Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

1) V tabulce na straně

1) V tabulce na straně 16 se dozvíte, pomocí kterých tlačítek lze ovládat jednotlivá zařízení. 2) Tlačítka 5/JKL/VIDEO, PARTY START/ CLOSE, D.TUNING/N aSOUND FIELD+ mají na povrchu výstupky. Tyto výstupky můžete používat jako vodítka při ovládání receiveru. Poznámky • Předchozí vysvětlení slouží jako příklady. • V závislosti na modelu vašeho připojeného zařízení nemusí některé funkce vysvětlené v této sekci pracovat s dodávaným dálkovým ovladačem. Ovládání dalších zařízení Sony Název TV VCR DVD přehrávač B Televizor ?/1 z Přehrávač disků Blu-ray Přehrávač CD C Tlačítka číslic z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 CZ

Začínáme Můžete používat audio/video zařízení připojené k tomuto receiveru po provedení následujících jednoduchých kroků. Před připojením kabelů se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel. Instalace a připojení reproduktorů (strana 19, 21) Kontrola připojení vhodného pro vaše zařízení Připojení televizoru a video zařízení (strana 23, 24) Kvalita obrazu závisí na připojovacím konektoru. Viz obrázek níže. Zvolte připojení podle konektorů na vašem zařízení. Doporučujeme, abyste video zařízení připojovali přes připojení HDMI, pokud má konektory HDMI. Digital Vysoce kvalitní obraz Analogové Připojení audio zařízení (strana 28) Příprava receiveru Viz „Připojení síťového kabelu“ (strana 32) a „Zapnutí receiveru“ (strana 32). Nastavení receiveru Viz „Nastavení receiveru pomocí funkce Easy Setup“ (strana 32). Nastavení audio výstupů na připojeném zařízení U výstupu vícekanálového digitálního audia zkontrolujte nastavení digitálního audio výstupu na připojeném zařízení. U přehrávače disků Blu-ray od společnosti Sony zkontrolujte, zda jsou položky „Audio (HDMI)“, „BD Audio MIX Setting“, „Dolby Digital/DTS“, „Dolby Digital“ a „DTS“ nastaveny na hodnoty „Auto“, „Off“, „Bitstream“, „Dolby Digital“ a „DTS“ (stav k 1. srpnu 2012). U zařízení PlayStation 3 po připojení k receiveru pomocí kabelu HDMI vyberte položku „Audio Output Settings“ v nabídce „Sound Settings“ a pak vyberte hodnoty „HDMI“ a „Automatic“ (se systémovým softwarem verze 4.21). Další informace naleznete v návodu k obsluze připojeného zařízení. 17 CZ