Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Nastavení reproduktorů

Nastavení reproduktorů Nastavení zadních prostorových reproduktorů Můžete změnit použití reproduktorů připojených ke konektorům SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B v souladu se zamýšleným použitím. Poznámka Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, když je položka „Speaker Pattern“ nastavena na možnost bez předních a zadních prostorových reproduktorů. 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na TV obrazovce se zobrazí domovská nabídka. 2 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko . 3 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Speaker Settings“ a poté stiskněte tlačítko . 4 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro výběr „SB Assign“, poté stiskněte . 5 Zvolte požadované nastavení reproduktorů, poté stiskněte . • Speaker B: Připojíte-li další systém předních reproduktorů ke konektorům SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B, zvolte „Speaker B“. • Bi-Amp: Připojíte-li přední reproduktory ke konektorům SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B pomocí dvojitého připojení k zesilovači, zvolte položku „Bi-Amp“. • Off: Pokud ke konektorům SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B připojíte zadní prostorové reproduktory nebo přední výškové reproduktory, zvolte volbu „Off“. Výběr předního reproduktoru Můžete zvolit přední reproduktory, které chcete používat. K provedení této operace použijte tlačítka na receiveru. SPEAKERS Stiskněte opakovaně tlačítko SPEAKERS pro výběr předního systému reproduktorů, který chcete používat. Výběr svorek reproduktorů si můžete ověřit podle indikátoru na zobrazovacím panelu. Indikátory SP A SP B* SP A+B* Vybrané reproduktory Reproduktor připojený ke svorkám SPEAKER FRONT A Reproduktor připojený ke konektorům SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B. Reproduktor připojený ke konektorům SPEAKER FRONT A i ke konektorům SPEAKERS SURROUND BACK / BI-AMP / FRONT HIGH / FRONT B (paralelní připojení) Na zobrazovacím panelu se objeví „SPK OFF“. Z žádných svorek reproduktorů nevychází zvuk. * Chcete-li vybrat možnost „SP B“ nebo „SP A+B“, nastavte položku „SB Assign“ na hodnotu „Speaker B“ v nabídce Speaker Settings (strana 86). Poznámka Toto nastavení není k dispozici při připojených sluchátkách. 34 CZ

Zrušení automatické kalibrace Funkce automatické kalibrace bude zrušena, když během procesu měření provedete následující: – Stisknete tlačítko ?/1. – Stisknete tlačítka vstupu na dálkovém ovladači nebo otočíte voličem INPUT SELECTOR na receiveru. –Stiskněte . – Stisknete tlačítko SPEAKERS na receiveru. – Změníte úroveň hlasitosti. – Připojíte sluchátka. Ruční nastavení receiveru Viz „Úprava nastavení“ (strana 82). Konfigurace síťového nastavení receiveru Nastavení sítě pro reciever musí být provedeno správně, aby bylo možné využívat funkce Home Network (Domácí síť), SEN, AirPlay a PARTY STREAMING. Připojení pomocí drátové sítě LAN DISPLAY V/v/B/b, HOME 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na TV obrazovce se zobrazí domovská nabídka. 2 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Settings“ a poté stiskněte tlačítko . 3 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Network Settings“ a poté stiskněte tlačítko . 4 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Internet Settings“ a poté stiskněte tlačítko . 5 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Wired Setup“ a poté stiskněte tlačítko . Pokud se na TV obrazovce zobrazí text „Change Settings?“, vyberte možnost „OK“ a poté stiskněte tlačítko . 6 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Auto“ a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí informace onastavení IP adresy. Při použití pevné IP adresy Vyberte položku „Custom“ a stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí obrazovka IP Address Setting. Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítek V/v vyberte hodnotu pro položku „IP Address“. Stiskem tlačítka b zadejte hodnotu pro další pozici. Kurzor opusťte stiskem tlačítka . Poté zadejte hodnoty „Subnet Mask“ a„Default Gateway“. Na stránce DNS Settings stiskněte tlačítko b. Poté zadejte hodnoty pro položky „Primary DNS“ a „Secondary DNS“. 7 Stiskněte tlačítko b. Na TV obrazovce se zobrazí text „Connecting to the Internet“. Jakmile je nastavení sítě dokončeno, zobrazí se text „Network setup is completed“. Pro návrat zpět do nabídky Network Settings stiskněte tlačítko . (V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.) 8 Nastavte server. Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, musíte nejprve nastavit svůj server (strana 56). Tip Při kontrole nastavení sítě můžete využít pokynů v části „Information“ (strana 92). Příprava receiveru 35 CZ