Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

x Informacije Omogućava

x Informacije Omogućava provjeru mrežnih informacija za mrežu. 1 Odaberite “Information”, zatim pritisnite . 2 Odaberite stavku postavljanja koju želite provjeriti, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti prikaz informacija o trenutnim postavkama. Možete provjeriti postavke* za “Physical Connection”, “SSID”, “Security Settings”, “IP Address Setting”, “IP Address”, “Subnet Mask”, “Default Gateway”, “DNS Settings”, “Primary DNS”, “Secondary DNS” i “MAC Address”. * Stavke tokom postavljanja se razlikuju ovisno o mrežnom okruženju i vrsti povezivanja. x PARTY STREAMING Omogućava da postavite prijemnik da koristi PARTY STREAMING funkciju. 1 Odaberite “PARTY STREAMING”, zatim pritisnite . 2 Odaberite “On” ili “Off”, zatim pritisnite . • On: Prijemnik može biti prepoznat od strane drugih uređaja u kućnoj mreži. Prijemnik može započeti ili zatvoriti PARTY, te se može pridružiti ili napustiti PARTY. • Off: Prijemnik može biti prepoznat od strane drugih uređaja u kućnoj mreži. Međutim, prijemnik ne može započeti ili zatvoriti PARTY, te se ne može pridružiti ili napustiti PARTY. x Naziv uređaja Omogućava da dodijelite naziv uređaja prijemniku do 30 znakova kako bi ga ostali uređaji u kućnoj mreži lako prepoznavali. Za dodjeljivanje naziva uređaja 1 Odaberite “Device Name”, zatim pritisnite . 2 Pritisnite da odaberete trenutni naziv uređaja. 3 Držite pritisnutim SHIFT, zatim pritišćite dugmad s brojkama/tekstom da unesete naziv uređaja. 4 Pritisnite . Savjet Zadani naziv uređaja je “STR-DN840 ******”. “******” označava 6 zadnjih brojki MAC adrese prijemnika. x Network Standby Dok je režim “Network Standby” postavljen na “On”, prijemnik se u svakom trenutku može povezati i upravljati putem mreže. 1 Odaberite “Network Standby”, zatim pritisnite . 2 Odaberite “Off” ili “On”, zatim pritisnite . • On: Mrežna funkcija radi čak i kada je prijemnik u režimu pripravnosti, a on nastavlja sa radom kada primi komande putem mreže. • Off: Mrežna funkcija se isključuje kada je prijemnik u stanju pripravnosti. Potrebno je dodatno vrijeme da prijemnik nastavi s radom kada bude ponovo uključen. Napomena Kada je prijemnik u stanju pripravnosti ?/1 (on/standby) indikator na prednjoj ploči svijetli žuto ako je opcija “Network Standby” postavljena na “On”. Izbornik System settings (Postavke sistema) Možete podesiti postavke prijemnika. x Language Omogućava odabir jezika za poruke na ekranu. •English •francuski • njemački •španski 90 BS

x Auto Standby Omogućava vam da postavite prijemnik da se automatski prebacuje na stanje pripravnosti kada ne rukujete prijemnikom ili kada do njega ne dolaze prijemni signali. • On: Prebacuje na stanje pripravnosti nakon približno 20 minuta. • Off: Ne vrši prebacivanje na stanje pripravnosti. Napomene • Ova funkcija ne radi u sljedećim slučajevima. – Odabran je ulaz “FM TUNER”, “AM TUNER”, “USB”, “HOME NETWORK” ili “SEN”. – Koristi se funkcija AirPlay ili PARTY STREAMING. – Softver prijemnika se ažurira. • Ako istovremeno koristite automatski prelazak u stanje pripravnosti i brojač vremena za isključivanje, prioritet ima brojač vremena za isključivanje. x Network Update Omogućava ažuriranje softvera prijemnika na najnoviju verziju. Za više detalja pogledajte “Ažuriranje softvera” (stranica 70). Za provjeru verzije softvera 1 Odaberite “Network Update”, zatim pritisnite . 2 Odaberite “Version”, zatim pritisnite . Broj verzije softvera se prikazuje na ekranu TV-a. x Update Alert Omogućava vam da postavite da li želite da vas obavještava o informacijama o novijoj verziji softvera na ekranu TV-a. •On •Off Rad bez upotrebe OSD displeja Prijemnikom možete upravljati pomoću displeja prednje ploče, čak i ako TV nije spojen s prijemnikom. DISPLAY RETURN O Upotreba izbornika u displeju prednje ploče 1 Pritisnite AMP MENU. Izbornik se prikazuje na displeju prednje ploče prijemnika. 2 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali izbornik koji želite, zatim pritisnite . 3 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali parametre koje želite podesiti, zatim pritisnite . 4 Uzastopno pritišćite V/v da biste odabrali postavku koju želite, zatim pritisnite . Vraćanje na prethodni ekran Pritisnite B ili RETURN O. Izlaz iz izbornika Pritisnite AMP MENU. AMP MENU V/v/B/b, Napomena Neki parametri i postavke mogu se na ekranu prednje ploče prikazati zatamnjeno. To znači da nisu dostupni ili su fiksni i ne mogu se mijenjati. Podešavanje postavki 91 BS