Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

x Crossover Freq.

x Crossover Freq. (Frekvencija skretnice zvučnika) Omogućava postavljanje frekvencije skretnice basa zvučnika za koja je veličina bila postavljena na “Small” u izborniku Postavke zvučnika. Izmjerena frekvencija skretnice zvučnika je postavljena za svaki zvučnik nakon automatske kalibracije. 1 Odaberite parametar u rubrici zvučnika na prikazu za koji želite podesiti frekvenciju skretnice, zatim pritisnite . 2 Podesite vrijednost, zatim pritisnite . x Test Tone Omogućava odabir vrste probnog tona na ekranu “Test Tone”. Savjeti • Za istovremeno podešavanje jačine zvuka svih zvučnika, pritisnite 2 +/–. Također možete koristiti MASTER VOLUME na prijemniku. • Tokom podešavanja, podešena vrijednost se prikazuje na ekranu TV-a. Za emitiranje probnog tona iz svakog zvučnika Možete reproducirati probni ton uzastopno iz svakog zvučnika. 1 Odaberite “Test Tone”, zatim pritisnite . 2 Odaberite željenu vrstu probnog tona ili tip zvučnika, zatim pritisnite . • Off: Probni ton se ručno reproducira iz svakog zvučnika. • Auto: Probni ton se reproducira uzastopno iz svakog zvučnika. • Fix FL, Fix FR, Fix CNT, Fix SL, Fix SR, Fix SB*, Fix SBL, Fix SBR, Fix LH, Fix RH, Fix SW: Možete odabrati koji će zvučnici reproducirati probni ton. 3 Prilagodite nivo zvučnika za ručni probni ton, zatim pritisnite . * “Fix SB” se pojavljuje kada je spojen samo jedan stražnji surround zvučnik. x Distance Unit Omogućava odabir mjerne jedinice za postavljanje udaljenosti. • feet: Udaljenost se prikazuje u stopama. • meter: Udaljenost se prikazuje u metrima. Audio settings menu (izbornik Postavke zvuka) Možete podesiti postavke zvuka da bi bile u skladu s vašim preferencama. x D.L.L. (Digital Legato Linear) D.L.L. funkcija je tehnologija kompanije Sony koja omogućava da se digitalni audio signali niskog kvaliteta i analogni audio signali reproduciraju kao visoko kvalitetni. • Auto 1: Ova funkcija je dostupna za audio formate koji su komprimirani uz gubitak kvaliteta i analogne audio signale. • Auto 2: Ova funkcija je dostupna za Linear PCM signale, kao i za audio formate koji su komprimirani uz gubitak kvaliteta i analogne audio signale. •Off Napomene • Ova funkcija možda neće raditi, zavisno od sadržaja koji se prenosi putem USB uređaja ili kućne mreže. • Ova funkcija radi kada je odabrana opcija “A.F.D. Auto”, “Multi Stereo”, “2ch Stereo” ili “Headphone (2ch)”. Međutim, ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima. – Odabran je ulaz “FM TUNER” ili “AM TUNER”. – Primaju se linearni PCM signali s frekvencijom uzorkovanja koja nije 44,1 kHz. – Primaju se Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio ili DTS-HD High Resolution Audio signali. – Tokom mrežne funkcije, primaju se signali s frekvencijom uzorkovanja koja nije 44,1 kHz. 86 BS

x Sound Optimizer Omogućava da uživate u jasnom i dinamičnom zvuku i uz nisku jačinu zvuka. Za više detalja pogledajte “Korištenje funkcije optimizatora zvuka” (stranica 53). •Normal •Low •Off x Ekvilajzer Omogućava podešavanja nivoa basa i visokih tonova za svaki zvučnik. Za više detalja pogledajte “Podešavanje ekvilajzera” (stranica 53). x Sound Field Omogućava odabir zvučnog efekta koji se primjenjuje na ulazne signale. Za više detalja pogledajte “Uživanje u zvučnim efektima” (stranica 50). x A/V Sync. (Synchronizes audio with video output) (Sinhronizira audio i video izlaz) Omogućava odgodu izlaza zvuka da bi se minimizirao vremenski jaz između audio izlaza i vizuelnog prikaza. Ova funkcija je korisna kada koristite veliki LCD ili plazma monitor ili projektor. •HDMI Auto: Vremenski razmak između reprodukcije zvuka i vizuelnog prikaza za monitor koji je spojen putem HDMI veze podesit će se automatski na osnovu informacija za TV. Ova funkcija dostupna je samo kada monitor podržava funkciju A/V Sync. • 0 ms – 300 ms: Odgodu možete podesiti od 0ms do 300ms u intervalima od 10 ms. x Auto Volume Prijemnik može podesiti glasnoću automatski ovisno o ulaznom signalu ili sadržaju sa povezane opreme. Ova funkcija je korisna kada je, na primjer, zvuk propagandnih poruka glasniji od zvuka TV programa. •On •Off Napomene • Obavezno smanjite jačinu zvuka prije nego što uključite ili isključite ovu funkciju. • Budući da je ova funkcija dostupna samo kada je na ulazu Dolby Digital, DTS ili Linear PCM signal, zvuk se može naglo povećati prilikom prebacivanja u druge formate. • Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima. – Primaju se linearni PCM signali s frekvencijom uzorkovanja koja nije viša od 48 kHz. – Primaju se Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio ili DTS- HD High Resolution Audio signali. x Dual Mono (Digital broadcast language selection) (Odabir jezika za digitalno emitiranje) Omogućava odabir jezika kada želite slušati dualni audio digitalog emitiranja, kada je dostupno. Ova funkcija radi samo za Dolby Digital izvore. • Main/Sub: Zvuk glavnog jezika će se emitirati kroz prednji lijevi zvučnik, a zvuk sporednog jezika će se istovremeno emitirati kroz prednji desni zvučnik. • Main: Reproducirat će se zvuk glavnog jezika. • Sub: Reproducirat će se zvuk sporednog jezika. Napomene • Ova funkcija nije aktivna kada se koristi opcija “Analog Direct”. • Vrijeme odlaganja se može razlikovati ovisno o postavkama za format zvuka, zvučno polje, raspored i udaljenosti zvučnika. x D.Range Comp. (kompresija dinamičkog opsega) Omogućava kompresiju dinamičkog opsega zvučnog zapisa. To može biti korisno prilikom gledanja filmova noću uz smanjenu glasnoću. Kompresija dinamičkog opsega je moguća samo sa Dolby Digital izvorima. Podešavanje postavki 87 BS