Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Kada se koristi Windows

Kada se koristi Windows 7 Ovaj odjeljak objašnjava način postavljanja Windows Media Player 12 pod sistemom Windows 7. Za detalje o korištenju Windows Media Player 12, pogledajte Pomoć za Windows Media Player 12. 1 Idite na [Start] (Izbornik Start) – [Control Panel] (Kontrolna ploča). 4 Odaberite [Home network] (Kućna mreža) ili [Work network] (Mreža na poslu) u skladu sa okruženjem u kojem se prijemnik koristi. 5 Slijedite uputstva koja se pojavljuju na ekranu u skladu sa okruženjem u kojem se prijemnik koristi. Po dovršetku postavljanja, potvrdite da je stavka pod [View your active networks] (Prikaži aktivne mreže) promijenjena na [Home network] (Kućna mreža) ili [Work network] (Mreža na poslu) u prozoru [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i dijeljenje). 6 Odaberite [Change advanced sharing settings] (Promijeni napredne postavke za dijeljenje). 2 Odaberite [View network status and tasks] (Prikaži status mreže i zadatke) pod opcijom [Network and Internet] (Mreže i Internet). Pojavljuje se prozor [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i dijeljenje). Savjet Ako se stavka koju tražite ne pojavljuje na ekranu, pokušajte promijeniti vrstu ekrana u Kontrolnoj ploči. 3 Odaberite [Public network] (Javna mreža) pod opcijom [View your active networks] (Prikaz aktivnih mreža). Ako je prikazano nešto osim [Public Network] (Javna mreža), idite na korak 6. Pojavljuje se prozor [Set Network Location] (Postavite mrežnu lokaciju). 7 Odaberite [Choose media streaming options...] (Odaberite opcije za dijeljenje medija) u opciji [Media streaming] (Dijeljenje medija). 58 BS

8 Ako se na ekranu pojavi [Media streaming is not turned on] (Dijeljenje medija nije uključeno) u prozoru [Media streaming options] (Opcije dijeljenja medija), odaberite [Turn on media streaming] (Uključite dijeljenje medija) 9 Odaberite [Allow All] (Dozvoli sve). Otvara se prozor [Allow All Media Devices] (Dozvoli sve medijske uređaje). Ako su svi uređaji u lokalnoj mreži postavljeni na [Allowed] (Dozvoljeno), odaberite [OK] (OK) i zatvorite prozor. * Microsoft Windows Media Player 11 instaliran od strane proizvođača pod sistemom Windows Vista/Windows XP. Pristupite na Microsoft web lokaciju, preuzmite instalacijski program i instalirajte Windows Media Player 11 na svoj računar. 1 Idite naq [Start] (Izbornik Start) – [All Programs] (Svi programi). 10 Odaberite [Allow all computers and media devices] (Dozvoli sve računare i medijske uređaje). 11 Odaberite [OK] (OK) i [Finish] (Završi) da zatvorite prozor. 12 Osvježite listu servera. Po završetku određivanja postavki, osvježite listu servera za prijemnik i odaberite ovaj server sa liste. Za detalja o odabiru servera pogledajte “Za osvježavanje liste servera” (stranica 60). Kada se koristi Windows Vista/XP 2 Odaberite [Windows Media Player]. Windows Media Player 11 se pokreće. 3 Odaberite [Media Sharing…] (Dijeljenje medija) iz izbornika [Library] (Biblioteka). Ako koristite Windows XP, idite na korak 9. 4 Kada se prikaže , odaberite [Networking…] (Umrežavanje). Pojavljuje se prozor [Network and Sharing Center] (Centar za mreže i dijeljenje). 5 Odaberite [Customize] (Prilagodi). Korištenje Mrežnih funkcija Ovaj odjeljak objašnjava način postavljanja Windows Media Player 11 pod sistemom Windows Vista/XP*. Za detalje o korištenju Windows Media Player 11, pogledajte Pomoć za Windows Media Player 11. Pojavljuje se prozor [Set Network Location] (Postavite mrežnu lokaciju). 59 BS