Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Savjeti • Ako

Savjeti • Ako odaberete fasciklu (npr. fasciklu izvođač, žanr itd.) zatim pritisnete dugme N prijemnik reproducira sve stavke u odabranoj fascikli. • Prijemnik nastavlja od zadnje odabrane stavke kada funkcija bude promijenjena na Kućnu mrežu, sve do gašenja prijemnika. Kad je opcija “Network Standby” postavljena na “On”, reprodukcija se nastavlja od zadnje odabrane stavke, čak i ako ste isključili prijemnik. Za određivanje Postavki pristupa Možete postaviti ograničenja i dozvole pristupa za uređaj na listi uređaja. 1 Pritisnite HOME NETWORK. 2 Pritisnite OPTIONS. 3 Odaberite “Access Settings”, zatim pritisnite . Za postavljanje automatskih dozvola pristupa 1 Odaberite “Auto Access” u “Access Settings”, zatim pritisnite . 2 Odaberite “Allow” ili “Not Allow”, zatim pritisnite . • Dozvoli: Svi uređaji u kućnoj mreži imaju dozvolu za pristup prijemniku. Prijemnik može pokrenuti PARTY kao uređaj domaćin ili se, na zahtjev, pridružiti na PARTY kao uređaj gost. • Zabrani: Prijemnik postavlja ograničenja za nove uređaje koji mu pristupaju. Prilikom povezivanja novog uređaja na kućnu mrežu, dodajte uređaj na listu uređaja i postavite dozvole pristupa (stranica 62). Napomena Na listu uređaja može se dodati do 20 uređaja. Ako je 20 uređaja već registrovano, pojavljuje se poruka “Device list is full” i nije moguće dodati nove uređaje na listu. U ovom slučaju, izbrišite nepotrebne uređaje sa liste (stranica 62). Za dodavanje uređaja na listu uređaja 1 Odaberite “Control Device” u “Access Settings”, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti lista registriranih uređaja. 2 Odaberite “Add Device”, zatim pritisnite . 3 Odaberite uređaj koji želite, zatim pritisnite . Odabrani uređaj se dodaje na listu uređaja. Za detalje o postavljanju pristupa, pogledajte “Za postavljanje dozvola pristupa za uređaje” (stranica 62). Za postavljanje dozvola pristupa za uređaje Možete postaviti dozvole pristupa za uređaj na listi uređaja. Samo su uređaji postavljeni na “Allow” (Dozvoli) prepoznati u kućnoj mreži. 1 Odaberite “Control Device” u “Access Settings”, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti lista registriranih uređaja. 2 Odaberite uređaj koji želite, zatim pritisnite . 3 Odaberite “Access” (Pristup), zatim pritisnite . 4 Odaberite “Allow” (Dozvoli) ili “Not Allow” (Zabrani), zatim pritisnite . Za brisanje uređaja sa liste Odaberite “Delete” (Izbriši) u koraku 3, zatim pritisnite . Odaberite “OK” na priakzu za potvrdu, zatim pritisnite . Korištenje TV SideView TV SideView je besplatna mobilna aplikacija za udaljeni uređaj (pametni telefon, itd.). Korištenjem aplikacije TV SideView s ovim prijemnikom, možete jednostavno koristiti prijemnik postupkom na daljinskom upravljaču. 62 BS

Za registriranje TV SideView uređaja 1 Pritisnite HOME NETWORK. Savjet Takođe možete odabrati “HOME NETWORK” iz opcije “Listen” u početnom izborniku. 2 Pritisnite OPTIONS. 3 Odaberite “TV SideView Device Registration”, zatim pritisnite . 4 Odaberite “Start Registration”, zatim pritisnite . Prijemnik započinje detekciju TV SideView uređaja spremnog za registraciju. Na TV ekranu se pojavljuje poruka “Connecting” (Povezivanje). Pritisnite “Registration” na TV SideView uređaju. Međutim, prijemnik izlazi iz registracije ako uređaj ne bude pronađen u roku od 30 sekundi. 5 Odaberite “Finish”, zatim pritisnite . Za otkazivanje registracije Odaberite “Cancel” u koraku 4, zatim pritisnite . Napomena Na listu TV SideView uređaja može se dodati do 5 uređaja. Ako je 5 uređaja već registrovano, pojavljuje se poruka “Device full” i nije moguće dodati nove uređaje na listu. U ovom slučaju, izbrišite nepotrebne uređaje sa liste (stranica 63). Za prikaz registriranih TV SideView uređaja Odaberite “Registered TV SideView Devices” u koraku 3, zatim pritisnite . Za brisanje registriranih TV SideView uređaja sa liste uređaja 1 Odaberite “Registered TV SideView Devices” u koraku 3, zatim pritisnite . 2 Odaberite uređaj koji želite izbrisati, zatim pritisnite . 3 Odaberite “Delete”, zatim pritisnite . 4 Izaberite “OK”, zatim pritisnite . Odabrani uređaj se briše sa liste uređaja. Provjera zaštite autorskih prava Prijemnik ne može reproducirati datoteke u WMA formatu sa DRM (Digitalno upravljanje pravima) zaštitom autorskih prava. Ako neku WMA datoteku nije moguće reproducirati na prijemniku, provjerite svojstva te datoteke na računaru kako biste vidjeli da li je zaštićena DRM zaštitom. Otvorite fasciklu ili disk pogon gdje je WMA datoteka smještena i kliknite na nju desnim dugmetom miša kako biste prikazali prozor [Properties] (Svojstva) Ako postoji kartica [License] (Licenca), datoteka je zaštićena DRM zaštitom i nije je moguće reproducirati na prijemniku. Upravljanje funkcijom Home Network putem daljinskog upravljača Za Uradite sljedeće Pauziranje Pritisnite X tokom reproduciranja* reprodukcije. Pritisnite N da nastavite reprodukciju. Za zaustavljanje Pritisnite x. reprodukcije Prelazak na Uzastopno pritišćite početak ./>. trenutne numere, prethodnu/ sljedeću numeru Ponovni odabir stavke koju želite reproducirati Uzastopno pritišćite RETURN O dok se ne pojavi željeni direktorij. Ili pritisnite OPTIONS, odaberite “Server List” i odaberite željenu stavku. Za povratak na prikaz za reprodukciju, pritisnite OPTIONS i odaberite “Now Playing”. Korištenje Mrežnih funkcija 63 BS