Views
1 month ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Za Pretraživanje

Za Pretraživanje željene stavke korištenjem tastature Promjena servera Odabir opcije Ponovljeno reproduciranje Odabir nasumične reprodukcije Uradite sljedeće Prilikom odabira sadržaja servera, pritisnite ALPHABET SEARCH, zatim unesite ključnu riječ (stranica 72). Pritisnite x. Zatim odaberite “Server List” i pritisnite željeni server, zatim pritisnite . . Odaberite Uzastopno pritišćite REPEAT dok se na ekranu TV-a ne pojavi poruka “Repeat All” ili “Repeat One”. Uzastopno pritišćite REPEAT dok se na ekranu TV-a ne pojavi poruka “Shuffle On”. * Ovisno o serveru ili numeri, pauziranje reprodukcije možda neće raditi kad je odabrana funkcija Home Network. SEN Napomena Prije korištenja muzičkih usluga, možda će biti potrebno da se registrirate ovisno o pružaocu usluga. Za detalje o registraciji, posjetite lokaciju za podršku kupcima vašeg pružaoca usluga. Dugmad sbrojkama ALPHABET SEARCH Ovaj prijemnik SEN MEM Uživajte u Sony Entertainment Network (SEN) RETURN O V/v/B/b, OPTIONS HOME Koristeći ovaj prijemnik možete slušati muzičke usluge koje se nude na Internetu (funkcija SEN). Za korištenje ove funkcije, prijemnik mora biti povezan na mrežu, a mreža mora biti povezana na Internet. Za više detalja pogledajte “6: Povezivanje na mrežu” (stranica 29). Posjetite donju web lokaciju za dodatne informacije o SEN-u: http:// www.sonyentertainmentnetwork.com SHIFT Sljedeći koraci objašnjavaju kako da odaberete “vTuner” kao primjer muzičke usluge koja se nudi na Internetu. 64 BS

1 Pritisnite SEN. Na TV ekranu će se pojaviti lista pružalaca usluga. Ako prijemnik automatski prikaže zadnju odabranu uslugu ili stanicu, uzastopno pritišćite RETURN O dok se ne pojavi lista pružalaca usluga. Savjet Takođe možete odabrati “SEN” u opciji “Listen” početnog izbornika. 2 Odaberite “vTuner”, zatim pritisnite . 3 Odaberite željenu fasciklu ili stanicu, zatim pritisnite . • Uzastopno pritišćite V/v da odaberete stavku. • Pritisnite da pređete u sljedeći direktorij ili da slušate stanicu. • Pritisnite RETURN O da se vratite na prethodni direktorij. Napomena Ako se pojavi poruka “No service is available” (Nema dostupnih usluga) i ne možete dobiti listu pružalaca usluga, pritisnite OPTIONS i odaberite “Refresh”. Savjet Prijemnik prikazuje zadnje odabrane usluge ili stanice kada funkcija bude promijenjena na funkciju SEN, sve do gašenja prijemnika. Kad je opcija “Network Standby” postavljena na “On” (Uključeno), prikazuje se zadnja odabrana usluga ili stanica, čak i ako ste isključili prijemnik. Za upravljanje SEN funkcijom pomoću daljinskog upravljača Za Uradite sljedeće Promjena stanice Pritisnite RETURN O ili usluge da se vratite na listu pružalaca usluga, zatim ponovo odaberite uslugu. Za ponovni povratak na prikaz za reprodukciju, pritisnite OPTIONS i odaberite “Now Playing” (Sada se reproducira). Za Korištenje različitih funkcija za vrijeme dok prijemnik odabire ili reproducira stanicu ili uslugu Odaberite opcije usluge Pretraživanje željene stavke korištenjem tastature Prikazivanje dostupnih informacija Uradite sljedeće Pritisnite OPTIONS. Prikazana stavka može se razlikovati ovisno o odabranoj stavki ili direktoriju. Dok odabirete ili reproducirate sadržaj usluge, pritisnite OPTIONS (Opcije). Odaberite “Service Options” (Opcije usluge), zatim pritisnite . Sadržaj opcija za usluge razlikuje se ovisno o odabranim uslugama. Prilikom odabira sadržaja servera, pritisnite ALPHABET SEARCH, zatim unesite ključnu riječ (stranica 72). Uzastopno pritišćite DISPLAY da biste prikazali ime izvođača, naziv albuma, itd. Postavljanje radio stanica Možete pohraniti do 20 stanica kao svoje omiljene stanice. 1 Odaberite željenu stanicu kao postavljenu stanicu. 2 Tokom prijema signala, držite pritisnutim SHIFT, zatim pritisnite MEM. Pojavljuje se lista memorisanih postavljenih stanica. 3 Odaberite unaprijed postavljeni broj, a zatim pritisnite . 4 Ponovite korake 1 do 3 kako biste pohranili drugu stanicu. Korištenje Mrežnih funkcija 65 BS