Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Zadní panel A Sekce

Zadní panel A Sekce DIGITAL INPUT/OUTPUT Konektory HDMI IN/OUT* (strana 23, 26, 28) Konektory OPTICAL IN (strana 23, 27) Zdířka COAXIAL IN (strana 28) B Sekce TUNER C Sekce NETWORK Zdířka FM ANTENNA (strana 29) Konektory AM ANTENNA (strana 29) E Sekce AUDIO INPUT/OUTPUT Bílá (L) Konektory AUDIO Červená (R) IN (strana 23, 27, 28) Černá Konektor SUBWOOFER OUT (strana 21) F Sekce VIDEO INPUT/OUTPUT (strana 23, 27) Žlutá Konektory VIDEO IN/OUT* * Chcete-li sledovat zvolený vstupní obraz, je nutné připojit konektory HDMI TV OUT nebo MONITOR OUT k TV (strana 23). Port LAN (strana 31) Anténa bezdrátové sítě LAN (strana 31) D Sekce SPEAKERS (strana 21) 12 CZ

Dálkové ovládání Pomocí dodávaného dálkové ovladače můžete ovládat tento receiver a další zařízení. Dálkové ovládání slouží k ovládání audio/video zařízení společnosti Sony. Tlačítko vstupu můžete nově přidělit tak, aby odpovídalo zařízení připojenému k vašemu receiveru (strana 100). RM-AAU169 Použití tlačítek s růžovým potiskem Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté stiskněte tlačítko s růžovým potiskem, které chcete použít. Příklad: Podržte tlačítko SHIFT (N) a poté stiskněte tlačítko MEM (E). 2 Stiskněte 1 Podržte Ovládání receiveru A ?/1 (zapnout/pohotovostní režim) Zapne receiver nebo jej přepne do pohotovostního režimu. Úspora energie při pohotovostním režimu Při nastavení položek „Control for HDMI“, „Network Standby“ a „Pass Through“ na hodnotu „Off“. B TV ?/1 1) (zapnout/pohotovostní režim) Zapne televizor nebo jej přepne do pohotovostního režimu. C Tlačítka vstupů Slouží pro výběr zařízení, které chcete používat. Stisknete-li jakékoli tlačítko vstupu, receiver se zapne. Tlačítka jsou přiřazena k ovládání zařízení společnosti Sony. 13 CZ