Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Server (například

Server (například počítač) se neobjeví v seznamu serverů. (Na TV obrazovce se zobrazí „No Server“.) • Je možné, že jste receiver zapnuli dříve, než jste zapnuli server. Aktualizujte seznam serverů (strana 61). • Zkontrolujte, zda je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnutý. • Zkontrolujte, zda je server zapnutý. • Zkontrolujte, zda je server správně nastaven (strana 56). Zkontrolujte, zda je receiver zaregistrován na serveru a je povoleno přehrávání hudby ze serveru. • Zkontrolujte, zda je receiver i server správně připojen k routeru/ přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN. Zkontrolujte informace o síťovém nastavení (strana 92). • Nahlédněte do návodu k obsluze routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN a zkontrolujte nastavení vícesměrového vysílání (multicast). Pokud je nastavení vícesměrového vysílání na routeru/ přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN povoleno, zakažte jej. Zvuková data nelze normálně přehrát. • Je zvoleno přehrávání v náhodném pořadí. Opakovaně stiskněte tlačítko SHUFFLE, dokud nezmizí „SHUF“. Přehrávání nezačne, nebo nedojde k automatickému přechodu na další stopu nebo soubor. • Ujistěte se, že audio soubor, jenž se snažíte přehrát, je ve formátu podporovaném tímto receiverem (strana 62). • Soubory WMA s ochranou autorských práv DRM nemohou být přehrány. Informace o tom, jak ověřit, zda je u souboru WMA použita ochrana autorských práv, naleznete na strana 64. Zvuk během přehrávání přeskakuje. • Přenosová rychlost vaší bezdrátové sítě LAN může být příliš nízká. Přesuňte receiver a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN blíže k sobě a umístěte tato zařízení tak, aby mezi nimi nebyly žádné překážky. • Používáte-li jako server váš počítač, může v něm být spuštěno mnoho aplikací. Je-li v počítači aktivní antivirový program, dočasně jej deaktivujte, neboť jeho činnost vyžaduje velké množství systémových zdrojů. • V závislosti na prostředí sítě je možné, že přehrávání stop na více než jednom zařízení současně nebude možné. Abyste umožnili přehrávání stop na receiveru, vypněte ostatní zařízení. Zobrazí se „Cannot Play“. • Nelze přehrát jakékoliv jiné soubory než audio soubory. • Zkontrolujte, zda je server správně nastaven (strana 56). Zkontrolujte, zda je receiver zaregistrován na serveru a je povoleno přehrávání hudby ze serveru. • Ověřte si, že audio soubor na serveru není poškozený nebo smazaný. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném společně se serverem. • Nelze přehrát následující stopy: – Stopa, která porušuje omezení přehrávání. – Stopa s neobvyklými informacemi o autorských právech. – Stopa, kterou jste si zakoupili v internetovém obchodě s hudbou a která neumožňuje přehrávání vdomácí síti. – Stopa ve formátu, jenž není receiverem podporován (strana 62). • Ověřte si, že zvolená stopa nebyla ze serveru vymazána. Pokud byla stopa vymazána, zvolte jinou stopu. 110 CZ

• Zkontrolujte, zda je router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN zapnutý. • Zkontrolujte, zda je server zapnutý. • Server může být nestabilní. Restartujte ho. • Zkontrolujte, zda je receiver i server správně připojen k routeru/ přístupovému bodu bezdrátové sítě LAN. Zobrazí se zpráva „No Track“. • Neobsahuje-li zvolená složka žádné stopy ani složky, nebudete moci složku otevřít a zobrazit její obsah. Nelze přehrát stopu ve formátu WMA opatřenou ochranou autorských práv. • Informace o tom, jak ověřit, zda je u souboru WMA použita ochrana autorských práv, naleznete na strana 64. Nemůžete přehrát dříve zvolenou stopu. • Informace o stopě se mohly na serveru změnit. V seznamu serverů opětovně vyberte server (strana 61). Zařízení v domácí síti se nemohou připojit k receiveru. • Položka „Network Standby“ je možná nastavena na hodnotu „Off“. Zapněte receiver nebo položku „Network Standby“ nabídky Network Settings nastavte na hodnotu „On“ (strana 92). • Zkontrolujte, zda je síť správně nastavena. Pokud tomu tak není, spojení nelze navázat (strana 92). • Zařízení v seznamu zařízení je nastaveno na „Not Allow“ (strana 63) nebo zařízení není do seznamu zařízení přidáno (strana 63). • Bylo nastaveno maximum 20 připojitelných zařízení. Odstraňte nepotřebná zařízení ze seznamu zařízení a poté nastavte „Auto Access“ na „Allow“ (strana 63). • Pokud receiver provádí některou z následujících operací, fungování receiveru jako serveru je pozastaveno. – Přehrávání stopy uložené na serveru (receiver funguje jako přehrávač) –Aktualizace softwaru – Formátování systému Když se k receiveru připojí zařízení v síti, receiver nelze automaticky zapnout. • Receiver samotný nepodporuje standard Wake-On-LAN. Proto pokud je položka „Network Standby“ nastavena na hodnotu „Off“, receiver není možné zapnout prostřednictvím funkce Wake- On-LAN. Nastavte položku „Network Standby“ nabídky Network Settings na hodnotu „On“ (strana 91), aby receiver mohl prostřednictvím sítě reagovat na operace jiných zařízení (strana 92). Zařízení v domácí síti nemohou receiver zapnout. • Receiver není možné zapnout prostřednictvím technologie Wake- On-LAN používané jinými zařízeními vsíti. Receiver nemůže přehrát stopu, kterou právě přehrává hostitel PARTY. • Hostitel PARTY přehrává stopu v audio formátu, jenž na receiveru není možné přehrát. • Než se ozve zvuk přehrávání, může to nějakou dobu trvat. Receiver se připojí k jiné PARTY. • Pokud byla před připojením receiveru spuštěna více než jedna PARTY, je možné, že receiver se nebude moci připojit k vámi požadované PARTY. Druhou PARTY ukončete a pak se připojte k požadované PARTY. Další informace 111 CZ