Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Priloženi dodaci •

Priloženi dodaci • Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik) (Samo za modele za Australiju i Meksiko) • Vodič za brzo postavljanje (1) • Daljinski upravljač (RM-AAU169) (1) • Baterije R6 (veličina AA) (2) • Referentni vodič (1) (samo uz modele za Evropu) • FM žična antena (1) Umetanje baterija u daljinski upravljač Umetnite dvije R6 (veličina AA) baterije (priložene) u daljinski upravljač. Kod umetanja baterija pazite da ispravno uskladite polove baterije. •AM petlja-antena (1) • Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1) Napomene • Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako vrućem ili vlažnom mjestu. • Nemojte koristiti nove baterije skupa sa starima. • Nemojte miješati manganske baterije s drugim baterijama. • Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača direktnoj sunčevoj svjetlosti ili rasvjetnim tijelima. Na taj način možete izazvati kvar. • Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti duži vremenski period, izvadite baterije kako biste izbjegli moguća oštećenja izazvana curenjem baterija i korozijom. • Moguće je da će se dugmad daljinskog upravljača vratiti na zadane postavke nakon zamjene baterija. Ako se to desi, ponovo dodijelite funkcije dugmadima ulaza (stranica 97). • Kada prijemnik više ne reagira na komande daljinskog upravljača, zamijenite baterije. 8 BS

Opis i pozicije dijelova Prednja ploča A ?/1 (uključivanje/stanje pripravnosti) (stranica 32, 48, 54) Indikator iznad ulaza svijetli ovim bojama: Zelena: prijemnik je uključen. Žuta: prijemnik je u stanju pripravnosti i – Opcija “Control for HDMI” (Kontrola za HDMI) (stranica 88) ili opcija “Network Standby” (Režim pripravnosti mreže) (stranica 90) je postavljena na “On” (uključeno). – Funkcija “Pass Through” (Prolaz) (stranica 88) postavljena na “On”* (Uključeno) ili “Auto” (Automatski). Lampica se gasi kada je prijemnik ustanju pripravnosti i kada su postavke “Control for HDMI” (Kontrola za HDMI), “Pass Through” (Prolaz) i “Network Standby” (Režim pripravnosti mreže) isključene. * Samo za modele za Australiju i Meksiko. Napomena Ako indikator polako trepće, ažuriranje softvera je u toku (stranica 70). Ako indikator ubrzano trepće, došlo je greške prilikom ažuriranja softvera (stranica 99). B SPEAKERS (stranica 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Pritisnite TUNING MODE kako biste upravljali biračem (FM/AM). Pritisnite TUNING +/– da biste pronašli stanicu. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (stranica 50, 51) E Displej prednje ploče (stranica 10) F SOUND OPTIMIZER (stranica 53) G INPUT MODE (stranica 77) H DIMMER Postavlja osvjetljenje displeja prednje ploče u 3 nivoa. I DISPLAY (stranica 96) J Senzor daljinskog upravljača Prima signale od daljinskog upravljača. K PURE DIRECT (stranica 54) Indikator iznad ulaza svijetli ovim bojama kad je aktivirana opcija PURE DIRECT: L MASTER VOLUME (stranica 41) M INPUT SELECTOR (stranica 41) N (USB) priključak (stranica 28) O Priključak AUTO CAL MIC (stranica 33) P Priključak PHONES Povezuje na slušalice. 9 BS