Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Pregled izbornikâ

Pregled izbornikâ Sljedeće opcije su dostupne u svakom izborniku. Za detalje o kretanju kroz izbornike pogledajte stranica 91. Izbornik [Displej] Postavljanje automatske kalibracije [] Level settings (Podešavanje nivoa) [] Parametri [Displej] Auto Calibration start (početak Automatskog kalibriranja) [A.CAL START] Vrsta automatske kalibracije a) [CAL TYPE] Auto Phase Matching a) [A.P.M.] Test tone (Probni ton) b) [TEST TONE] (Probni ton) Front left speaker level (Nivo prednjeg lijevog zvučnika) b) [FL LEVEL] Front right speaker level (Nivo prednjeg desnog zvučnika) b) [FR LEVEL] Center speaker level (Nivo centralnog zvučnika) b) [CNT LEVEL] Surround left speaker level (Nivo lijevog surround zvučnika) b) [SL LEVEL] Surround right speaker level (Nivo desnog surround zvučnika) b) [SR LEVEL] (Surround back speaker level) (Nivo stražnjeg surround zvučnika) b) [SB LEVEL] (Surround back left speaker level) (Nivo stražnjeg lijevog surround zvučnika) b) [SBL LEVEL] (Surround back right speaker level) (Nivo stražnjeg desnog surround zvučnika) b) [SBR LEVEL] Front left high speaker level (Nivo prednjeg lijevog visokog zvučnika) b) [LH LEVEL] Front right high speaker level (Nivo prednjeg desnog visokog zvučnika) b) [RH LEVEL] Nivo Subwoofera b) [SW LEVEL] Postavke FULL FLAT, ENGINEER, FRONT REF, OFF A.P.M. AUTO, A.P.M. OFF OFF, FIX xxx c) , AUTO xxx c) FL –10,0 dB do FL +10,0 dB (interval 0,5 dB) FR –10,0 dB do FR +10,0 dB (interval 0,5 dB) CNT –10,0 dB do CNT +10,0 dB (interval 0,5 dB) SL –10,0 dB do SL +10,0 dB (interval 0,5 dB) SR –10,0 dB do SR +10,0 dB (interval 0,5 dB) SB –10,0 dB do SB +10,0 dB (interval 0,5 dB) SBL –10,0 dB do SBL +10,0 dB (interval 0,5 dB) SBR –10,0 dB do SBR +10,0 dB (interval 0,5 dB) LH –10,0 dB do LH +10,0 dB (interval 0,5 dB) RH –10,0 dB do RH +10,0 dB (interval 0,5 dB) SW –10,0 dB do SW +10,0 dB (interval 0,5 dB) 92 BS

Izbornik [Displej] Postavke zvučnika [] Parametri [Displej] Speaker pattern [SP PATTERN] (Center Speaker Lift Up) (Podizanje zvuka centralnog zvučnika) [CNT LIFT] Front speakers size (Veličina prednjih zvučnika) b) [FRT SIZE] Center speaker size (Veličina centralnog zvučnika) b) [CNT SIZE] Surround speakers size (Veličina surround zvučnika) b) [SUR SIZE] (Front high speakers size) (Veličina prednjih visokih zvučnika) b) [FH SIZE] (Surround Back Speaker Assign) (Dodjela stražnjeg surround zvučnika) d) [SB ASSIGN] Front left speaker distance (Udaljenost prednjeg lijevog zvučnika) b) [FL DIST.] Front right speaker distance (Udaljenost prednjeg desnog zvučnika) b) [FR DIST.] Center speaker distance (Udaljenost centralnog zvučnika) b) [CNT DIST.] Surround left speaker distance (Udaljenost lijevog surround zvučnika) b) [SL DIST.] Surround right speaker distance (Udaljenost desnog surround zvučnika) b) [SR DIST.] Surround back speaker distance (Udaljenost stražnjeg surround zvučnika) b) [SB DIST.] Postavke 5/2.1 do 2/0 (20 obrazaca rasporeda) 1 do 10, OFF LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL SPK B, BI-AMP, OFF FL 1,00 m do FL 10,00 m (FL 3’3” do FL 32’9”) (interval 0,01 m (1 inč)) FR 1,00 m do FR 10,00 m (FR 3’3” do FR 32’9”) (interval 0,01 m (1 inč)) CNT 1,00 m do CNT 10,00 m (CNT 3’3” do CNT 32’9”) (interval 0,01 m (1 inč)) SL 1,00 m to SL 10,00 m (SL 3’3” do SL 32’9”) (interval 0,01 m (1 inč)) SR 1,00 m do SR 10,00 m (SR 3’3” do SR 32’9”) (interval 0,01 m (1 inč)) SB 1,00 m do SB 10,00 m (SB 3’3” do SB 32’9”) (interval 0,01 m (1 inč)) Surround back left speaker distance SBL 1,00 m do SBL 10,00 m (Udaljenost stražnjeg lijevog surround zvučnika) b) (SBL 3’3” do SBL 32’9”) [SBL DIST.] (interval 0,01 m (1 inč)) Surround back right speaker distance SBR 1,00 m do SBR 10,00 m (Udaljenost stražnjeg desnog surround zvučnika) b) (SBR 3’3” do SBR 32’9”) [SBR DIST.] (interval 0,01 m (1 inč)) Front left high speaker distance LH 1,00 m do LH 10,00 m (Udaljenost prednjeg lijevog visokog zvučnika) b) (LH 3’3” do LH 32’9”) [LH DIST.] (interval 0,01 m (1 inč)) Podešavanje postavki 93 BS