Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

3 Zvolte „FM Mode“,

3 Zvolte „FM Mode“, poté stiskněte . 4 Vyberte možnost „Mono“ a poté stiskněte tlačítko . Ruční ladění stanice (Direct Tuning) Frekvenci stanice můžete zadat přímo pomocí tlačítek číslic. 1 Stiskněte tlačítko D.TUNING. 2 Podržte tlačítko SHIFT a poté stiskněte tlačítka číslic pro zadání frekvence, poté stiskněte tlačítko . Příklad 1: FM 102,50 MHz Zvolte 1 b 0 b 2 b 5 b 0 Příklad 2: AM 1 350 kHz Zvolte 1 b 3 b 5 b 0 Tip Změňte směr smyčkové antény pro optimální příjem při ladění stanice v pásmu AM. Nemůžete-li naladit stanici Zobrazí se „–––.––MHz“ nebo „–––– kHz“ a obrazovka se vrátí na současnou frekvenci. Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci. Pokud ne, opakujte krok 2. Pokud stále nemůžete naladit stanici, frekvence se možná ve vaší oblasti nepoužívá. Změna stupnice ladění AM (Pouze u modelu pro Mexiko) Pomocí tlačítek na receiveru můžete měnit stupnici ladění AM buď na 9 kHz, nebo 10 kHz. ?/1 1 Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí receiveru. 2 Podržte TUNING MODE, stiskněte ?/1 na receiveru. Současná stupnice ladění AM je změněna na 9 kHz (nebo 10 kHz). Chcete-li stupnici resetovat na 10 kHz (nebo 9 kHz), opakujte výše uvedený postup. Poznámky • V závislosti na nastavení může chvíli trvat, než receiver změní stupnici ladění AM. • Když změníte stupnici ladění, budou všechny přednastavené stanice smazány. Přednastavení rozhlasových stanic FM/AM (Preset Memory) Jako své oblíbené stanice můžete uložit až 30 stanic v pásmu FM a 30 stanic vpásmu AM. V/v/B/b, OPTIONS 1 Nalaďte stanici, kterou chcete přednastavit, pomocí funkce Auto Tuning (strana 47) nebo Direct Tuning (strana 48). 2 Vyberte položku „Preset Memory“ a poté stiskněte tlačítko . 3 Vyberte číslo přednastavené stanice a stiskněte . Stanice se uloží jako zvolené přednastavené číslo. TUNING MODE 48 CZ

4 Opakujte kroky 1 až 4 pro uložení dalších stanic. Stanice můžete ukládat následovně: • Pásmo AM: AM 1 až AM 30 • Pásmo FM: FM 1 až FM 30 Poznámka Některá písmena, která mohou být zobrazena na TV obrazovce, nemohou být zobrazena na zobrazovacím panelu. Ladění přednastavených stanic 1 Vyberte položku „FM“ nebo „AM“ z nabídky a poté stiskněte tlačítko . 2 Vyberte položku „Select Preset“ a poté stiskněte tlačítko . 3 Vyberte požadovanou přednastavenou stanici a stiskněte tlačítko . K dispozici jsou čísla předvoleb 1 až 30. Pojmenování přednastavených stanic (Name Input) 1 Vyberte položku „FM“ nebo „AM“ z nabídky a poté stiskněte tlačítko . 2 Vyberte položku „Select Preset“ a poté stiskněte tlačítko . 3 Vyberte číslo předvolby, které chcete pojmenovat, poté stiskněte a poté stiskněte tlačítko OPTIONS. 4 Zvolte „Name Input“, poté stiskněte . 5 Stiskněte opakovaně tlačítko V/v pro výběr znaku, poté stiskněte b. Můžete posunout pozici vstupu zpět a vpřed stisknutím tlačítka B/b. Můžete zadat až osmimístný název. 6 Zopakujte krok 5 pro vložení znaků jeden po druhém, poté stiskněte . Zadaný název je zaregistrován. Příjem vysílání RDS (Pouze u modelů pro Evropu aAustrálii) Tento receiver vám umožňuje používat systém rozhlasových dat (RDS), který umožňuje rozhlasovým stanicím odesílat další informace spolu s běžným programovým signálem. Receiver nabízí užitečné funkce RDS, například zobrazení jména programové služby. RDS je k dispozici pouze pro stanice FM.* * Ne všechny stanice poskytují službu RDS a také neposkytují stejné služby. Neznáte-li služby RDS ve vaší oblasti a chcete získat podrobnější informace, obraťte se na místní rozhlasové stanice. Jednoduše vyberte stanici v pásmu FM. Když naladíte stanici, která poskytuje služby RDS, na obrazovce TV a zobrazovacím panelu se objeví název programové služby. * Nepřijímáte-li vysílání RDS, název programové služby se neobjeví. Poznámky • RDS nemusí správně fungovat, nevysílá-li naladěná stanice signál RDS nebo je signál slabý. • Některá písmena, která mohou být zobrazena na TV obrazovce, nemohou být zobrazena na zobrazovacím panelu. Tip Když je zobrazen název programové služby, můžete ověřit frekvenci opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY (strana 99). Operace tuneru 49 CZ