Allowed] (Dozvoljeno), odaberite [OK] (OK) i zatvorite prozor. 4 Odaberite [Choose media streaming options] (Odaberite opcije za dijeljenje medija) u opciji Media streaming (Dijeljenje medija). 5 Ako se na ekranu pojavi [Media streaming is not turned on] (Dijeljenje medija nije uključeno) u prozoru [Media streaming options] (Opcije dijeljenja medija), odaberite [Turn on media streaming] (Uključite dijeljenje medija) 7 Odaberite [Allow all computers and media devices] (Dozvoli sve računare i medijske uređaje). 8 Odaberite [Next] (Sljedeće) i [Finish] (Završi) da zatvorite prozor. 9 Osvježite listu servera. Po završetku određivanja postavki, osvježite listu servera za prijemnik i odaberite ovaj server sa liste. Za detalja o odabiru servera pogledajte “Za osvježavanje liste servera” (stranica 60). Korištenje Mrežnih funkcija 57 BS