Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Ceco

Volba typu kalibrace Po

Volba typu kalibrace Po provedení automatické kalibrace můžete také zvolit požadovaný typ kalibrace. Podrobnosti najdete v části „Calibration Type“ (strana 86). Úprava ekvalizéru Můžete použít následující parametry pro změnu tónové kvality (úroveň basů/výšek) jednotlivých reproduktorů. Basy Výšky Úroveň (dB) Frekvence (Hz) 1 Z domovské nabídky zvolte položku „Sound Effects“ a stiskněte tlačítko . 2 Vyberte položku „Equalizer“ a stiskněte tlačítko . 3 Vyberte volbu „Front“, „Center“, „Surround“ nebo „Front High“, poté stiskněte tlačítko . 4 Zvolte položku „Bass“ nebo „Treble“. 5 Změňte úroveň zisku a poté stiskněte tlačítko . Poznámky • Tato funkce nefunguje, když je použito „Analog Direct“. • Frekvence pro položky Bass a Treble jsou nastaveny pevně. • Receiver může v závislosti na formátu audia přehrávat signál na nižší vzorkovací frekvenci, než je původní vzorkovací frekvence vstupního signálu. Používání funkce Pure Direct Režim Pure Direct vám umožňuje poslech zvuku ve vysoké kvalitě. Když je režim Pure Direct zapnut, zobrazovací panel zhasne, aby byl potlačen šum ovlivňující kvalitu zvuku. Funkci Pure Direct lze použít se všemi vstupy. 1 Z domovské nabídky zvolte položku „Sound Effects“ a stiskněte tlačítko . 2 Zvolte „Pure Direct“ a poté stiskněte . 3 Vyberte položku „On“ nebo „Off“ a poté stiskněte tlačítko . Poznámka Když je vybrána funkce Pure Direct, volby „Sound Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“ a „D.Range Comp.“ nefungují. Tip Můžete použít také tlačítko PURE DIRECT na dálkovém ovladači nebo receiveru a funkci Pure Direct zapnout nebo vypnout přímo. Zrušení funkce Pure Direct Funkce Pure Direct bude zrušena, když provedete následující úkony: – Znovu stisknete tlačítko PURE DIRECT. –Změníte zvukové pole. – Změníte nastavení scény na televizoru (Scene Select). – Změníte nastavení voleb „Sound Optimizer“, „Equalizer“, „Auto Volume“, or „D.Range Comp.“. 54 CZ

Resetování zvukových polí na výchozí nastavení K provedení této operace použijte tlačítka na receiveru. ?/1 MUSIC 1 Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí receiveru. 2 Podržte tlačítko MUSIC a stiskněte tlačítko ?/1. Na zobrazovacím panelu se zobrazí „S.F. CLEAR“ a pro všechna zvuková pole se obnoví výchozí nastavení. Používání síťových funkcí Síťové funkce receiveru • Můžete poslouchat audio obsah uložený na zařízení kompatibilním s DLNA (DLNA CERTIFIED Products), na kterém je autorizované logo DLNA (strana 62). • Receiver můžete používat v rámci domácí sítě jako UPnP media renderer. • Pokud jste připojeni k internetu, můžete poslouchat internetová rádia (strana 65) a aktualizovat software receiveru. • Díky funkci PARTY STREAMING můžete současně poslouchat stejnou hudbu v různých místnostech. • Můžete zaregistrovat zařízení Media Remote (Mediální ovladač), pomocí kterých budete moci receiver ovládat. • Pomocí funkce AirPlay můžete přehrávat zvukový obsah ze zařízení iOS nebo zknihovny iTunes. O funkci DLNA DLNA (Digital Living Network Alliance) je organizace zabývající se sestavováním standardů, jejímiž členy jsou výrobci různých produktů, jako jsou servery (počítače apod.), AV zařízení nebo mobilní výpočetní zařízení, která si navzájem vyměňují obsah (hudbu, fotografie a videa). DLNA rozhoduje o normách a vydává autorizované logo, které je uvedeno na zařízeních, jež odpovídají normám DLNA. Používání síťových funkcí 55 CZ