Views
2 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

• COAX: Određuje

• COAX: Određuje digitalne zvučne Primjer: signale za ulaz priključka DIGITAL Kada povežete DVD plejer na priključak COAXIAL (Digitalni koaksijalni). OPTICAL IN 1 (SAT/CATV). • Analogni: Određuje analogne – Dodjeljuje priključak OPTICAL IN 1 zvučne signale za ulaz priključaka (SAT/CATV) za “DVD”. AUDIO IN (L/R). 1 Odaberite “Settings” (Postavke) Napomene iz početnog izbornika, zatim • Zavisno od ulaza, na displeju prednje ploče pritisnite . pojavljuje se “------” i ne mogu se odabrati drugi režimi rada. Na TV ekranu će se pojaviti izbornik • Kada se koristi “Analog Direct”, ulaz zvuka Settings (Postavke). postavlja se na “Analog”. Druge režime nije moguće odabrati. 2 Odaberite “Input Settings” (Postavke ulaza), zatim pritisnite . 3 Odaberite “Audio Input Assign”, zatim pritisnite . Korištenje drugih ulaznih 4 Odaberite naziv ulaza koji želite priključaka za zvuk dodijeliti, zatim pritisnite . (Audio Input Assign) 5 Odaberite zvučne signale koje želite dodijeliti ulazu koji ste odabrali Priključke za digitalni ulaz možete u koraku 4 koristeći V/v/B/b. predodijeliti drugom ulazu ako zadane postavke priključaka ne odgovaraju 6 Pritisnite . povezanoj opremi. Nakon predodjele ulaznih priključaka, možete koristiti dugme za ulaz (ili INPUT SELECTOR na prijemniku) kako biste odabrali opremu koju ste povezali. Naziv unosa BD DVD GAME SAT/CATV VIDEO SA-CD/CD Dodjeljivi OPT 1 a a a a* a a priključci za audio ulaz OPT 2 a a a a a a COAX a a a a a a* None a* a* a* a a* a * Zadana postavka Napomene • Kad dodijelite digitalni zvučni ulaz, postavka INPUT MODE možda će se automatski promijeniti. • Za svaki ulaz dozvoljena je jedna predodjela. 78 BS

Korištenje veze dvostrukog pojačala Vraćanje na fabrički zadane postavke 1 Odaberite “Settings” (Postavke) iz početnog izbornika, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti izbornik Settings (Postavke). 2 Odaberite “Speaker Settings”, zatim pritisnite . 3 Odaberite “Speaker Pattern”, zatim pritisnite . 4 Odaberite odgovarajući raspored zvučnika tako da nema zvuka iz surround stražnjih i prednjih visokih zvučnika, zatim pritisnite . 5 Odaberite “SB Assign”, zatim pritisnite . 6 Odaberite “Bi-Amp”, zatim pritisnite . Iste signale koji su na izlazu priključaka SPEAKERS FRONT A moguće je dobiti i na priključcima SPEAKERS SURROUND BACK/ BI-AMP/ FRONT HIGH/ FRONT B. Izlaz iz izbornika Pritisnite HOME. Napomene • Postavite “SB Assign” na “Bi-Amp” prije izvršavanja Automatske kalibracije. • Ako postavite “SB Assign” na “Bi-Amp”, postavke za nivo i udaljenost stražnjih surround i prednjih visokih zvučnika postaju nevažeće i koriste se postavke prednjih zvučnika. Možete obrisati sve memorisane postavke i vratiti prijemnik na fabrički zadane postavke izvršavanjem sljedeće procedure. Ta procedura se može koristiti i za inicijaliziranje prijemnika prije prvog korištenja. Za izvršavanje ovog postupka obavezno koristite dugmad na prijemniku. ?/1 1 Pritisnite ?/1 kako biste isključili prijemnik. 2 Držite pritisnutim ?/1 5sekundi. Na displeju prednje ploče će neko vrijeme svijetliti poruka “CLEARING”, koja će se zatim promijeniti u “CLEARED!”. Promjene ili podešavanja načinjena u postavkama vraćena su na zadane vrijednosti. Napomena Za potpuno brisanje memorije potrebno je nekoliko minuta. Nemojte isključivati prijemnik dok se na displeju ne pojavi “CLEARED!”. Ostali postupci 79 BS