Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

3 Nastavte server.

3 Nastavte server. Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, musíte nejprve nastavit svůj server (strana 56). Tip Při kontrole nastavení sítě můžete využít pokynů v části „Information“ (strana 92). Nastavení bezdrátové sítě s použitím metody konfigurace WPS zadáním kódu PIN Pokud přístupový bod podporuje připojení WPS s použitím kódu PIN (Personal Identification Number), můžete nastavit bezdrátové připojení WPS tak, že zadáte PIN receiveru na routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN. 1 Zvolte položku „Manual Registration“ v kroku 2 postupu v části „Vyhledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda založená na vyhledání přístupového bodu)“ (strana 36). 2 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „WPS PIN“ a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam dostupných identifikátorů SSID (přístupových bodů). 3 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte požadovaný název sítě (SSID) a poté stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí PIN receiveru (8 číslic). Ponechte PIN zobrazený až do dokončení připojení. (Při každém provedení této operace se zobrazí odlišný PIN.) 4 Zadejte PIN na routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN. Receiver provede nastavení sítě. Po dokončení nastavení sítě se zobrazí text „Completed“ a na zobrazovacím panelu se rozsvítí indikátor „ “. Pro návrat zpět do nabídky Network Settings stiskněte tlačítko . (V závislosti na prostředí sítě může nastavení sítě chvíli trvat.) 5 Nastavte server. Chcete-li poslouchat audio obsah uložený na serveru, musíte nejprve nastavit svůj server (strana 56). Tipy • Při kontrole nastavení sítě můžete využít pokynů v části „Information“ (strana 92). • Podrobné informace o tom, jak zadat PIN na routeru/přístupovém bodu bezdrátové sítě LAN, naleznete v návodu k obsluze routeru/ přístupového bodu bezdrátové sítě LAN. Pokud nenacházíte požadovaný název sítě (SSID) (metoda ručního nastavení) Pokud se název sítě (SSID) nezobrazuje v seznamu, můžete ho zadat ručně. 1 Zvolte položku „Manual Registration“ vkroku2 postupu včásti „Vyhledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda založená na vyhledání přístupového bodu)“ (strana 36). 2 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte položku „Direct Input“ a poté stiskněte tlačítko . 3 Zadejte název sítě (SSID) a poté stiskněte tlačítko . 4 Opakovaným stisknutím tlačítek V/v vyberte požadované nastavení zabezpečení a poté stiskněte tlačítko . 5 Proveďte kroky 4 až 7 postupu „Vyhledání přístupového bodu a nastavení bezdrátové sítě (metoda založená na vyhledání přístupového bodu)“ (strana 36). 38 CZ

Průvodce operacemi na obrazovce (OSD) Můžete zobrazit nabídku receiveru na obrazovce TV a zvolit funkci, kterou chcete použít, stisknutím tlačítka V/v/B/b a na dálkovém ovladači. Když začnete receiver používat, nezapomeňte nejprve stisknout tlačítko AMP na dálkovém ovladači. V opačném případě nemusí následující operace platit pro receiver. AMP 3 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro výběr požadované nabídky a poté stiskněte tlačítko nebo b pro vstup do nabídky. Na obrazovce TV se zobrazí seznam položek nabídky. Příklad: Když vyberete „Watch“. Příprava receiveru RETURN O Používání nabídky V/v/B/b, OPTIONS HOME 1 Změňte vstup na TV tak, aby se zobrazila nabídka. 2 Stiskněte tlačítko HOME. Na TV obrazovce se zobrazí domovská nabídka. V závislosti na televizoru může určitou dobu trvat, než se domovská nabídka na TV obrazovce zobrazí. 4 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro výběr požadované položky nabídky, kterou chcete změnit, poté stiskněte pro vstup do položky nabídky. 5 Opakujte kroky 3 a 4 pro výběr požadovaného parametru. Tip Když se v pravé spodní části nabídky OSD zobrazí text „OPTIONS“, můžete stisknutím tlačítka OPTIONS zobrazit seznam funkcí a poté vybrat související funkci. Pro návrat na předchozí obrazovku Stiskněte RETURN O. Ukončení nabídky Stisknutím tlačítka HOME zobrazte domovskou nabídku a poté znovu stiskněte tlačítko HOME. 39 CZ