Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Připojení pomocí

Připojení pomocí bezdrátové sítě LAN Bezdrátovou síť můžete nastavit s použitím několika způsobů připojení: vyhledání přístupového bodu, metody připojení WPS (buď metody stisknutí tlačítka, nebo metody zadání kódu PIN) nebo ručního nastavení. Poznámky • Nepoužívejte funkci bezdrátové sítě v prostředí, kde se používají lékařské přístroje (například pacemaker) nebo kde je bezdrátová komunikace zakázána. • Před připojením k vaší domácí síti je nutné připravit router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení. • V závislosti na prostředí vaší domácí sítě mohl být router/přístupový bod bezdrátové sítě nastaven tak, že neumožňuje připojení pomocí metody WPS, i když je s metodou WPS kompatibilní. Podrobné informace o tom, zda je váš router/ přístupový bod bezdrátové sítě LAN kompatibilní s metodou WPS, a informace o tom, a jak nastavit připojení pomocí metody WPS, naleznete v návodu k obsluze routeru/přístupového bodu bezdrátové sítě LAN. • Pokud jsou receiver a router/přístupový bod bezdrátové sítě LAN umístěny příliš daleko od sebe, může při nastavení docházet k problémům. V takovém případě přesuňte tato zařízení blíže ksobě. Vyhledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda založená na vyhledání přístupového bodu) Bezdrátovou síť můžete nastavit tak, že vyhledáte příslušný přístupový bod. Chcete-li síť nastavit s použitím této metody připojení, bude nutné vybrat nebo zadat následující informace. Předem si zjistěte následující informace a poznamenejte si je níže. Název sítě (SSID * ), který slouží k identifikaci vaší sítě ** . (Bude zapotřebí v kroku 7.) : Pokud je vaše bezdrátová domácí síť zabezpečena pomocí šifrování, bezpečnostní kód (klíč WEP, klíč WPA/WPA) pro vaši síť ** . (Bude zapotřebí v kroku 8.) : * SSID (Service Set Identifier) je název, který slouží k identifikaci konkrétního přístupového bodu. ** Tyto informace by měly být k dispozici na štítku na vašem routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN, v návodu k obsluze, od osoby, která provedla nastavení bezdrátové sítě, nebo od vašeho poskytovatele internetových služeb. 1 Vyberte položku „Wireless Setup“ v kroku 5 v části „Připojení pomocí drátové sítě LAN“ (strana 35). Pokud se na TV obrazovce zobrazí text „Change Settings?“, vyberte možnost „OK“ a poté stiskněte tlačítko . 2 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Access Point Scan“ a poté stiskněte tlačítko . Receiver zahájí vyhledávání přístupových bodů a zobrazí seznam až 30 dostupných názvů sítí (SSID). 3 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte požadovaný název sítě (SSID) a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí obrazovka nastavení zabezpečení. 4 Zadejte bezpečnostní kód (klíč WEP, klíč WPA/WPA2) a poté stiskněte tlačítko . Ve výchozím nastavení se bezpečnostní kód zobrazí jako „*****“. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY můžete bezpečnostní kód skrýt nebo odkrýt. Na TV obrazovce se zobrazí nastavení „IP Settings“. 36 CZ

5 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Auto“ a poté stiskněte tlačítko . Při použití pevné IP adresy Vyberte položku „Custom“ a stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí obrazovka IP Address Setting. Stiskněte tlačítko . Pomocí tlačítek V/v vyberte hodnotu pro položku „IP Address“. Stiskem tlačítka b zadejte hodnotu pro další pozici. Kurzor opusťte stiskem tlačítka . Poté zadejte hodnoty „Subnet Mask“ a „Default Gateway“. Na stránce DNS Settings stiskněte tlačítko b. Poté zadejte hodnoty pro položky „Primary DNS“ a „Secondary DNS“. 6 Stiskněte tlačítko b. Na TV obrazovce se zobrazí text „Connecting to the Internet“. Po dokončení nastavení sítě se zobrazí text „Network setup is completed“ a na zobrazovacím panelu se rozsvítí indikátor „ “. Pro návrat zpět do nabídky Network Settings stiskněte tlačítko . (V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.) 7 Nastavte server. Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, musíte nejprve nastavit svůj server (strana 56). Poznámka Pokud vaše síť není zabezpečena pomocí šifrování (s použitím bezpečnostního kódu), nezobrazí se v kroku 8 obrazovka s nastavením zabezpečení. Tip Při kontrole nastavení sítě můžete využít pokynů v části „Information“ (strana 92). Nastavení bezdrátové sítě s použitím přístupového bodu kompatibilního s funkcí WPS Bezdrátovou síť můžete snadno nastavit s použitím přístupového bodu kompatibilního s funkcí WPS. Nastavení WPS lze provést buď pomocí metody konfigurace stisknutím tlačítka, nebo pomocí metody vyžadující zadání kódu PIN (Personal Identification Number). Co je funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup)? WPS je standard vytvořený organizací Wi-Fi Alliance, který umožňuje snadno a bezpečně nastavit bezdrátovou síť. Nastavení bezdrátové sítě s použitím metody konfigurace WPS stisknutím tlačítka Bezdrátové připojení WPS můžete snadno nastavit jedním stisknutím vyhrazeného tlačítka. 1 Vyberte možnost „WPS Push“ v kroku 2 postupu „Vyhledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda založená na vyhledání přístupového bodu)“ (strana 36). 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu. Zpráva: Push WPS button on access point within 2 minutes Tlačítko WPS na routeru/ přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN Po dokončení nastavení sítě se zobrazí text „Setup with WPS Push Button is completed“ a na zobrazovacím panelu se rozsvítí indikátor „ “. Pro návrat zpět do nabídky Network Settings stiskněte tlačítko . (V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.) Příprava receiveru 37 CZ