Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Příprava receiveru

Příprava receiveru Připojení síťového kabelu Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Napájecí kabel Receiver můžete zapnout také pomocí tlačítka ?/1 na dálkovém ovladači. Když receiver budete chtít vypnout, stiskněte znovu tlačítko ?/1. Ma zobrazovacím panelu zabliká „STANDBY“. Po dobu, kdy bliká nápis „STANDBY“, neodpojujte napájecí kabel. Mohli byste tím způsobit poruchu. Nastavení receiveru pomocí funkce Easy Setup Zapnutí receiveru ?/1 Do zásuvky ve zdi Pro zapnutí receiveru stiskněte tlačítko ?/1 (zapnout/pohotovostní režim). Základní nastavení receiveru můžete snadno provést tak, že budete receiver ovládat podle pokynů na obrazovce televizoru. Přepněte televizor na vstup, ke kterému je receiver připojen. Při prvním zapnutí receiveru a po inicializaci receiveru se na TV obrazovce zobrazí obrazovka Easy Setup. Nastavte receiver podle pokynů na obrazovce. Pomocí obrazovky Easy Setup můžete nastavit následující funkce. –Language –Speaker Settings –Network Settings Poznámky k nabídce Speaker Settings (Auto Calibration) Tento receiver je vybaven funkcí DCAC (Digital Cinema Auto Calibration, Automatická kalibrace digitálního kina), která umožňuje provádět automatickou kalibraci následovně: • Zkontrolovat připojení mezi všemi reproduktory a receiverem • Upravit úroveň hlasitosti reproduktoru • Změřit vzdálenosti reproduktorů od poslechového místa 1) • Změřit velikost reproduktoru 1) • Změřit charakteristiku frekvence (EQ) 1) • Změřit charakteristiku frekvence (fáze) 1)2) 32 CZ

1) Jestliže je zvolena volba „Analog Direct“, výsledky měření nejsou využity. 2) Výsledky měření nejsou použity, jestliže jsou přijímány signály Dolby TrueHD nebo DTS-HD se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz. DCAC je navržena pro dosažení zvukového vyvážení ve vaší místnosti. Úroveň reproduktorů však můžete změnit ručně podle svých preferencí. Podrobnosti o připojení najdete v části „Test Tone“ (strana 88). Před provedením automatické kalibrace Předtím, než provedete automatickou kalibraci, zkontrolujte následující položky. • Nastavte a připojte reproduktory (strana 19, 21). • Připojte pouze dodávaný optimalizovaný mikrofon do konektoru AUTO CAL MIC. K tomuto konektoru nepřipojujte žádné jiné mikrofony. • Nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu „Bi-Amp“ v nabídce Speaker Settings, používáte-li dvojité připojení k zesilovači (strana 86). • Nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu „Speaker B“ v nabídce Speaker Settings, používáte-li připojení B předních reproduktorů (strana 86). • Ujistěte se, že výstup reproduktoru není nastaven na hodnotu „SPK OFF“ (strana 34). • Ujistěte se, že nepoužíváte funkci PARTY STREAMING (strana 68). • Odpojte sluchátka. • Odstraňte všechny překážky na cestě mezi optimalizačním mikrofonem a reproduktory, aby nedocházelo k chybám v měření. • Přesné měření získáte tím, že zajistíte, aby prostředí nerušil žádný hluk. Poznámky • Reproduktory vydávají během kalibrace velmi hlasitý zvuk a hlasitost nelze měnit. Předem o tom informujte sousedy a děti. • Byla-li aktivována funkce ztlumení předtím, než provedete automatickou kalibraci, vypnesefunkce ztlumení automaticky. • Správné měření nemusí být možné nebo automatickou kalibraci nelze provést, jsou-li použity speciální reproduktory, např. dipólové reproduktory. Nastavení automatické kalibrace Optimalizační mikrofon 1 Připojte dodávaný optimalizační mikrofon ke konektoru AUTO CAL MIC. 2 Nastavte optimalizační mikrofon. Umístěte optimalizační mikrofon na místo poslechu a nastavte jej do výšky uší. Potvrďte nastavení aktivního subwooferu • Pokud je připojen subwoofer, zapněte jej a zvyšte hlasitost ještě před zapnutím. Otočte ovladač LEVEL těsně před polovinu. • Připojíte-li subwoofer s funkcí dělicí frekvence, nastavte hodnotu na maximum. • Když připojíte subwoofer s funkcí automatického pohotovostního režimu, nastavte ji na vypnuto (deaktivováno). Poznámka Podle charakteristiky subwooferu, který používáte, může být nastavení hodnoty vzdálenosti odlišné od skutečné pozice. Příprava receiveru 33 CZ