Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

x Sports (SPORTS)

x Sports (SPORTS) Reprodukuje pocit ze sportovního vysílání. x Portable Audio (PORTABLE) Reprodukuje čistý, rozšířený zvukový obraz z přenosného audio zařízení. Tento režim je ideální pro formát MP3 a jinou komprimovanou hudbu. x PLII Music Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic II Music. Toto nastavení je vhodné pro běžné zdroje stereofonního zvuku, například disky CD. x PLIIx Music Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIx Music. Toto nastavení je vhodné pro běžné stereo zdroje, jako jsou disky CD. x PLIIz Height (PLIIz) Provede dekódování režimu Dolby Pro Logic IIz. Toto nastavení umožňuje rozšíření zdrojového zvuku z 5.1 kanálů na 7.1 kanálů. Použité vertikální zařízení tohoto systému poskytuje větší pocit přítomnosti a hloubky zvuku. x Neo:6 Music (Neo:6 MUS) Provede dekódování režimu DTS Neo:6 Music. Zdroj nahraný ve dvoukanálovém formátu je dekódován do 7 kanálů. Toto nastavení je vhodné pro běžné stereo zdroje, jako jsou disky CD. Když jsou připojena sluchátka Toto zvukové pole můžete zvolit pouze tehdy, jsou-li k receiveru připojena sluchátka. x HP 2CH Tento režim je vybrán automaticky, používáte-li sluchátka (s výjimkou „Analog Direct“). Standardní dvoukanálové stereo zdroje zcela vynechávají zpracování pomocí zvukového pole a vícekanálové prostorové formáty jsou sloučeny do 2 kanálů s výjimkou signálů LFE. x HP Direct (HP DIRECT) Tento režim je vybrán automaticky, použijete-li sluchátka, když je vybrána volba „Analog Direct“. Posílá analogové signály bez zpracování ekvalizérem, zvukovým polem apod. Připojíte-li subwoofer Tento receiver vytváří nízkofrekvenční signál pro výstup do subwooferu, když není přijímán žádný signál LFE, který poskytuje zvukový efekt dolní propusti subwooferu při zpracování dvoukanálového signálu. Nízkofrekvenční signál se ale nevytváří pro „Neo:6 Cinema“ nebo „Neo:6 Music“, když jsou všechny reproduktory nastaveny na „Large“. Pro nejlepší využití obvodů přesměrování basů v systému Dolby Digital doporučujeme nastavit mezní frekvenci subwooferu co nejvýše. 52 CZ

Poznámky ke zvukovým polím • V závislosti na nastavení rozmístění reproduktorů nemusí být některá zvuková pole k dispozici. • Nelze současně zvolit možnost PLIIx Movie/Music a PLIIz Height. – Možnost PLIIx Movie/Music je k dispozici pouze tehdy, když je rozmístění reproduktorů přepnuto na nastavení se zadními prostorovými reproduktory. – Možnost PLIIz Height je k dispozici pouze tehdy, když je rozmístění reproduktorů přepnuto na nastavení s předními výškovými reproduktory. • Zvuková pole pro hudbu a film nefungují v následujících případech. – Jsou přijímány signály DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio nebo Dolby TrueHD se vzorkovací frekvencí vyšší než 48 kHz. – Vybráno „Analog Direct“. • Zvuková pole „PLII Movie“, „PLIIx Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“, „Neo:6 Cinema“ a „Neo:6 Music“ nefungují, když je rozmístění reproduktorů nastaveno na konfiguraci 2/0 nebo 2/0.1. • Když je zvoleno jedno ze zvukových polí pro hudbu, ze subwooferu nevychází žádný zvuk, jsou-li všechny reproduktory v nabídce Speaker Settings nastaveny na „Large“. Zvuk však bude ze subwooferu vycházet, když – digitální signál obsahuje signály LFE, – přední reproduktory nebo prostorové reproduktory jsou nastaveny na hodnotu „Small“, – je vybráno „Multi Stereo“, „PLII Movie“, „PLII Music“, „PLIIx Movie“, „PLIIx Music“, „PLIIz Height“, „HD-D.C.S.“ nebo „Portable Audio“. Použití funkce Sound Optimizer Funkce Sound Optimizer umožňuje poslouchat čistý a dynamický zvuk při nízkých úrovních hlasitosti. Automaticky kalibruje zvuk, který nelze slyšet, když snížíte úroveň hlasitosti. Po provedení automatické kalibrace je úroveň zvuku optimalizována tak, aby vyhovovala vašemu prostředí. 1 Z domovské nabídky zvolte položku „Sound Effects“ a stiskněte tlačítko . 2 Vyberte volbu „Sound Optimizer“, poté stiskněte tlačítko . 3 Vyberte volbu „Normal“ nebo „Low“, poté stiskněte . Funkce Sound Optimizer je aktivní. Chcete-li upravit referenční úroveň filmu, vyberte položku „Normal“. Chcete-li použít nastavení pro CD nebo jiný software, jehož průměrná úroveň akustického tlaku je vysoká, vyberte možnost „Low“. Poznámky • Tato funkce nefunguje v následujících případech. – Používá se funkce „Analog Direct“. – Jsou připojena sluchátka. • Receiver může v závislosti na formátu audia přehrávat signál na nižší vzorkovací frekvenci, než je skutečná vzorkovací frekvence vstupního signálu. Používání zvukových efektů 53 CZ