Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

• Neodebírejte

• Neodebírejte zařízení iPod/iPhone během používání. Abyste se vyvarovali poškození dat nebo zařízení iPod/iPhone, vypněte receiver, když zařízení iPod/ iPhone připojujete nebo odebíráte. Seznam zpráv zařízení iPod/iPhone Zpráva a vysvětlení Reading Receiver rozpoznává a čte informace zařízení iPhone nebo iPod. Not supported Je připojen nepodporovaný typ zařízení iPod nebo iPhone. No device is connected Není připojeno žádné zařízení iPod nebo iPhone. No music Nebyla nalezena žádná hudba. Headphones not supported Při připojení zařízení iPhone nebo iPod ze sluchátek nevystupuje žádný zvuk. Přehrávání zařízení USB Můžete poslouchat hudbu ze zařízení USB po jeho připojení ke konektoru (USB) na receiveru. Pro bližší informace o připojení zařízení USB přejděte na stranu „Připojení zařízení iPod, iPhone nebo zařízení USB“ (strana 28). Receiver může přehrávat následující formáty hudebních souborů: Formát souboru MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) AAC* WMA9 Standard* WAV FLAC Přípony „.mp3“ „.m4a“, „.3gp“, „.mp4“ „.wma“ „.wav“ „.flac“ * Receiver nepřehrává soubory kódované pomocí DRM. Kompatibilní zařízení USB S tímto receiverem lze používat následující zařízení Sony USB. Ověřené zařízení Sony USB Název výrobku Walkman ® Model NWZ-A864 NWZ-B152F / B162F / B172 NWZ-E053 / E354 / E363 / E373 / E453 / E463 / E575 NWZ-F805 / F806N NWZ-S755 / S764 / S774 / S774BT NWZ-W262 / W272 NWZ-Z1040 / Z1070 NWD-W253 MICROVAULT USM1GL / 4GL / 8GL / 32GL USM16GLX / 32GLX / 64GLX USM4GN / 8GN / 32GN USM4GM / 16GM USM8GQ / 32GQ / 64GQ USM16GR / 32GR USM4GS / 8GJ / 8GT / 16GS / 16GU / 64GP / 512J Digital Voice Recorder ICD-SX713 / SX1000 / PX232 / PX333F / FX8 / TX50 / UX513F / UX523F / UX532 / UX533F ICZ-R50 / R51 Poznámky • Receiver nedokáže přečíst data ve formátu NTFS. • Receiver nedokáže číst jiná data než ta, která jsou uložena na prvním oddílu pevného disku. • Funkčnost modelů, které tu nejsou uvedeny, není zaručena. 44 CZ

• Funkčnost není vždy zaručena i při použití těchto zařízení USB. • Některá z těchto zařízení USB nemusí být v některých oblastech nabízena k prodeji. • Při formátování výše uvedených modelů je formátujte přímo s použitím příslušného modelu nebo s použitím specializovaného formátovacího softwaru pro tento model. • Při připojování zařízení USB k receiveru jej připojte až poté, co zmizí nápis „Creating Library“ nebo „Creating Database“ na zařízení USB. Ovládání zařízení USB V/v/B/b, OPTIONS HOME Ovládání zařízení USB pomocí dálkového ovladače USB SHUFFLE REPEAT Základní operace N 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na TV obrazovce se zobrazí domovská nabídka. 2 Vyberte položku „Listen“ a stiskněte tlačítko . 3 Zvolte položku „USB“ a poté stiskněte tlačítko . Když je připojeno zařízení USB, na TV obrazovce se objeví položka „USB“. Zařízení USB můžete ovládat pomocí dálkového ovládání receiveru. 4 Vyberte ze seznamu požadovaný obsah a stiskněte tlačítko . Zvolený obsah se začne přehrávat a na TV obrazovce se zobrazí informace o hudebním/video obsahu. Stiskněte tlačítko USB předtím, než použijete následující tlačítka. Stiskněte N X x N X x Operace Spustí přehrávání. Pozastaví přehrávání. Zastaví přehrávání. ./> Přejde na předchozí/další soubor. REPEAT SHUFFLE ./> Přejde do režimu opakování. Přejde do režimu náhodného přehrávání. 45 CZ