Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Přehrávání ze

Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone Můžete poslouchat hudbu ze zařízení iPod/iPhone po jeho připojení ke konektoru na receiveru. Bližší informace o připojení zařízení iPod/iPhone naleznete na straně 28. (USB) Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod S tímto receiverem lze používat následující modely zařízení iPhone/iPod. Aktualizujte své zařízení iPod/iPhone na poslední verzi softwaru předtím, než je použijete. iPod touch 4. generace iPod touch 3. generace iPod touch 2. generace iPod nano 6. generace iPod nano 5. generace (videokamera) iPod nano 4. generace (video) iPod nano 3. generace (video) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Poznámky • Společnost Sony nemůže přijmout zodpovědnost v případě ztráty nebo poškození dat na zařízení iPhone/iPod při používání tohoto zařízení s receiverem. • Tento výrobek byl navržen pro spolupráci se zařízením iPod/iPhone a byl certifikován v souladu s normami společnosti Apple. 42 CZ

Výběr režimu ovládání zařízení iPod/iPhone Ovládání zařízení iPod/iPhone pomocí dálkového ovladače Režim ovládání zařízení iPod/iPhone můžete vybrat pomocí tlačítka iPhone CTRL na dálkovém ovladači. Můžete také řídit všechny operace podle informací na zobrazovacím panelu, když je TV obrazovka vypnutá. USB iPhone CTRL V/v/B/b, HOME SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Základní operace 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na TV obrazovce se zobrazí domovská nabídka. 2 Vyberte položku „Listen“ a stiskněte tlačítko . 3 Zvolte položku „USB“ a poté stiskněte tlačítko . Když je připojeno zařízení iPhone nebo iPod, na TV obrazovce se zobrazí položka „iPod/iPhone“. 4 Podle pokynů na obrazovce vyberte režim ovládání zařízení iPod/iPhone. m/M N ./> X x Stiskněte tlačítko USB předtím, než použijete následující tlačítka. Stiskněte Operace N Spustí přehrávání. X, x Pozastaví přehrávání. m/M Zahájí rychlý posun vzad/ vpřed. ./> Přejde na předchozí/další stopu. REPEAT Přejde do režimu opakování. SHUFFLE Přejde do režimu náhodného přehrávání. iPhone CTRL Vybere režim ovládání zařízení iPod/iPhone. Poznámky k zařízení iPod/iPhone • Zařízení iPod/iPhone se nabíjí při připojení k receiveru, když je receiver zapnutý. • Z tohoto receiveru nelze přenášet skladby na zařízení iPod/iPhone. 43 CZ