Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Indikátory na

Indikátory na zobrazovacím panelu A Indikátor vstupu Rozsvítí se pro určení aktuálního vstupu. HDMI Receiver rozpoznal zařízení připojené přes konektor HDMI IN. ARC Byl zvolen vstup TV a byly rozpoznány signály funkce Audio Return Channel (ARC). COAX Digitální signál vstupuje přes konektor COAXIAL (strana 79). OPT Digitální signál vstupuje přes konektor OPTICAL (strana 79). B PARTY Rozsvítí se, když je aktivována funkce PARTY STREAMING (strana 68). C S.OPTIMIZER Rozsvítí se, když je aktivována funkce Sound Optimizer (strana 53). D D.C.A.C. Rozsvítí se, když se používají výsledky měření pomocí funkce „Auto Calibration“. E TrueHD* Rozsvítí se, když receiver dekóduje signály Dolby True HD. F Indikátor DTS(-HD)* Rozsvítí příslušný indikátor, když receiver dekóduje odpovídající signály formátu DTS. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Indikátor systému reproduktorů (strana 34) H Indikátor ladění ST Rozsvítí se, když receiver naladí stereofonní vysílání. MEM Rozsvítí se, kdy je aktivní funkce paměti, např. paměť přednastavených stanic (strana 48) apod. I SLEEP Rozsvítí se, když je aktivován časovač vypnutí (strana 14). J EQ Rozsvítí se, když je aktivován ekvalizér. K D.L.L. Rozsvítí se, když je aktivována funkce D.L.L. (Digital Legato Linear) (strana 88). L D.R.C. Rozsvítí se, když je aktivována komprese dynamického rozsahu (strana 90). M NEO:6 Rozsvítí se, když je aktivován dekodér DTS Neo:6 Cinema/Music (strana 51). 10 CZ

N Indikátor Dolby Pro Logic Rozsvítí se příslušný indikátor, když receiver provádí zpracování Dolby Pro Logic. Tato technologie maticového dekódování prostorového zvuku umožňuje zvýšení kvality vstupních signálů. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz S USB Rozsvítí se, když je rozpoznáno zařízení iPod/iPhone nebo USB. * Při přehrávání disku ve formátu Dolby Digital nebo DTS zkontrolujte, zda jsou připojena veškerá digitální připojení a zda pro nastavení INPUT MODE není vybrána možnost „Analog“ (strana 79) ani „Analog Direct“. Poznámka V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů se tyto indikátory nemusí rozsvítit. O A.P.M. Rozsvítí se, když je aktivována funkce A.P.M. (Automatic Phase Matching). Funkci A.P.M. je možné nastavit pouze v rámci funkce DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (strana 32). P UPDATE Rozsvítí se, když je k dispozici nový software (strana 71). Q Ukazatel intenzity signálu bezdrátové sítě LAN Rozsvícený indikátor udává intenzitu signálu bezdrátové sítě LAN (strana 37, 38). Žádný signál Síla signálu je nízká. Síla signálu je střední. Síla signálu je vysoká. R Ukazatel připojení k pevné síti LAN Rozsvítí se, když je připojen kabel sítě LAN. 11 CZ